Zoeken Menu

Flexibilisering

Kennis veroudert sneller, banen gaan minder lang mee en het vaste contract is niet meer vanzelfsprekend. Als arbeidsorganisatie en als werkende ervaart u een groeiende noodzaak om u aan te passen aan die veranderende omstandigheden. U moet bewegen om aantrekkelijk te blijven en uw marktpositie te behouden. Hoe doet u dat?

Interne flexibiliteit

De toenemende vraag naar wendbaarheid en weerbaarheid heeft ingrijpende gevolgen voor de organisatie van het werk. Vooral de gestage groei van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten valt op, maar ook het beroep op de flexibiliteit van werknemers in vaste dienst neemt toe.

Nieuwe vragen

Flexibilisering heeft voordelen voor zowel organisaties als werkenden, maar roept ook nieuwe, fundamentele vragen op, voor alle betrokkenen. Zoals:

 • Hoe kunnen wij (organisatie, werkenden, sociale partners) flexibilisering in de organisatie bevorderen, zonder dat dat ten koste gaat van zekerheid?
 • Hoe kunnen wij, naarmate opdrachtrelaties vluchtiger worden, de traditionele voordelen van een langdurige arbeidsrelatie (loyaliteit, investeringsbereidheid) waarborgen?

Productieve arbeidsrelaties

U streeft naar productieve en evenwichtige arbeidsrelaties. Wat hebt u daarvoor nodig? Aan de hand van uw vraag zoeken we, samen met u, naar passende oplossingen op alle gewenste niveaus van de arbeidsrelatie.

Vragen die opdrachtgevers ons regelmatig stellen:

 • Wat kan mijn organisatie (intern en extern) doen om strategisch wendbaarder te worden?
 • Welke regionale samenwerkingsvormen (flexpools) zijn kansrijk?
 • Welke gevolgen hebben de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) voor de relatie met mijn opdrachtnemers?
 • Wat kan mijn organisatie doen om flexwerkers te betrekken in het HR-beleid? Hoe kan ik HR-beleid inzetten om flexwerkers aan de organisatie te binden?
 • Hoe stemmen wij onze personeelsvertegenwoordiging of OR af op onze flexibele organisatie?
 • Wat kan mijn organisatie doen aan opleiding en ontwikkeling van flexwerkers? Wat doen andere organisaties op dat gebied?
 • Welke vernieuwende cao-afspraken kunnen bijdragen aan een gelijk speelveld voor alle werkenden en aan evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid?
 • Is het zinnig om in (organisatie-, sectoraal en/of landelijk) beleid onderscheid te maken in typen werkenden en welke typologie is dan zinvol?

Hebt u andere vragen? Neem ook dan contact op. Wij leveren maatwerk.

Waarom samenwerken met het CAOP?

Flexibilisering, waarschijnlijk de grootste arbeidsmarkttransitie van deze tijd, vergt permanente aanpassingen. Het CAOP is de ideale partner om de nieuwe vraagstukken samen met u aan te pakken:

 • Dankzij onze unieke positie, op een kruispunt van vrijwel alle publieke sectoren, kunnen we kennis en goede voorbeelden vanuit verschillende invalshoeken combineren.
 • De ervaringen waar wij uit kunnen putten, reiken van werkvloer tot cao-tafel.
 • In onze dienstverlening zoeken wij altijd de verbinding tussen organisatie(s) en werkenden.

Zo werken we samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Aan de slag!

Wilt u aan de slag met flexibilisering in uw organisatie of sector? Wij denken graag met u mee! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Van advies tot praktische diensten

Onze dienstverlening is altijd maatwerk en sluit aan op uw behoefte. Klein onderdeel of een heel traject? Alles is mogelijk. Van adviezen en handreikingen of een workshop, tot discussiebijeenkomsten met uw team of afdeling. Wellicht een pilot? U krijgt altijd de aanpak die het beste aansluit bij uw vraag.