Bijzondere Leerstoelen

Samenstelling Stichting Bestuur Bijzondere Leerstoelen

  • De heer P.F. van der Heijden, onafhankelijk voorzitter (voorgedragen door CAOP)
  • Mevrouw E.L. Snoeij, onafhankelijk vice voorzitter (voorgedragen door CAOP)
  • De heer J. Kruuk (zetel namens VSO)
  • De heer G.J. Buitendijk, onafhankelijk lid (voorgedragen door CAOP)
  • De heer M.N.J. Smit (zetel namens SCO)
  • Vacature, wordt binnenkort vervuld (zetel namens SCO)
  • De heer C.M. Verloop (zetel namens VSO)
  • De heer J.N. van Lunteren (namens sponsor ABP)
  • Mevrouw A. Houwing, onafhankelijk lid (voorgedragen door CAOP)
De leerstoelen fungeren als onafhankelijke wetenschappelijke motor vanuit een gemeenschappelijke Meerjarenagenda Leerstoelen (zie onderaan deze pagina) die de samenhang tussen de aandachtsgebieden van de leerstoelen weergeeft en dient als kader voor concrete agendering van activiteiten. De programmering van de leerstoelen is gerelateerd aan drie centrale vraagstukken:

Ga vrijblijvend in gesprek met een expert