Zoeken Menu

Onderzoek

Kennis over arbeid

Zit u met een arbeidsvraagstuk in uw organisatie en wilt u weten of nader onderzoek nodig is? Of heeft u al een specifieke vraag over een arbeidsmarktontwikkeling in uw sector? Het CAOP is uw partner in het adviseren over en het uitvoeren van onderzoek op het gebied van arbeidszaken in het (semi) publieke domein. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid, flexibilisering, professionalisering en medezeggenschap.

Verstand van onderzoek èn uw sector

Wij beschikken over een professioneel team van onderzoeksadviseurs die samen met u op zoek gaan naar de vraag achter uw vraag. Daarnaast adviseren wij over welke onderzoeksmethodiek het beste aansluit bij uw wensen en behoeften. Het kan hierbij gaan om het inventariseren en structureren van bestaand materiaal zoals een quick scan van relevante literatuur of best practices als ook het verzamelen en analyseren van nieuwe gegevens via bijvoorbeeld online vragenlijsten, onderzoekspanels en (groeps)interviews. Of wij nu kwantitatief of kwalitatief onderzoek uitvoeren, we hebben daarbij altijd oog voor de specifieke context van uw sector.  

Verbindend tussen praktijk, beleid en wetenschap

Het CAOP maakt hierbij gebruik van zijn unieke positie op het snijvlak van wetenschap, beleid en de arbeidspraktijk. Via onze dienstverlening aan arbeidsmarktfondsen hebben wij een goed beeld van wat er speelt in de diverse sectoren. Dankzij de ondersteuning van zeven bijzonder hoogleraren in Stichting Leerstoelen zijn we aangehaakt op relevante (inter-) nationale wetenschappelijke ontwikkelingen. En als instituut gevestigd in het bestuurlijk hart van Den Haag volgen we recente beleidsontwikkelingen op de voet.