Skip naar content

Albeda Leerstoel (tot 1 maart 2022)

Nieuws

Hoogleraren kritisch over kabinetsplannen

Nieuws

Ongestructureerd, te laat, te veel ad hoc, crisismanagement: de hoogleraren van het CAOP en Sardes zijn kritisch over de plannen… Meer

‘Geef medezeggenschap een sterkere positie binnen de overheid’

Nieuws

De overheid is in transitie en de positie en rol van ambtenaren veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor loyale tegenspraak… Meer

Tim Huijts benoemd op nieuwe leerstoel Positive Health at Work

Nieuws

De Universiteit Maastricht heeft prof. dr. Tim Huijts per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Positive Health… Meer

Vertrouwen tussen burger en overheid blijft schommelen

Nieuws

Het vertrouwen tussen burger en overheid blijft maar schommelen. Wat zijn de oorzaken en wat is nodig om het structureel… Meer

Ambtenaren zijn nog steeds niet normaal

Nieuws

Heeft de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in januari 2020 effect gehad op de rechtspraak over ambtenaren?… Meer

Arbeidsvoorwaarden en cao’s zijn heikele onderwerpen in coronatijd

Nieuws

Loonvorming, pensioen, duurzame inzetbaarheid, afspraken over thuiswerken. Het zijn sinds anderhalf jaar heikele onderwerpen, zo bleek op 25 mei tijdens… Meer

Hoogleraren geven visie op herstel van vertrouwen tussen overheid en burger

Nieuws

De toeslagenaffaire, gaswinning, aanpak van de coronacrisis, Limburgse integriteitskwesties. Dergelijke gebeurtenissen zetten het vertrouwen tussen overheid en burger onder druk.… Meer

Disruptieve gebeurtenissen vragen om creatieve publieke leiders

Nieuws

Coronapandemie, stikstofcrisis, toeslagenaffaire, ‘verkennersgate’. Deze en andere heftige gebeurtenissen stellen het vertrouwen in de overheid op de proef en zetten… Meer

Bloemlezing eerste rechtspraak over genormaliseerde ambtenaren

Nieuws

Sinds op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking trad, hebben ambtenaren vrijwel dezelfde rechten en… Meer

Amerikaanse minister van Arbeid benoemt voorzitter bestuur Leerstoelen in arbitragepanel

Nieuws

Prof. dr. Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht Universiteit Leiden en voorzitter bestuur Leerstoelen van het CAOP, is door… Meer

Coronacrisis zorgt voor omwenteling in publieke sector − of niet?

Kennis

Wat betekent de coronacrisis voor het werk bij de overheid? Zorgt die voor een omwenteling? Versterkt de crisis tendensen die… Meer

Corona zorgt voor dilemma’s in arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

Kennis

De coronacrisis stelt zowel werkgevers als werknemers voor dilemma’s op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en privacy. Wat zijn hun… Meer

‘Bied zorgpersoneel bescherming via compensatieregeling’

Nieuws

In de zorg is er niet alleen gebrek aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen corona, maar ook aan juridische bescherming.… Meer

‘De normalisering lijkt redelijk geruisloos te gaan verlopen’

Kennis

Weigerambtenaren, superaantrekkelijke lok‐cao’s, het grijze gebied tussen vakbond en ondernemingsraad. Ze kwamen voorbij tijdens een drieluik over actuele onderwerpen die… Meer

Beperkt politiek primaat ondernemingsraden?

Publicatie

De ondernemingsraden bij de overheid hebben geen adviesrecht bij politieke besluiten. Dit komt door het primaat van de politiek, dat… Meer

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Publicatie

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

Kennis

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

Kennis

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

Publicatie

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

Ben jij klaar voor de Wnra?

Nieuws

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Overheidswerkgevers, ondernemingsraden en HR-specialisten hebben nog ruim… Meer

‘Ontslagrecht is weer spannend’

Kennis

Heeft een langdurig zieke werknemer het recht om ontslagen te worden? Hoe waterdicht zijn de regels van het cocktailontslag? En… Meer

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Nieuws

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

Integriteit in 2025: Wat zijn de nieuwe vraagstukken?

Nieuws

Bekijk dit artikel

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

Nieuws

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Nieuws

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

Nieuws

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

Publieke debat over integriteit noodzakelijk voor voorkomen verrassingen over normen

Nieuws

'Onderschat het belang van het publieke debat over integriteit niet.’ Want normen over goed bestuur verschuiven in de tijd en… Meer

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

Publicatie

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Mogelijkheden voor eigen cao’s gemeenten na invoering Wnra

Nieuws

Ontwikkelen gemeenten straks allemaal hun eigen cao, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt? Of blijven ze… Meer

Dit waren alle recente artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.