Zoeken Menu

Advies

Denkkracht voor uw vraag

Hebt u de specifieke arbeidsmarkttrends in uw sector in beeld?

We kunnen de trends en ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt in uw sector in kaart brengen. We onderzoeken dit zelf of begeleiden onderzoekers bij dit proces. Het resultaat is een overzichtelijke document, rapportage of infographic. Vervolgens stellen we, indien gewenst in samenspraak, conclusies en aanbevelingen op. Zo beschikt u snel over actuele informatie voor uw visie- en beleidsontwikkeling.

Second opinion nodig?

Ook behoort een second opinion over de kwaliteit van al uitgevoerd onderzoek tot de mogelijkheden. We hebben al vele onderzoeksprojecten begeleid, kennen de onderzoekswereld uitstekend en weten het beste uit onderzoeksbureaus naar boven te halen.

Van beleid naar uitvoering

Ook bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van uw arbeidsmarktbeleid ondersteunen en adviseren wij u graag. Denk aan onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, diversiteit, gevolgen van wet- en regelgeving, uitwerking van protocolafspraken vanuit de cao maar ook het brainstormen over scholing- en vakmanschapstrajecten. Door onze inhoudelijke kennis en paritair projectleiderschap bieden we gesprekspartners op uw niveau. Daarnaast zorgen we ervoor dat projecten binnen de vastgestelde begroting en planning verlopen en gezamenlijke doelen worden bereikt.

Uw projectleiding in deskundige handen

Verder hebben we ruime ervaring op het gebied van subsidieprojecten vanuit bijvoorbeeld het ESF en sectorplannen. Hiervoor stellen we projectplannen en begrotingen op, voeren de projectleiding tijdens het project en de verantwoording. We monitoren en begeleiden de verschillende betrokken uitvoerende partijen, waardoor we borgen dat een subsidieproject transparant en effectief verloopt, en de financiële risico’s beperkt blijven.

Medezeggenschap nieuwe stijl

Medezeggenschap kent voor ons geen geheimen. Arbeidsverhoudingen veranderen in hoog tempo en uw medewerkers verwachten een andere stijl van leiderschap.  U wilt snel en kundig inspelen op deze ontwikkelingen en streeft naar gedeelde verantwoordelijkheid zonder dat dit de kwaliteit en service van het product en de dienstverlening aantast. We adviseren u graag en denken met u mee over maatwerkoplossingen.