Leerstoel Comparative Public Sector en Civil Service Reform

Nieuws

Nieuws

Amerikaanse minister van Arbeid benoemt voorzitter bestuur Leerstoelen in arbitragepanel

Prof. dr. Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht Universiteit Leiden en voorzitter bestuur Leerstoelen van het CAOP, is door… Meer

Blog

Succes en falen van hervormingen in de publieke sector

Een welvarende samenleving is afhankelijk van een publieke sector die presteert, betrouwbaar is en werkt volgens normen voor goed bestuur.… Meer

Nieuws

‘Onafhankelijke raad moet uitvoering overheidsbeleid onderzoeken’

Een onafhankelijke raad moet voortaan onderzoek doen naar de uitvoering van overheidsbeleid. Op dit moment doet de Tweede Kamer dat… Meer

Nieuws

Loyale tegenspraak onmisbaar bij goed functionerend openbaar bestuur

Recent zijn er een aantal bestuurlijke crises aan het licht gekomen, bijvoorbeeld rond de Belastingdienst, Justitie en Defensie. Wat ze… Meer

Kennis

‘Het politieke spel kunnen spelen, dat is het belangrijkste’

Wat hebben Jack de Vries, Thom de Graaf en Ard van der Steur gemeen? Het zijn allemaal 'gevallen' bewindslieden −… Meer

Publicatie

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

Kennis

De kwaliteit van de publieke dienst: een permanente zorg

De kwaliteit van de publieke dienst wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van onze publieke professionals en… Meer

Kennis

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Kennis

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Publicatie

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

Nieuws

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

Nieuws

‘Overheid organiseert participatie op manier die voor hoogopgeleiden meest toegankelijk is’

Bestuurders willen dat burgers participeren in besluitvormingsprocessen, maar moeten ook het algemeen belang in de gaten houden. Burgers willen meedenken… Meer

Nieuws

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

Nieuws

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

Nieuws

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

Publicatie

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Nieuws

Huis van Thorbecke: ‘Overheid moet anders worden ingericht’

Hoe toekomstbestendig is het openbaar bestuur in Nederland? Sluit de traditionele scheiding tussen het rijk, provincies en gemeenten nog wel… Meer

Dit waren alle artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.

Agenda

Bijeenkomst
30-03-2021
Arbeids­­verhoudingen
Masterclass Ethisch leiderschap

Dit waren alle activiteiten!

Mis je iets of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk de volledige agenda