Skip naar content

Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform

Nieuws

Hoogleraren kritisch over kabinetsplannen

Nieuws

Ongestructureerd, te laat, te veel ad hoc, crisismanagement: de hoogleraren van het CAOP en Sardes zijn kritisch over de plannen… Meer

‘Geef medezeggenschap een sterkere positie binnen de overheid’

Nieuws

De overheid is in transitie en de positie en rol van ambtenaren veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor loyale tegenspraak… Meer

Tim Huijts benoemd op nieuwe leerstoel Positive Health at Work

Nieuws

De Universiteit Maastricht heeft prof. dr. Tim Huijts per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Positive Health… Meer

Vertrouwen tussen burger en overheid blijft schommelen

Nieuws

Het vertrouwen tussen burger en overheid blijft maar schommelen. Wat zijn de oorzaken en wat is nodig om het structureel… Meer

Ambtenaren zijn nog steeds niet normaal

Nieuws

Heeft de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in januari 2020 effect gehad op de rechtspraak over ambtenaren?… Meer

Nieuwe publicatie: Openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat

Publicatie

Op basis van 10 jaar onderzoek heeft Frits van der Meer, bijzonder hoogleraar op de leerstoel Comparative Civil Service and… Meer

Bouwen aan vertrouwen in sector overheid

Nieuws

Een overheid die transparant is, toegankelijk voor álle burgers en gelijkwaardig met hen omgaat. Dat zorgt voor herstel van het… Meer

Hoogleraren geven visie op herstel van vertrouwen tussen overheid en burger

Nieuws

De toeslagenaffaire, gaswinning, aanpak van de coronacrisis, Limburgse integriteitskwesties. Dergelijke gebeurtenissen zetten het vertrouwen tussen overheid en burger onder druk.… Meer

Amerikaanse minister van Arbeid benoemt voorzitter bestuur Leerstoelen in arbitragepanel

Nieuws

Prof. dr. Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht Universiteit Leiden en voorzitter bestuur Leerstoelen van het CAOP, is door… Meer

Succes en falen van hervormingen in de publieke sector

Blog

Een welvarende samenleving is afhankelijk van een publieke sector die presteert, betrouwbaar is en werkt volgens normen voor goed bestuur.… Meer

‘Onafhankelijke raad moet uitvoering overheidsbeleid onderzoeken’

Nieuws

Een onafhankelijke raad moet voortaan onderzoek doen naar de uitvoering van overheidsbeleid. Op dit moment doet de Tweede Kamer dat… Meer

Loyale tegenspraak onmisbaar bij goed functionerend openbaar bestuur

Nieuws

Recent zijn er een aantal bestuurlijke crises aan het licht gekomen, bijvoorbeeld rond de Belastingdienst, Justitie en Defensie. Wat ze… Meer

‘Het politieke spel kunnen spelen, dat is het belangrijkste’

Kennis

Wat hebben Jack de Vries, Thom de Graaf en Ard van der Steur gemeen? Het zijn allemaal 'gevallen' bewindslieden −… Meer

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Publicatie

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

De kwaliteit van de publieke dienst: een permanente zorg

Kennis

De kwaliteit van de publieke dienst wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van onze publieke professionals en… Meer

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

Kennis

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

Kennis

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

Publicatie

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Nieuws

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

‘Overheid organiseert participatie op manier die voor hoogopgeleiden meest toegankelijk is’

Nieuws

Bestuurders willen dat burgers participeren in besluitvormingsprocessen, maar moeten ook het algemeen belang in de gaten houden. Burgers willen meedenken… Meer

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

Nieuws

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Nieuws

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

Nieuws

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

Publicatie

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Huis van Thorbecke: ‘Overheid moet anders worden ingericht’

Nieuws

Hoe toekomstbestendig is het openbaar bestuur in Nederland? Sluit de traditionele scheiding tussen het rijk, provincies en gemeenten nog wel… Meer

Dit waren alle recente artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.