Albeda Leerstoel

Nieuws

Nieuws

Hoogleraren geven visie op herstel van vertrouwen tussen overheid en burger

De toeslagenaffaire, gaswinning, aanpak van de coronacrisis, Limburgse integriteitskwesties. Dergelijke gebeurtenissen zetten het vertrouwen tussen overheid en burger onder druk.… Meer

Nieuws

Disruptieve gebeurtenissen vragen om creatieve publieke leiders

Coronapandemie, stikstofcrisis, toeslagenaffaire, ‘verkennersgate’. Deze en andere heftige gebeurtenissen stellen het vertrouwen in de overheid op de proef en zetten… Meer

Nieuws

Bloemlezing eerste rechtspraak over genormaliseerde ambtenaren

Sinds op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking trad, hebben ambtenaren vrijwel dezelfde rechten en… Meer

Nieuws

Nieuwe bijzondere leerstoel CAOP: Transities in de publieke sector

De stichting Bijzondere Leerstoelen van het CAOP heeft een nieuwe leerstoel ingesteld: Transities in de publieke sector. Deze wordt gevestigd… Meer

Nieuws

Amerikaanse minister van Arbeid benoemt voorzitter bestuur Leerstoelen in arbitragepanel

Prof. dr. Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht Universiteit Leiden en voorzitter bestuur Leerstoelen van het CAOP, is door… Meer

Kennis

Coronacrisis zorgt voor omwenteling in publieke sector − of niet?

Wat betekent de coronacrisis voor het werk bij de overheid? Zorgt die voor een omwenteling? Versterkt de crisis tendensen die… Meer

Kennis

Corona zorgt voor dilemma’s in arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

De coronacrisis stelt zowel werkgevers als werknemers voor dilemma’s op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en privacy. Wat zijn hun… Meer

Nieuws

‘Bied zorgpersoneel bescherming via compensatieregeling’

In de zorg is er niet alleen gebrek aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen corona, maar ook aan juridische bescherming.… Meer

Kennis

‘De normalisering lijkt redelijk geruisloos te gaan verlopen’

Weigerambtenaren, superaantrekkelijke lok‐cao’s, het grijze gebied tussen vakbond en ondernemingsraad. Ze kwamen voorbij tijdens een drieluik over actuele onderwerpen die… Meer

Publicatie

Beperkt politiek primaat ondernemingsraden?

De ondernemingsraden bij de overheid hebben geen adviesrecht bij politieke besluiten. Dit komt door het primaat van de politiek, dat… Meer

Publicatie

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

Kennis

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Kennis

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Publicatie

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

Nieuws

Ben jij klaar voor de Wnra?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Overheidswerkgevers, ondernemingsraden en HR-specialisten hebben nog ruim… Meer

Kennis

‘Ontslagrecht is weer spannend’

Heeft een langdurig zieke werknemer het recht om ontslagen te worden? Hoe waterdicht zijn de regels van het cocktailontslag? En… Meer

Nieuws

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

Nieuws

Integriteit in 2025: Wat zijn de nieuwe vraagstukken?

Bekijk dit artikel

Nieuws

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

Nieuws

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

Nieuws

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

Nieuws

Publieke debat over integriteit noodzakelijk voor voorkomen verrassingen over normen

'Onderschat het belang van het publieke debat over integriteit niet.’ Want normen over goed bestuur verschuiven in de tijd en… Meer

Publicatie

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Nieuws

Mogelijkheden voor eigen cao’s gemeenten na invoering Wnra

Ontwikkelen gemeenten straks allemaal hun eigen cao, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt? Of blijven ze… Meer

Dit waren alle artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.