Skip naar content

Albeda Leerstoel (tot 1 maart 2022)

Online arbeidsplatforms bieden kansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Publicatie

Er staan nog steeds veel mensen aan de kant, ook al zijn er enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Online arbeidsplatforms… Meer

Ongewenst gedrag: het verschil tussen een melding en een klacht

Kennis

Iedere werkgever moet formeel de ruimte bieden om een melding of klacht in te kunnen dienen over ongewenst gedrag. Laurens… Meer

Het mantelzorgloket in de zorg helpt bij een betere werk-privébalans

Nieuws

Eén op de drie zorgmedewerkers is ook mantelzorger en zorgt meer dan acht uur per week voor een ander. Uit… Meer

Wat zijn de rechten van de OR bij personeelsbeoordelingen?

Publicatie

Als een bestuurder extra assessments op een afdeling organiseert om te beoordelen of medewerkers wel op de juiste plek binnen… Meer

Bovenbestuurlijke samenwerking in het vo niet zonder uitdagingen

Nieuws

Op het congres HRM & het Onderwijs, dat eind 2023 plaatsvond, gaf CAOP-onderwijsadviseur Jack de Bruin een workshop over de… Meer

Vlaamse en Britse universiteiten gebruiken charters voor genderdiversiteit

Publicatie

Hoe gaan universiteiten in het buitenland om met inclusiviteit en sociale veiligheid, en wat kunnen we daarvan leren in Nederland?… Meer

‘Rijken leven ruim 8 jaar langer dan armen, maar wat doen we…

Blog

In december adviseerde de SER het kabinet over sociaal-economische gezondheidsverschillen. We weten het al lang, maar elke keer schrik ik… Meer

Boekpresentatie ‘De hoogste ambtenaar’ door prof. Roel Bekker

Publicatie

Donderdag 18 januari presenteerde Roel Bekker zijn nieuwste boek ‘De hoogste ambtenaar’ bij het CAOP. Met zijn boek geeft hij… Meer

Wat is een ombudsfunctionaris en wanneer kies je hiervoor?

Kennis

Sociale veiligheid verbeteren binnen een organisatie en voorkomen dat er ongewenst gedrag plaatsvindt, kan op verschillende manieren. Een daarvan is… Meer

Hoe zorgen we voor gelijke kansen tussen mens en machine?

Blog

Sinds ChatGPT furore maakt en we allemaal ontdekken hoe makkelijk AI-tools ons werk kunnen maken, is de discussie losgebarsten of… Meer

Samen Werken aan Gezond Werken: bewustwording creëren via dialoog

Nieuws

In de zorgsector staat het bevorderen van gezond werken al jaren hoog op de agenda. Ondanks talloze initiatieven om het… Meer

Strategisch personeelsbeleid in het po: positieve ontwikkelingen en kansen voor verbetering

Publicatie

Strategisch personeelsbeleid is een cruciale factor voor het creëren van een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving in het onderwijs, aldus het… Meer

Directeur Platform ACCT: ‘Iedereen in de culturele sector moet iets met de…

Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseerde in 2023 het ministerie van OCW over de implementatie van de fair practice code, code… Meer

Wie is de hoogste ambtenaar van Nederland en wat doet hij?

Publicatie

Iedereen kent de minister-president: hij is de regeringsleider, voert het woord bij belangrijke debatten en vertegenwoordigt de regering in het… Meer

Wat gebeurt er als de stemmen binnen de OR staken?

Publicatie

Wat gebeurt er als de OR intern verdeeld is over het uit te brengen advies en de stemmen staken? Deze… Meer

MDIEU-subsidie toegekend aan SOM: meer mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid

Nieuws

Stichting Arbeidsmarktfonds MBO (SOM) heeft als eerste onderwijsinstelling gebruikgemaakt van de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uitreden (MDIEU). Het doel… Meer

Missie Arbovisie 2040: Geen doden of zieken meer door slechte arbeidsomstandigheden

Nieuws

Elke dode of zieke door werk is er één te veel. Dat is de missie van de recent gepubliceerde Arbovisie… Meer

Is de OR verplicht om verkiezingen te organiseren voor een onderdeelcommissie?

Publicatie

De OR kan een onderdeelcommissie instellen voor de behandeling van zaken binnen specifieke onderdelen van de organisatie. Maar is de… Meer

‘Samen aan de slag en minder navelstaren in 2024’

Blog

Het einde van het jaar nadert en dat is altijd een mooi moment om te reflecteren en te analyseren wat… Meer

De Kunstenbond: ‘De uniekheid van een sector is geen excuus om niet…

Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseerde dit jaar het ministerie van OCW over de implementatie van de fair practice code, code… Meer

Onderzoek medezeggenschapsraad De Haagse Scholen: hoe kunnen we de medezeggenschap verbeteren?

Nieuws

Met een goed functionerende medezeggenschapsraad op school zorg je ervoor dat het juiste gesprek gevoerd wordt tussen ouders, leerkrachten en… Meer

Samen gezond aan het werk

Kennis

Tim Huijts is nu ruim een jaar hoogleraar Positive Health at Work aan de Universiteit Maastricht, een leerstoel van Sardes/CAOP.… Meer

Grote trends, scherpe keuzes? Van korte termijn naar blik op de toekomst

Kennis

Uitdagingen alom, bij de arbeidsmarkt in het algemeen en de zorg in het bijzonder. En klimaat natuurlijk, of: wat te… Meer

Waarom een leidinggevende als formeel meldpunt risicovol is

Nieuws

Het CAOP adviseert over de organisatiestructuur en het actualiseren van integriteitsregelingen, zoals de meldregeling. Opvallend is dat in veel organisaties… Meer

Studenten Bestuurskunde op bezoek bij het CAOP

Nieuws

22 studenten Bestuurskunde van de Universiteit Leiden kwamen 12 oktober op bezoek bij het CAOP en kregen een unieke kijk… Meer

Tim Huijts houdt oratie over positieve gezondheid bij zijn benoeming tot hoogleraar

Nieuws

Op vrijdag 17 november heeft dr. Tim Huijts zijn ambt als hoogleraar Positive Health at Work in de School of… Meer

‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’

Blog

We staan aan de vooravond van verkiezingen en die zijn spannender dan ooit. Welke coalitie gaat welke problemen oplossen? Dat… Meer

De rol van de preventiemedewerker is vervuld zonder goedkeuring van de OR.…

Publicatie

In ons arbobeleidsplan staat dat de HR-adviseur de rol vervult van preventiemedewerker. Wij zien dit liever anders, maar het plan… Meer

Procesbegeleiding bij onderwijsregio’s: Opleiders, scholen en besturen betrekken

Nieuws

De samenwerking in onderwijsregio’s waar leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal een gezamenlijke aanpak hanteren, moet zorgen voor een positieve verschuiving… Meer

Kan de fair practice code rust brengen in de popsector?

Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseerde dit jaar het ministerie van OCW over de implementatie van de fair practice code, code… Meer

Onverwachte wending project Aanpak interne agressie in ziekenhuizen en umc’s leidt tot…

Nieuws

Uit onderzoek blijkt dat bijna 30% van het personeel binnen de sector zorg en welzijn het afgelopen jaar ongewenst gedrag… Meer

Frank Cornelissen benoemd tot hoogleraar Innovatie in het Onderwijs

Nieuws

Dr. Frank Cornelissen is benoemd tot hoogleraar Innovatie in het Onderwijs aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de… Meer

Van gezondheidszorg naar zorg voor gezondheid

Blog

De afgelopen jaren verschijnen er periodiek onderzoeken naar de oplopende kosten van de zorg. De prognose van het CPB is… Meer

Onderzoek naar nakijktijd eindexamens zorgt voor beter examenrooster

Nieuws

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft het eindexamen Nederlands vwo naar voren verplaatst in het examenrooster voor volgend… Meer

Fatou Tevette over melders: Help, is dit nou een misstand?

Blog

Is dit een vermoeden van een misstand? Dit is een vraag die ik als adviseur integriteit en sociale veiligheid in… Meer

‘Er is geen sector in Nederland waar zoveel informatie over de arbeidsmarkt…

Publicatie

CAOP’er Ivo Zuidervaart is samen met Johan Siegert van FCB programmamanager van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) en… Meer

Wat kan de OR doen als een bestuurder een roosterwijziging wil doorvoeren?

Publicatie

De bestuurder wil overstappen van een vijf-ploegendienstsysteem naar een drie-ploegendienstsysteem. Wat kan je doen als OR? Kan de OR zich… Meer

Prinsjesdagdebat bij het CAOP: Blijvend impact in een veranderende samenleving

Nieuws

Veel is voor verbetering vatbaar in Nederland en zeker het groeiende aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft is onacceptabel.… Meer

Advies bij integriteitsmeldingen over het gemeentebestuur

Publicatie

Burgemeesters hebben er belang bij dat meldingen over een vermeende integriteitsschending goed worden opgevolgd. Een onafhankelijk steunpunt adviseert een burgemeester… Meer

Leraren van het Jaar 2023 zijn bekend

Nieuws

Op de Dag van de Leraar, donderdag 5 oktober, was de Leraar-van-het-Jaar-verkiezing. De titel Leraar van het Jaar wordt in… Meer

Dag en Nacht van de integriteit 2023: signaalvaardigheid

Nieuws

Zie jij wat er speelt rond integriteit en sociale veiligheid? Deze vraag stond dit jaar centraal tijdens de Dag en… Meer

Hoe je persoonsgericht onderzoek naar integriteitsschendingen goed uitvoert: aandachtspunten en afwegingen

Kennis

In de media is er nogal eens kritiek op onderzoeken naar een integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek zou niet… Meer

Patrick Banis: ‘Tijd voor een tienjarig deltaplan onderwijs!’

Blog

De afgelopen tijd is het lerarentekort weer groot in het nieuws geweest, aangezien de scholen weer zijn opgestart na de… Meer

Kunstloc Brabant bouwt aan een stevige kunst- en cultuursector die op waarde…

Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseerde dit jaar het ministerie van OCW over de implementatie van de fair practice code, code… Meer

Movisie over sociale veiligheid: ‘Grensoverschrijdend gedrag is niet vaag’

Nieuws

Onlangs was gravin Eloise van Oranje in het nieuws. In een YouTube-filmpje zie je dat ze op een terras zit… Meer

Hoe je persoonsgericht onderzoek naar integriteitsschendingen goed uitvoert: de uitdagingen

Kennis

In de media verschijnen met enige regelmaat berichten over een onderzoek dat is uitgevoerd naar een integriteitsschending of naar grensoverschrijdend… Meer

Update leerlingenprognose Scenariomodel-VO: stuk meer leerlingen dan vorig jaar

Nieuws

Voion heeft de leerlingenprognose in het Scenariomodel-VO begin dit jaar geactualiseerd met de nieuwste leerlingengegevens van DUO (1 oktober 2022)… Meer

Nomineer jouw scriptie voor de CAOP-scriptieprijs 2023

Kennis

Na een succesvolle eerste editie looft het CAOP opnieuw de CAOP-scriptieprijs uit. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de… Meer

Arbeidsverhoudingen en cao’s in de zorgsector: Een toekomstperspectief

Publicatie

Bekijk dit artikel

Onderzoek zij-instroom in het onderwijs toont grote potentie aan

Nieuws

In september 2021 lanceerde de Alliantie voor Werkend Onderwijs de innovatieve tweejarige lerarenopleiding voor zij-instromers, met als doel het lerarentekort… Meer

CAOP en Sardes doen aanbevelingen ideale scenario huiswerkbegeleiding

Nieuws

In 2022 startten CAOP en Sardes een onderzoek naar toegankelijke plekken voor buitenschoolse huiswerkbegeleiding in Den Haag voor vo-leerlingen. In… Meer

Jurist Johri Maat: ‘Integriteitsschendingen zullen altijd bestaan in de maatschappij’

Nieuws

Tijdens de Dag van de Integriteit verzorgt Johri Maat samen met Marjolein van Dijk de deelsessie 'De basis op orde:… Meer

De rol van de OR-voorzitter: gelijkwaardig of leidinggevend

Publicatie

Wie is verantwoordelijk voor het aanspreken en begeleiden van een OR-lid wanneer zaken niet soepel verlopen? Is de voorzitter functioneel… Meer

Keynote Dag van de Integriteit: ‘Iedereen bij de Douane is een potentiële…

Nieuws

Tijdens de Dag van de Integriteit geeft directeur-generaal van de Douane Nanette van Schelven een bijzondere keynote vanuit haar werkveld.… Meer

Samen reflecteren op je eigen ontwikkeling

Blog

Om je als professional verder te ontwikkelen, is het belangrijk tijd te nemen voor reflectie. In VakMensen, een programma waaraan… Meer

Visie van het CAOP: het bevorderen van een sociaal veilige cultuur

Publicatie

Een sociaal veilige cultuur heeft invloed op het gedrag van mensen binnen de organisatie, zowel gewenst als ongewenst, en beïnvloed… Meer

Webinar ‘Ambtelijke helden gezocht’: ‘Ambtenaren mogen kritisch advies geven’

Nieuws

Deskundigheid, integriteit, een kritische blik hebben en durven tegenspreken. Ambtenaren moeten de nodige eigenschappen hebben, maar dat bezit is vandaag… Meer

Hoe worden medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs in de praktijk gefaciliteerd?

Nieuws

Voor het functioneren van de medezeggenschap in het funderend onderwijs moeten er voldoende faciliteiten zijn, zodat leden hun taken effectief… Meer

Integratie culturele codes vraagt om transparante samenwerking tussen kunstinstellingen, Raden van Toezicht…

Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseerde een paar maanden geleden het ministerie van OCW over de implementatie van de fair practice… Meer

Samen in actie komen voor je eigen ontwikkeling

Blog

Het CAOP faciliteert VakMensen, een programma waarin deelnemers hun eigen ontwikkeltraject vormgeven. Alle medewerkers van het CAOP kunnen aan het… Meer

De OR en afdelingsmanagers: samenwerken of buitensluiten?

Kennis

Stel je voor: de OR heeft regelmatig contact met afdelingsmanagers om relevante zaken te bespreken, maar de bestuurder heeft aangegeven… Meer

Staat van de Ambtelijke Dienst: ‘Die overheid is er tóch niet voor…

Publicatie

Iedere twee jaar brengen de bijzondere leerstoelen van het CAOP de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) uit met als… Meer

CAOP ontvangt Green Key-certificaat voor duurzaamheid

Nieuws

Met het prestigieuze Green Key-certificaat is het CAOP officieel erkend als toonaangevend duurzaam bedrijf. Het CAOP voldoet hiermee aan strikte… Meer

Verdere versterking sociaal dialoog tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in Europa

Nieuws

In het voorjaar presenteerde de Europese Commissie een ambitieus initiatief om de sociale dialoog tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in Europa… Meer

Bouw een inclusief, betrokken kader voor sociale veiligheid binnen jouw organisatie

Nieuws

Het CAOP nodigt vertrouwenspersonen, adviseurs integrale veiligheid en iedereen die zich bezighoudt met het thema sociale veiligheid uit voor een… Meer

Onderzoek: Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs

Nieuws

Het CAOP heeft in samenwerking met Regioplan en Leeuwendaal in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)… Meer

Rewire: een voorbeeld van goed werkgeverschap in de culturele sector

Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseerde een paar maanden geleden het ministerie van OCW over de implementatie van de fair practice… Meer

Onderzoek naar loopbaan OOP’ers: onderwijsassistenten willen groeien en specialiseren

Nieuws

Tussen 2017 en 2021 is het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs (po) met 50% toegenomen, mede dankzij (tijdelijke) subsidies… Meer

Samen buigen over je eigen ontwikkeling

Blog

Sinds 2016 faciliteert het CAOP VakMensen, een programma waarin deelnemers hun eigen ontwikkeltraject vormgeven. Alle medewerkers van het CAOP kunnen… Meer

Speel in op het gebruik van AI-taalmodellen en pas de gedragscode aan

Publicatie

De opkomst van Artifical Intelligence (AI) en geavanceerde taalmodellen zoals ChatGPT of Google Bard, brengen allerlei potentiële voordelen met zich… Meer

Essenties van sociale veiligheid bevorderen op de werkvloer

Publicatie

De ene na de andere spraakmakende zaak over grensoverschrijdend gedrag op de werkplek haalt de media. Het openbaren van de… Meer

Leidend Europees rechtskader voor AI-gebruik moet houvast bieden

Nieuws

ChatGPT gaat onze banen overnemen en met deepfake filmpjes (software waarmee je nepvideo’s kunt maken, red.) zie je straks niet… Meer

Zes verrassende lessen van bergbeklimmers voor leiders bij sociale veiligheid: zonder ongelukken…

Nieuws

Bereik je als leider je doel zonder problemen? Leid je je team op een duidelijke manier terwijl je op de… Meer

We hebben last van het Akkoord van Wassenaar!

Blog

Ruim 40 jaar geleden leverde de polder een baanbrekend akkoord af, het zogenaamde Akkoord van Wassenaar. Vakbonden en werkgevers sloten… Meer

Integraal samenwerken om de basis van sociale veiligheid op orde te hebben

Nieuws

Organisaties laten zich nog te veel overvallen door incidenten op sociale onveiligheid. Dit komt meestal door een gebrek aan een… Meer

Vervolgdebat Bouwen aan vertrouwen: routes uit de vertrouwenscrisis

Kennis

Het vertrouwen in de overheid staat al enige tijd onder druk. Maar inmiddels zijn er ook uitwegen te bedenken, en… Meer

Marjolijn Olde Monnikhof nieuwe directeur-bestuurder van Stichting CAOP

Nieuws

Stichting CAOP stelt met ingang van oktober 2023 Marjolijn Olde Monnikhof aan als nieuwe directeur-bestuurder. Zij is op dit moment… Meer

OR Vraag & Antwoord: moeten alle leden van de OR in Nederland…

Kennis

In het OR/magazine van juni 2023 hebben onze medezeggenschapsexperts de volgende vraag beantwoord: moeten alle leden van de OR in… Meer

Vier tips voor een hoge opkomst bij OR-verkiezingen

Publicatie

Iedere ondernemingsraad heeft er van tijd tot tijd mee te maken: OR-verkiezingen. Hoe zorg je als ondernemingsraad voor een hoge… Meer

‘STAD 2023’: verder bouwen aan vertrouwen in de overheid

Publicatie

De bijzondere leerstoelen van het CAOP brengen om de paar jaar de ‘Staat van de Ambtelijke Dienst’ (STAD) uit. STAD… Meer

Goed werk- en opdrachtgeverschap in culturele sector betekent operationaliseren culturele codes. Maar…

Nieuws

De Raad voor Cultuur adviseerde het ministerie van OCW over hoe de fair practice code, code diversiteit en inclusie en… Meer

Handboek Integriteit voor politieke ambtsdragers biedt overzicht en steun

Nieuws

Afgelopen week reikte minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Hanke Bruins Slot een eerste exemplaar van het nieuwe Handboek… Meer

Minister wil arbeidsmarkt hervormen met nieuwe maatregelen

Nieuws

Een maand geleden presenteerde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, voorgenomen maatregelen om de arbeidsmarkt te… Meer

Zet de leraar centraal in het lerarenbeleid

Nieuws

Hoogleraar Marc van der Meer en arbeidsmarktonderzoeker Ruud van der Aa zijn redacteuren van het boek Onderwijs aan het Werk,… Meer

Hoe trek je vastgelopen cao-onderhandelingen weer vlot?

Nieuws

Cao-onderhandelingen kunnen stroef verlopen en zitten soms muurvast. De ene staking volgt de andere op en werkgevers- en werknemerspartijen komen… Meer

Signaalontvankelijkheid: hoe pikt jouw organisatie signalen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op?

Nieuws

Ook als je een meldprocedure hebt opgesteld, een protocol en een gedragscode hebt verspreid binnen de organisatie en vertrouwenspersonen hebt… Meer

5-jarig bestaan van Netwerk Weerbaar Bestuur: hoe noodzakelijk is dit netwerk?

Nieuws

Het Netwerk Weerbaar Bestuur (NWB) spant zich samen met alle 28 partners gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur, waarin politieke… Meer

Hoe kan een schaamtevrije cultuur leiden tot een veiligere werkomgeving?

Kennis

Is er sprake van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, dan speelt schaamte vaak een belangrijke rol bij het wel of niet… Meer

Onderwijsregio’s aan de slag!

Nieuws

Van Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt (RATO) naar onderwijsregio’s. Hiermee wil het ministerie van OCW de samenwerking binnen regio’s stimuleren bij… Meer

Maatwerk in uitvoering: makkelijker gezegd dan gedaan

Kennis

Uitvoeringsorganisaties staan de laatste jaren extra in de schijnwerpers door affaires zoals die binnen de Belastingdienst, UWV en CBR. Regelmatig… Meer

Gloednieuwe website voor het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD)

Nieuws

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd. Het ASD zet zich Defensiebreed in voor de… Meer

OR Vraag & Antwoord: mag een werkgever afwijken van de loonsverhoging bij…

Kennis

In de april-editie van OR/magazine beantwoordden onze medezeggenschapsexperts de volgende vraag: Tijdens de instemming over een nieuw beloningssysteem hebben we… Meer

Gaat AI de wereld echt veranderen?

Blog

De laatste weken is artificial intelligence (AI) veel in het nieuws. En niet alleen in positieve zin. In het onderwijs… Meer

Groeikracht gaat van start: scholen gezocht

Nieuws

Na een periode van voorbereiding is Groeikracht uit de startblokken. Er is een nieuwe website gelanceerd en scholen uit het… Meer

Uniforme aanpak voor een gezonder organisatieklimaat

Nieuws

In de zorg nemen het verzuim en de uitstroom steeds verder toe. Het CAOP en IZZ slaan de handen ineen… Meer

Onderzoek naar blootstelling aan Chroom-6: hoe nu verder?

Nieuws

Werkenden bij Defensie, de NS en in Tilburg zijn in het verleden ziek geworden nadat zij zijn blootgesteld aan chroom-6.… Meer

In vier stappen doelgericht handelen na melding van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

Kennis

Een werkgever moet voor iedereen die er werkt een sociaal veilige en integere werkomgeving bieden. Om als organisatie zo’n werkomgeving… Meer

Verbetering Lerarenagenda staat centraal tijdens slotwebinar Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt

Nieuws

Ze omspannen hetzelfde decennium: de ‘Lerarenagenda 2013-2023’ en het bestaan van de bijzondere Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van Tilburg University en CAOP.… Meer

Theaterstuk ‘Mag ik je kussen’ toont de belevingswereld van de zorgmedewerker

Nieuws

Hoe ziet onze toekomst er straks uit met een tekort aan zorgmedewerkers? En voor welke moeilijke keuzes komen we dan… Meer

Hannah Postma wint de CAOP-scriptieprijs 2022

Nieuws

Hannah Postma is de winnaar geworden van de CAOP-scriptieprijs 2022. Op donderdag 9 maart 2023 heeft zij de prijs in… Meer

MDIEU-subsidie voor Duurzame inzetbaarheid straks ook beschikbaar voor bedrijven

Nieuws

Voorheen was de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) alleen beschikbaar voor sectoren, maar daar komt verandering in. Bedrijven… Meer

Visie van het CAOP: sociale veiligheid inbedden in de organisatiestructuur

Publicatie

Hoe richt je de structuur van een organisatie in om duurzaam aandacht te houden voor sociale veiligheid? Welke rol spelen… Meer

Zaak-De Mos en het belang van een transparante bestuurscultuur

Nieuws

Het OM eist bijna 2 jaar celstraf tegen Haagse oud-wethouder Richard de Mos en wil hem vier jaar lang niet… Meer

De Wet bescherming klokkenluiders: wat is er veranderd en waar op te…

Nieuws

Melders zijn kwetsbaar, maar bestaande wetgeving sloot hier onvoldoende bij aan. De Wet Huis voor klokkenluiders is daarom op een… Meer

Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt neemt Lerarenagenda kritisch onder de loep in boek Onderwijs aan…

Publicatie

Bij het aflopen van de 10-jarige leerstoeltermijn Onderwijsarbeidsmarkt brengen de Tilburgse hoogleraren Marc van der Meer en Frank Cörvers een… Meer

CAOP voor Groeikracht: samen werken aan beter onderwijs

Nieuws

Het CAOP en stichting leerKRACHT gaan samen het programma Groeikracht coördineren en uitvoeren. Groeikracht is een initiatief van een aantal… Meer

CAOP en Sardes doen onderzoek naar gratis huiswerkbegeleiding in gemeente Den Haag

Nieuws

De gemeente Den Haag wil alle leerlingen in het voorgezet onderwijs de kans bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen… Meer

Kostenpost of waardevolle investering? Zo zetten we oudere werkzoekenden in hun kracht

Nieuws

Zelden was de arbeidsmarkt zo krap als in 2022 en de verwachting is dat ook in 2023 werkgevers grote moeite… Meer

Goede kinderopvang is een panacee voor veel arbeidsmarktkwalen!

Blog

Begin februari maakte de NOS melding van het feit dat veel ouders minder zijn gaan werken omdat de wachtlijsten in… Meer

Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6: wat leverde het op voor de werknemers?

Nieuws

Uit onderzoek in de periode van 2015 tot en met 2022 bleek dat werkenden bij Defensie, de NS en in… Meer

AZW vaart nieuwe koers: kennisdeling wordt prioriteit

Nieuws

Onderzoeksprogramma AZW gaat de komende vijf jaar door met een nieuwe opzet. Zo richten ze zich minder op het doen… Meer

Onderwijsministers presenteren nieuwe plannen om lerarentekort tegen te gaan

Nieuws

Onderwijsministers Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) en Dijkgraaf (OCW) presenteren in de kamerbrief Lerarenbeleid 2022 hun plannen om het lerarentekort… Meer

Onderzoek naar blootstelling aan chroom-6: de rol van de begeleidingscommissies

Nieuws

De laatste jaren was het CAOP betrokken bij verschillende onderzoeken naar mogelijke blootstelling van personeel aan chroom-6. Dit speelde bij… Meer

Goede werkvoornemens: meer vertrouwen, lef en proeftuinen

Blog

Het nieuwe jaar is gestart en dus is het weer tijd voor goede voornemens. Voor veel mensen gaat dat over… Meer

Europese richtlijn ‘loontransparantie’ moet loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten

Nieuws

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de richtlijn ‘loontransparantie’. De richtlijn moet er onder andere… Meer

Naar een sociaal veilige organisatie: acht adviezen aan bestuurders

Kennis

Sociale veiligheid stond in 2022 hoog op de agenda van bestuurders en moet ook in de komende jaren prioriteit krijgen… Meer

Mag de directie berichten uit de OR-nieuwsbrief tegenhouden?

Kennis

In het OR/Magazine van december 2022 beantwoorden de experts medezeggenschap van het CAOP de volgende vraag: Wat mag er allemaal… Meer

‘Aanspreekcultuur is meer dan een goed gesprek over integriteit’

Nieuws

Zeger van der Wal, hoogleraar aan de Ien Dales leerstoel van het CAOP en de Universiteit Leiden, stelt dat veel… Meer

Sardes en CAOP gaan samen verder

Nieuws

Twee jaar na de bestuurlijke fusie zetten Sardes en het CAOP de volgende stap. Op 1 januari 2023 is de… Meer

CAOP ondersteunt NS bij onderzoek door RIVM naar blootstelling aan chroom-6

Nieuws

De afgelopen jaren heeft het CAOP het RIVM ondersteund bij het onderzoek naar mogelijke blootstelling van NS-personeel aan chroom-6. Dit… Meer

Visie van het CAOP: sociale veiligheid en de rol van gedrag

Publicatie

Hoe bevorder je sociale veiligheid op het werk? En wat is er voor nodig om sociale veiligheid in de organisatiestructuur… Meer

Mag de OR giften van de directie ontvangen?

Kennis

Mag de OR een uitnodiging voor een nieuwjaarborrel vanuit de directie accepteren? En wat als hierbij ook kaarten voor een… Meer

Wat is beschut werk en waarom is dit een oplossing om vacatures…

Nieuws

Mensen die op hun werk meer aanpassing en begeleiding nodig hebben dan een reguliere werkgever kan bieden, vallen binnen de… Meer

Opdracht Voorzieningen Sectoroverleg Rijk verlengd met hoge waardering

Nieuws

De afgelopen jaren ondersteunde het CAOP het Sectoroverleg Rijk (SOR) en na een aanbestedingsprocedure heeft het CAOP de opdracht op… Meer

Ik wil wel meer uren werken, maar het mag niet!

Blog

Hoe we meer parttimers zover krijgen dat zij meer gaan werken, overheerst momenteel bijna dagelijks het nieuws. Het is een… Meer

HR-voucherregeling groot succes in culturele en creatieve sector

Nieuws

De culturele en creatieve sector werkt al jaren aan het professionaliseren van het personeelsbeleid. Om deze sector hier extra bij… Meer

Commissie Silvis overhandigt rapport over advocatendiensten aan de Staat

Nieuws

Door fraude van een notaris bij Pels Rijcken, het advocatenkantoor dat traditioneel de landsadvocaat levert die de Staat bijstaat, ontstond… Meer

Advies aan de gemeenten: organiseer online dienstverlening voor inwoners

Blog

De gemeente Den Haag heeft net als alle andere gemeenten een uitdaging om op de krappe arbeidsmarkt zoveel mogelijk mensen… Meer

Nieuwe opdracht met NCOI: de effecten van de doorbraakmethode voor duurzame zij-instromers

Nieuws

NCOI startte als een van de grootste opleiders van Nederland in oktober 2022 een pilot binnen haar lerarenopleidingen, waarbij de… Meer

Speciaal congres om 20 jaar Veiligezorg te vieren

Nieuws

Veiligezorg is een methodische aanpak om medewerkers binnen ziekenhuizen en umc’s een veilige werkplek te bieden en wordt gesubsidieerd door… Meer

Het effect van een instaptoets op het studierendement van mbo-studenten

Nieuws

Wat is het effect van het niveau van een instaptoets op het studierendement van mbo-studenten in het eerste jaar? Een… Meer

11 innovatieve pilots in het po: wat leverde het op?

Nieuws

Hoe kom je aan vernieuwende ideeën om in de toekomst voldoende leerkrachten voor de klas te krijgen? Het Arbeidsmarktplatform PO,… Meer

Gevoelige informatie in de OR-mailbox: legen voor nieuwe leden?

Kennis

Het OR-team verandert geregeld. Termijnen van OR-leden verlopen en er worden weer nieuwe leden aangesteld. Wat niet verandert is de… Meer

Meld je aan voor het brede gesprek (mede)zeggenschap en governance

Nieuws

Hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit? Hoe verhouden die zich tot elkaar? En hoe… Meer

Is het een probleem om wereldkampioen deeltijdwerken te zijn?

Blog

Binnenkort begint het WK-voetbal in Qatar. Het is nog maar de vraag of wij met ons Oranje de wereldbeker omhoog… Meer

Hoogleraren kritisch over kabinetsplannen

Nieuws

Ongestructureerd, te laat, te veel ad hoc, crisismanagement: de hoogleraren van het CAOP en Sardes zijn kritisch over de plannen… Meer

Ondanks krapte maken werkgevers nog steeds weinig gebruik van mensen met een…

Nieuws

Het zal niemand zijn ontgaan dat er momenteel een enorme arbeidsmarktkrapte geldt. Er is te veel werk en er zijn… Meer

‘Geef medezeggenschap een sterkere positie binnen de overheid’

Nieuws

De overheid is in transitie en de positie en rol van ambtenaren veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor loyale tegenspraak… Meer

O&O-fonds GGZ en het CAOP gaan weer samenwerken

Nieuws

Het O&O-fonds GGZ werkt de komende jaren weer samen met het CAOP. Het fonds is een samenwerking van werkgevers en… Meer

Schoolleiders moeten blijven leren om goed te functioneren

Nieuws

Draagt een schoolleidersopleiding bij aan beter functionerende schoolleiders? En werkt dit ook door op de kwaliteit van het onderwijs? CAOP-onderzoekers… Meer

Arbeidsmarktanalyse PO: de pabo is weer populair

Nieuws

Hoe ziet de arbeidsmarkt in het primair onderwijs er in 2022 uit? Stromen er meer of juist minder pabostudenten in?… Meer

Tim Huijts benoemd op nieuwe leerstoel Positive Health at Work

Nieuws

De Universiteit Maastricht heeft prof. dr. Tim Huijts per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Positive Health… Meer

Mogen managers deel uitmaken van de OR?

Kennis

Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet een bestuurder advies vragen aan de OR. Maar wat als een manager… Meer

Leraren van het Jaar 2022 zijn bekend

Nieuws

Op de Dag van de Leraar, woensdag 5 oktober, was de verkiezing van de Leraar van het Jaar voor de… Meer

Een koffertje vol lekkers en verrassingen! Toch?!

Blog

Na twee coronajaren mocht en kon het weer: de rijtoer met Prinsjesdag in Den Haag. Vanuit onze toplocatie op het… Meer

Dag van de Integriteit: sociale veiligheid in het DNA

Nieuws

De Dag van de Integriteit had dit jaar als thema: Lead the change - Sociale veiligheid in het DNA. Dat… Meer

Troonrede 2022: te weinig aandacht voor arbeidsmarkt van de toekomst

Blog

Terwijl enkele maanden geleden de kranten nog vol stonden over de tekorten op de arbeidsmarkt, kreeg dit punt in de… Meer

Studenten hechten meer waarde aan een toets als de prestatie meetelt voor…

Kennis

CAOP-onderzoekers onderzochten namens de Kennisrotonde het antwoord op de vraag ‘Wat is het effect van een resultaatverplichting versus een deelnameverplichting… Meer

Heeft de OR adviesrecht als er een tijdelijke bestuurder wordt aangesteld?

Kennis

In de vraag-en-antwoordrubriek van OR/magazine van augustus is de volgende vraag gesteld: ‘wij krijgen een tijdelijke bestuurder en er is… Meer

Waarom kun je als directie niet onder de vertrouwenspersoon uit?

Nieuws

Vanuit de politiek wordt aangedrongen op de wettelijke verankering van de vertrouwenspersoon in onze maatschappij. Mariëtte Hamer is aangesteld als… Meer

Hoe haal je het meeste uit talent en ziet de arbeidsmarkt van…

Blog

Deze vraag houdt mij al heel lang bezig en is steeds urgenter geworden door de krapte op de arbeidsmarkt, maar… Meer

Ook MDIEU-subsidie voor deel culturele en creatieve sector na unieke samenwerking

Nieuws

Platform ACCT, het arbeidsmarktplatform voor de culturele en creatieve sector, heeft MDIEU-subsidie gekregen om aan de slag te gaan met… Meer

CAOP en LinkedIn pakken samen knelpunten op de arbeidsmarkt aan

Nieuws

Bedrijven en instellingen in vrijwel alle sectoren hebben op dit moment de grootste moeite om vacatures te vervullen. Ondanks deze… Meer

AZW krijgt groen licht en onderzoekt ook de komende 5 jaar de…

De komende vijf jaar investeren het ministerie van VWS en de gezamenlijke arbeidsmarktfondsen van de sector zorg en welzijn €… Meer

Steeds minder werkenden besteden aandacht aan hun duurzame ontwikkeling. Hoe brengen we…

Nieuws

Mensen met een baan besteedden de afgelopen jaren minder aan (bij)scholing. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau… Meer

Europese Raad adviseert om meer in te zetten op individuele leerrekeningen

Nieuws

Onlangs adviseerde de Europese Raad de EU-lidstaten om meer in te zetten op opleidingen voor volwassenen, ofwel individuele leerrekeningen. De… Meer

Sociale veiligheid in een politieke wereld: hoe creëer je tegenspraak?

Nieuws

Van agressie tot intimidatie: in 2022 heeft het Steunpunt Integriteit Politieke Ambtsdragers (SIPA) al meer dan 60 meldingen binnen gekregen.… Meer

Eerste exemplaar boek ‘De top kijkt om’ overhandigd aan minister Hanke Bruins…

Nieuws

Wat zijn de grootste dilemma’s en belangrijkste lessen van twintig oud-bewindspersonen en topambtenaren? Openhartige antwoorden op deze vragen en nog… Meer

A+O VVT heeft MDIEU-subsidie binnen: veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Nieuws

Het ministerie van SZW heeft A+O VVT, het arbeidsmarktfonds voor de verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg, een subsidie toegekend van… Meer

Als vacatures plaatsen niet meer werkt

Blog

In mei was ik gastspreker op de Big Improvement Day, een jaarlijks evenement rond innovatie. Het thema van de dag… Meer

Sociale veiligheid en de pandemie van het zwijgen

Blog

Nog even en de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders gaat in. CAOP-adviseur Jaap van Dis legt in zijn nieuwe blog uit… Meer

Onderwijsministers willen ‘onorthodoxe maatregelen’ om lerarentekort tegen te gaan

Nieuws

Minister Dijkgraaf van OCW en minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs hebben in de Kamerbrief Lerarenstrategie de noodklok geluid… Meer

Opnieuw Cedeo-erkenning voor opleidingen medezeggenschap

Nieuws

Onlangs hebben de medezeggenschapsopleidingen van het CAOP opnieuw de Cedeo-erkenning ontvangen. De erkenning geldt voor de komende twee jaar. Een… Meer

Is 110.000 zorgmedewerkers uitsparen met robots dé oplossing voor het personeelstekort in…

Nieuws

In mei publiceerde Gupta Strategists, een onafhankelijk adviesbureau voor organisaties in de zorgsector, een onderzoeksrapport waarin staat dat de bestaande… Meer

OR-vraag en antwoord: moet je de Nederlandse taal machtig zijn om in…

Kennis

Kan het je verboden worden in de OR te gaan als je de Nederlandse taal niet machtig bent? Deze vraag… Meer

Kiezen werknemers op een krappe arbeidsmarkt eerder voor betekenisvol werk?

Blog

Door de grote vraag naar nieuw personeel kunnen werknemers kieskeuriger zijn in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Naast een… Meer

Grensoverschrijdend gedrag: verandering van cultuur in de cultuur- en mediasector

Nieuws

Op 21 juni heeft de Raad voor Cultuur zijn adviesrapport uitgebracht over grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector. De… Meer

Onderzoek naar professionalisering leraren en docenten: hoe pak je dat effectief aan?

Publicatie

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraren en docenten voor de klas. Hun vakkennis is een… Meer

Sociale veiligheid in de (top-)sport ‘prestatiedrang en machtsposities’

Nieuws

‘Het is eigenlijk bizar dat bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd iedereen zijn of haar plek kent binnen het team, de regels… Meer

Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers: ondersteuning CAOP en nieuwe website

Nieuws

Het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers is sinds 28 april 2022 actief en adviseert de regering over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie… Meer

Vertrouwen tussen burger en overheid blijft schommelen

Nieuws

Het vertrouwen tussen burger en overheid blijft maar schommelen. Wat zijn de oorzaken en wat is nodig om het structureel… Meer

Onderzoek naar tekort aan wiskundeleraren: een jaar later

Nieuws

In opdracht van het ministerie van OCW deed het CAOP een jaar geleden onderzoek naar tekortvakken in het voortgezet onderwijs,… Meer

OR-vraag en antwoord: mag een beleidsmedewerker deelnemen aan een commissie?

Publicatie

Wat zijn de instroomregels bij een commissie? Wat kan wel en niet? Onze medezeggenschapsexperts van het CAOP geven antwoord op… Meer

Zorginstituut slaat alarm met video: wat doen wij om verdere tekorten te…

Nieuws

Het Zorginstituut, onderdeel van de Rijksoverheid, publiceerde onlangs een video over hoe de zorg in Nederland eruit ziet in 2040.… Meer

Publicatie Positief Gezond Werkgeverschap biedt inspiratie duurzame inzetbaarheid

Publicatie

Alles is Gezondheid, iPH en het CAOP werken al langer samen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Die… Meer

Wie worden de nieuwe Leraren van het Jaar?

Nieuws

De zoektocht naar de meest favoriete leraar van Nederland is weer begonnen. De vier favoriete, om duidelijk te zijn. Voor… Meer

‘Lead the change’ tijdens de Dag en Nacht van de Integriteit

Nieuws

Het zal niemand ontgaan zijn dat sociale veiligheid het afgelopen half jaar veelvuldig onderwerp van gesprek is geweest in de… Meer

Ondersteunend personeel in het onderwijs: wat levert het eigenlijk op?

Kennis

De afgelopen vijf jaar is het aandeel ondersteuners in het primair onderwijs met ruim 50% toegenomen. Wat doen deze ondersteuners… Meer

Ambtenaren zijn nog steeds niet normaal

Nieuws

Heeft de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in januari 2020 effect gehad op de rechtspraak over ambtenaren?… Meer

Wat te doen als OR als de bestuurder niet luistert? En als…

Publicatie

Hoe verder als de bestuurder niet naar de OR luistert en geen beslissing neemt in de uitbreiding van het aantal… Meer

Nomineer jouw scriptie voor de CAOP-scriptieprijs 2022

Nieuws

Hoe ziet de arbeidsmarkt van de toekomst eruit? Het CAOP wil kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt en… Meer

Coalitieakkoord: veel ambities, weinig plannen voor de arbeidsmarkt

Nieuws

Teleurstellend, onevenwichtig, met een groot operationeel gat. Als het om plannen voor de arbeidsmarkt gaat, schiet het nieuwe regeerakkoord danig… Meer

Wat is het effect van flexibele leerplekken voor leerlingen?

Kennis

Dragen flexibele leerplekken bij aan het gevoel van autonomie, het welbevinden en het leren van leerlingen? Een schoolleider in het… Meer

Over de dijken heen kijken

Blog

Er is weer een oorlog in Europa, 25 jaar na de laatste oorlog op de Balkan. Dat is iets waarvan… Meer

Nationaal Groeifonds investeert via Ontwikkelkracht in duurzame versterking onderwijs

Nieuws

Het Nationaal Groeifonds gaat investeren in het programma Ontwikkelkracht, dat is uitgedacht door een aantal leraren, schoolleiders, wetenschappers, onderwijs- en… Meer

Wat is de rol van de OR bij de inrichting van een…

Publicatie

Is het inrichten van een flexpool in een organisatie instemmingsplichtig? Wat is de rol van de OR als er een… Meer

Hoe sociaal veilig is jouw organisatie? Start met een risicoanalyse

Nieuws

Als het aankomt op een prettig werkklimaat waarin mensen respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fouten mogen maken,… Meer

Bouwen aan vertrouwen, verwetenschappelijking van beleid

Nieuws

De verwetenschappelijking van beleid domineert de politieke besluitvorming in Nederland. Daarmee brokkelt het vertrouwen van grote groepen burgers in de… Meer

Sectoren zetten in op duurzame inzetbaarheid met MDIEU

Nieuws

De komende jaren maken veel arbeidsmarktfondsen gebruik van de MDIEU-subsidieregeling, waarmee duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staat. Op 31… Meer

Grensoverschrijdend gedrag: waarom ANNA de baas moet zijn

Blog

ANNA, Alles Navragen, Niets Aannemen. Dat moet de norm zijn als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, vindt Jaap van Dis,… Meer

Convenant aanpak lerarentekort: tweede onderzoek naar besteding middelen

Nieuws

In 2019 is in het convenant Aanpak lerarentekort en werkdrukverlichting aan het vo € 150 miljoen beschikbaar gesteld door het… Meer

Platform Naar Werk is uit de startblokken

Nieuws

Begin dit jaar is het Platform Naar Werk van start gegaan. Het platform helpt loopbaanadviseurs bij het begeleiden van mensen… Meer

De waarde van werkgeluk op een krappe arbeidsmarkt

Blog

Medewerkers die massaal hun baan opzeggen omdat zij niet tevreden zijn met hun loon en de werkcultuur. Het gebeurt in… Meer

CAOP betrokken bij de aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Kennis

Na de onthullingen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en Ajax, is het volgens het kabinet tijd voor… Meer

HR-voucher voor culturele en creatieve sector verlengd

Nieuws

Omdat organisatie- en personeelsbeleid steeds belangrijker wordt in de culturele en creatieve sector, is vorig jaar de HR-voucher gelanceerd. Organisaties… Meer

CAOP en Kennisland gaan samen verder

Nieuws

Per 1 april 2022 fuseert het CAOP met Kennisland, een stichting die net als wij werkt aan maatschappelijke vraagstukken in… Meer

Kansengelijkheid in het onderwijs kan wel wat verontwaardiging gebruiken

Nieuws

‘Iedereen in Nederland verdient een goed bestaan en moet mee kunnen doen. Dat begint bij het bieden van dezelfde kansen… Meer

Moet de ondernemingsraad een verslag van de OR-vergadering maken?

Kennis

We maken als OR alleen een verslag van de Overlegvergadering. Moeten we ook een verslag van de OR-vergadering maken? De… Meer

Wat kunnen organisaties leren van de misstanden bij The Voice of Holland?

Blog

Er is een beerput opengegaan over de misstanden bij The Voice of Holland. Steeds meer verhalen komen naar buiten over… Meer

Scan in de maak: meten van publieke dienstverlening

Nieuws

De titel van het nieuwe regeerakkoord is ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De VNG werkt aan programma Focus… Meer

Sector georganiseerde sport zet flink in op duurzame inzetbaarheid met MDIEU-indiening

Nieuws

Berichtgeving over het belang van sport en bewegen is aan de orde van de dag. Directe aanleiding is de coronapandemie,… Meer

Verkokering arbeidsmarkt houdt personeelstekorten in stand

Nieuws

Tijdens de Big Improvement Day (BID) komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen voor de meest… Meer

‘Laat Tweede Kamer kandidaat-bewindslieden keuren’

Nieuws

‘De namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen zijn eindelijk bekend. Waarom juist zij de meest geschikte kandidaat zijn? We… Meer

Demissionaire ministers positief over borging kwaliteit en continuïteit onderwijs

Nieuws

Demissionaire ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) kijken in een kamerbrief terug op het… Meer

Onderzoek naar verschillen in personeelstekorten tussen scholen en wijken in gemeente Den…

Publicatie

De gemeente Den Haag kampt met een groot tekort aan leraren in het primair onderwijs (po), waardoor de kwaliteit van… Meer

Bouwen aan vertrouwen in de context van gezagsturbulentie

Nieuws

Het broeit in de samenleving rondom gezag en vertrouwen. Traditionele ideologieën doen er weinig meer toe, de expertise van instituties… Meer

Wat is de rol van de OR bij het invoeren van een…

Kennis

In het OR/magazine van november vraagt een lezer zich af welke rol de OR inneemt bij het invoeren van een… Meer

Wendbaar opleiden voor de toekomst

Nieuws

De sector zorg en welzijn staat voor grote uitdagingen. De zorgvraag neemt toe en de behoefte aan meer instroom en… Meer

School als aantrekkelijke werkomgeving is goed tegen het lerarentekort

Nieuws

Als een school een aantrekkelijke werkomgeving is, heeft dat positieve effecten, onder meer op het lerarentekort. Maar wat is er… Meer

Han Busker nieuwe strategisch adviseur CAOP

Nieuws

Han Busker treedt op 1 januari 2022 als strategisch adviseur in dienst bij het CAOP. De oud-voorzitter van de FNV… Meer

Winnaars verkiezing Leraar van het Jaar 2021 bekend

Nieuws

Op zaterdag 4 december zijn de winnaars van de Leraar van het Jaar-verkiezing bekend gemaakt tijdens een spannende livestreamuitzending vanuit… Meer

Op weg naar een nieuw sociaal contract

Blog

Sinds de crisis van begin jaren ‘80 hebben we in Nederland de gedachte dat loonmatiging goed is en veel werkgelegenheid… Meer

Nieuwe publicatie: Openbaar bestuur en het ambtelijk apparaat

Publicatie

Op basis van 10 jaar onderzoek heeft Frits van der Meer, bijzonder hoogleraar op de leerstoel Comparative Civil Service and… Meer

Nieuwe bijzondere leerstoel CAOP: Transities in de publieke sector

Nieuws

Het CAOP heeft samen met de Universiteit Leiden een nieuwe bijzondere leerstoel ingesteld: de leerstoel Transities in de publieke sector.… Meer

Mag de directeur een plaatsvervanger aanwijzen om met de OR te vergaderen?

Nieuws

Onze directeur heeft geen tijd om te overleggen met de OR. Kan deze een manager als plaatsvervanger inzetten om met… Meer

Roep om verankering van integriteit, moreel leiderschap en loyale tegenspraak

Nieuws

Meer systematische aandacht, een ontwerpgerichte aanpak en een grotere regierol als het gaat om integriteitsvraagstukken en -beleid. Dat vraagt het… Meer

Integriteitsadviseur Groot: ‘Nu gaat het kennelijk vooral om systeemfalen’

Nieuws

‘Alle betrokken beroepsgroepen in de toeslagenramp deden hun werk. Niemand kon succesvol tegenspraak bieden, terwijl er voortdurend aanwijzingen kwamen dat… Meer

‘Zonder vertrouwen van de burger is er geen democratie meer’

Nieuws

Donderdag 7 oktober staat integriteit, moreel leiderschap en loyale tegenspraak centraal bij een gratis online interactieve bijeenkomst geleid door Zeger… Meer

Bouwen aan vertrouwen in sector overheid

Nieuws

Een overheid die transparant is, toegankelijk voor álle burgers en gelijkwaardig met hen omgaat. Dat zorgt voor herstel van het… Meer

Ruim anderhalf miljard euro extra voor publieke sector na Prinsjesdag

Nieuws

Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen was er opeens nog een verrassing voor de publieke sector. Er… Meer

Samenwerken aan oplossingen voor tekorten of ‘samen voor je eigen’?

Blog

Was het voor de coronacrisis al ingewikkeld om goed personeel te vinden, nu lijkt het bijna een mission impossible om… Meer

Prinsjesdag 2021: de belangrijkste maatregelen voor de arbeidsmarkt

Nieuws

Prinsjesdag 2021 was minder spannend dan de vorige editie. Vorig jaar zaten we nog middenin de coronacrisis, nu is het… Meer

Kun je iemand tijdelijk benoemen als vervangend OR-lid?

Kennis

Onze OR telt vijf leden. Nu is er een lid uitgevallen wegens gezondheidsproblemen, en de kans is aanwezig dat dit… Meer

CAOP en Werkperspectief.NL lanceren Platform Naar Werk

Nieuws

Eind 2021 is het zover en gaat Platform Naar Werk live. Met het platform dragen het CAOP en Werkperspectief.NL bij… Meer

Tijdelijk meer salaris op achterstandsscholen: wat levert het op?

Nieuws

Leraren, onderwijsassistenten en schoolleiders van scholen met veel leerlingen met een achterstand, krijgen de komende twee jaar een salarisverhoging. Met… Meer

‘Alle seinen staan op groen voor een nieuw kabinet om de arbeidsmarkt…

Nieuws

Hervorming van de arbeidsmarkt is een van de belangrijke opgaven waar het nieuwe kabinet mee aan de slag mag. De… Meer

Een betere arbeidsmarkt? Heb oog voor talent op de werkvloer

Nieuws

Al lange tijd klinkt de roep om verandering van de arbeidsmarkt. Maar door de huidige krapte is het moeilijk gewenste… Meer

Van werkloosheid naar personeelstekort

Nieuws

Nog geen jaar geleden maakten we ons zorgen over hoge werkloosheid door de coronacrisis. De economie herstelt en de vraag… Meer

Wat is de status van het lerarentekort in het onderwijs?

Nieuws

Voor veel scholen is het op het moment moeilijk om vacatures te vervullen. Volgens het Ministerie van Onderwijs loopt het… Meer

Maak nu écht werk van ziektepreventie op de arbeidsmarkt

Nieuws

De overheid stuurt er steeds meer op aan dat werkgevers investeren in de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van hun werknemers.… Meer

Zomer op de arbeidsmarkt

Blog

Als je het nieuws van de afgelopen weken vergelijkt met dat van een half jaar geleden, lijkt het alsof we… Meer

Bouwen aan vertrouwen in sector onderwijs

Nieuws

Tussen overheid en onderwijs heerst wantrouwen. Daarom is er teveel wet- en regelgeving en te weinig vrijheid voor docenten. ‘De… Meer

Europees Hof: mannen en vrouwen moeten gelijk beloond worden bij vergelijkbaar werk

Nieuws

Vrouwelijke werknemers van de Britse supermarktketen Tesco stapten onlangs naar het Europese Hof van Justitie. Ze vonden het onterecht dat… Meer

CAOP heeft het certificaat ISO 27001 voor informatiebeveiliging behaald

Nieuws

Het CAOP heeft begin juli 2021 het ISO27001-certificaat ontvangen van Lloyd’s Register. ISO 27001 is de standaard voor informatiebeveiliging. Het… Meer

De toekomst is nu: anticiperen op komende arbeidsmarkttekorten

Nieuws

We staan op een kantelpunt: over twintig jaar is mogelijk een miljoen minder werkenden beschikbaar in ons land. Hoe moeten… Meer

SER-rapport: onderwijssysteem moet anders om kansenongelijkheid te bestrijden

Nieuws

De kwaliteit van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs is onvoldoende en het huidige onderwijssysteem werkt kansenongelijkheid in de hand.… Meer

Steeds meer organisaties zien nut en noodzaak van integriteitsbeleid

Kennis

Steeds meer publieke organisaties investeren in integriteitsbeleid en sociale veiligheid. Recent werd bekend dat de voorzitter van de Tweede Kamer… Meer

Arbeidsvoorwaarden en cao’s zijn heikele onderwerpen in coronatijd

Nieuws

Loonvorming, pensioen, duurzame inzetbaarheid, afspraken over thuiswerken. Het zijn sinds anderhalf jaar heikele onderwerpen, zo bleek op 25 mei tijdens… Meer

Lerarentekort bij tekortvakken niet aan één oorzaak toe te schrijven

Kennis

In 2025 wordt in het voortgezet onderwijs een extra tekort aan leraren verwacht van ruim 1.260 fte. Met name de… Meer

Wat als bestuurder minder tijd aan OR-werk toestaat dan de cao aangeeft?

Kennis

Binnen onze organisatie krijgen we 5 uur per OR-lid per week om te besteden aan OR-werk. Voor ons is dit… Meer

CAOP en OceansX brengen ontwikkelmethode BoostX verder

Nieuws

BoostX, een succesvolle methode die is ontwikkeld om de bemanning van onderzeeboten optimaal te laten presteren, komt nu ook beschikbaar… Meer

Van vangnet naar trampoline in de polder

Blog

Sociale partners in de SER presenteerden begin juni hun middellange termijn advies (MLT) over onder andere de arbeidsmarkt. Een mooi… Meer

Hoe verhoogt ICT de leeropbrengst in het primair onderwijs?

Kennis

Het effect van de inzet van ICT op de leeropbrengsten in het primair onderwijs is klein maar positief. Dat blijkt… Meer

Hoogleraren geven visie op herstel van vertrouwen tussen overheid en burger

Nieuws

De toeslagenaffaire, gaswinning, aanpak van de coronacrisis, Limburgse integriteitskwesties. Dergelijke gebeurtenissen zetten het vertrouwen tussen overheid en burger onder druk.… Meer

SER-advies over hervorming arbeidsmarkt: wat betekent het in de praktijk?

Nieuws

Vakbewegingen en werkgevers hebben een advies gepresenteerd over de hervorming van de arbeidsmarkt, als onderdeel van een advies van de… Meer

Wethouder Bruines: ‘Beleid moet meer op uitvoering afgestemd worden’

Publicatie

Onderzoeksjournalist Frénk van der Linden interviewde namens het CAOP wethouder Saskia Bruines van de gemeente Den Haag over het vertrouwen… Meer

Disruptieve gebeurtenissen vragen om creatieve publieke leiders

Nieuws

Coronapandemie, stikstofcrisis, toeslagenaffaire, ‘verkennersgate’. Deze en andere heftige gebeurtenissen stellen het vertrouwen in de overheid op de proef en zetten… Meer

Bloemlezing eerste rechtspraak over genormaliseerde ambtenaren

Nieuws

Sinds op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking trad, hebben ambtenaren vrijwel dezelfde rechten en… Meer

Zijn OR-verkiezingen nodig als er evenveel kandidaten als zetels zijn? En wat…

Kennis

Wat moet je doen als OR als er evenveel kandidaten zijn als zetels bij de oprichting van een OR? Een… Meer

Blijven we na corona thuiswerken en wat vraagt dat van organisaties?

Blog

Door de coronapandemie werk ik zelf al meer dan een jaar thuis en ik ben lang niet de enige. Volgens… Meer

SER-advies: zorgmedewerkers moeten meer waardering, ruimte en betrokkenheid krijgen

Nieuws

De SER zet met het advies ‘Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’ de overheid, zorgverzekeraars,… Meer

Systematische, integrale aanpak nodig voor integriteit in het publieke domein

Nieuws

‘Herstel integriteit als fundament van de democratie. En zorg voor een meer systematische en integrale aanpak van integriteitsvraagstukken in het… Meer

Schoolscan helpt bij inzet middelen uit Nationaal Programma Onderwijs

Nieuws

Gaan jullie als school, schoolbestuur of gemeente aan de slag met de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPOnderwijs)? Dan… Meer

Oud is goud

Blog

Half april werd uit een CBS-studie duidelijk dat er in 2020 meer mensen met pensioen zijn gegaan dan in de… Meer

Schoolleiders primair onderwijs kijken vooruit in Toekomstagenda Schoolleiders

Kennis

Wat heb je als schoolleider van het primair onderwijs nodig om je vak aantrekkelijk, leuk, afwisselend en inspirerend te maken… Meer

Hoe handelt een politieke partij bij ongewenst gedrag door partijleden?

Blog

De laatste maanden haalt D66 regelmatig het nieuws en dat gaat niet alleen over de verkiezingswinst. In februari 2021 verscheen… Meer

Kan de OR direct akkoord geven op een instemmingsverzoek?

Kennis

Onze bestuurder heeft op de eerste bijeenkomst een instemmingsverzoek ingediend. Na uitleg van de werkgever heeft de meerderheid van de… Meer

Hoogleraren hebben bruikbare tips voor de formateur

Nieuws

Tijdens de laatste webinar uit de reeks ‘Op weg naar de verkiezingen: werken in een nieuwe politieke werkelijkheid’ hebben vier… Meer

CAOP en SkillsTown gaan intensieve samenwerking aan

Nieuws

Het CAOP en SkillsTown gaan voor een periode van minimaal drie jaar een intensieve samenwerking aan. Online opleider SkillsTown maakt… Meer

De rol van het onderwijs in de verschillende verkiezingsprogramma’s

Nieuws

Het onderwijs ligt al tijden onder de loep. De laatste tijd gaat het vooral over de leerachterstanden die leerlingen en… Meer

Op weg naar de verkiezingen: Arbeidsmarkt en de rol van de overheid

Nieuws

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor betekenisvol werk, sociale innovatie en wendbaarheid en weerbaarheid van organisaties en… Meer

Uitvoeringsorganisaties: klem tussen de draaideuren van burgers en politiek

Blog

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zijn er een paar thema’s waarover bijna alle politici het eens lijken te… Meer

Op weg naar de verkiezingen: Zorg en de rol van de overheid

Nieuws

Wat zijn toekomstige urgente vraagstukken in de zorgsector? Welke ontwikkelingen zijn relevant voor een nieuw te vormen kabinet? Hoe komen… Meer

Luistertips van OR-coach Hartmann: ontlast je werkgeheugen

Kennis

Veel OR’s investeren in vaardigheden als onderhandelen, argumenteren en presenteren. Maar hoe goed luisteren we eigenlijk? Of draai het eens… Meer

Op weg naar de verkiezingen: Onderwijs en de rol van de overheid

Nieuws

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 organiseren we de podcastreeks ‘Op weg naar de verkiezingen’. De… Meer

Versterk maatschappelijke dienstverlening met onderwijsprogramma’s in het hoger onderwijs

Kennis

Waarom gaat er zoveel mis bij uitvoeringsorganisaties van de overheid? Die vraag stond centraal tijdens de parlementaire enquête van afgelopen… Meer

Vooruitblik op verkiezingen: autonomie, van werk naar werk en duurzaam ontwikkelen

Nieuws

‘Ik denk dat Nederland, met zijn cultuur van samenwerking, bij uitstek een land is dat grote transities in goede banen… Meer

Wanneer heeft de OR adviesrecht bij een intentieverklaring tot samenwerking?

Kennis

Mijn organisatie wil samenwerken met een andere organisatie. De intentieverklaring is inmiddels getekend. Wanneer komt het adviesrecht van de OR… Meer

Te weinig aandacht voor oudere leraren in HR-beleid op scholen

Kennis

Het beleid in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is gericht op de duurzame inzetbaarheid van al… Meer

Hoe stimuleer je betekenisvol werk in coronatijd?

Blog

Door de coronacrisis zijn de werkomstandigheden in veel beroepen volledig veranderd. Denk aan alle werknemers die nu thuiswerken. Denk aan… Meer

OR-vragen over verlofuren en onderhandeling met arbodienst

Kennis

Mag een bestuurder zelf onderhandelen met een arbodienstverlener zonder de OR te betrekken? Een medezeggenschapsexpert van het CAOP beantwoordt deze… Meer

Poetst het Nationaal Programma Onderwijs de leerachterstanden weg?

Nieuws

Eind januari kondigde demissionair minister Slob aan de komende jaren extra geld vrij te maken en een speciaal onderwijsprogramma te… Meer

Ook vertrouwen in de overheid komt te voet en gaat te paard

Blog

Je zult nu maar bij de overheid werken, dan krijg je het wel voor de kiezen. Door de toeslagenaffaire staan… Meer

Inclusieve arbeidsmarkt: welke stappen zijn nodig?

Nieuws

In 2015 is de Participatiewet geïntroduceerd om zo meer kwetsbare mensen aan het werk te krijgen en houden. De praktijk… Meer

Subsidieregeling voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden gepubliceerd

Nieuws

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd. In de komende vijf jaar… Meer

Bestuurlijke fusie CAOP en Sardes van kracht

Nieuws

Het CAOP en onderzoeks- en adviesbureau Sardes zijn een intensieve samenwerking aangegaan in de vorm van een bestuurlijke fusie. Deze… Meer

Sociale innovatie en de rol van HR

Publicatie

De toename van het aantal technologische innovaties leidt tot vragen over het effect van technologie op werkprocessen in organisaties. Worden… Meer

‘Betrek de doelgroep bij de ontwikkeling van innovaties’

Kennis

Het aantal coronabesmettingen blijft oplopen en daarom is Nederland weer op slot gegaan. Een klap voor veel ondernemers. Er wordt… Meer

Op zoek naar een nieuw perspectief!

Blog

Deze donkere dagen voor de Kerst vallen velen zwaar. Dat is ieder jaar zo, want de meeste mensen hebben het… Meer

Winnaar Ien Dales integriteitsaward lanceert integriteitsgame Zuivere Koffie

Nieuws

In 2016 won De Werkgroep Integriteit Limburg de Ien Dales Integriteitsaward. De award wordt elke twee jaar uitgereikt door de… Meer

‘Strijd om beleid in Nederland zorgt voor gebrek aan implementatie’

Publicatie

‘Als burger wond ik me op over het voortdurend verwijzen naar anderen en als bestuurskundige herkende ik de meerlagigheid en… Meer

Martin Sommer: ‘De obsessie van de Nederlandse publieke dienst met innovatie is…

Blog

Journalist en columnist Martin Sommer van de Volkskrant kijkt met een kritische blik naar de overheid. Wij hebben hem naar… Meer

Tussentijds rapport Raadspersonen Belastingdienst over signalen toeslagaffaire

Nieuws

De secretaris-generaal van het ministerie van Financiën kreeg in november een tussentijdse rapportage aangeboden over de werkzaamheden van de Raadspersonen… Meer

Borstlap: ‘Zet triagetenten op voor kwetsbaren op de arbeidsmarkt’

Kennis

Hoe organiseer je de basis van de arbeidsmarkt? Hoe houd je als organisatie de regie en groei je mee met… Meer

Anticiperen op arbeidstekorten in de eerstelijnszorg

Nieuws

Het tekort op de arbeidsmarkt in de zorg wordt steeds groter, ook in de eerste lijn. Hoe gaan we deze… Meer

Ombudsfunctie in je organisatie: maak werk van sociale veiligheid!

Kennis

In de cao voor de Nederlandse universiteiten is afgesproken om bij de universiteiten een ombudsfunctie in te richten. Na een… Meer

Wat is leidend: het advies van een bedrijfsarts of van de huisarts?

Kennis

Als het advies van een huisarts tegenstrijdig is aan het advies van de bedrijfsarts, welk advies moeten medewerkers dan opvolgen?… Meer

Waarom we de kwetsbaren minder kwetsbaar moeten maken

Blog

Op het moment dat de eerste vaccins in aantocht zijn, wordt het ook steeds duidelijker zichtbaar dat de coronacrisis de… Meer

Martin Sommer: ‘Zelfgenoegzaamheid Nederland verstoort open blik op arbeidsmarkt’

Blog

Journalist en columnist Martin Sommer van de Volkskrant kijkt met een kritische blik naar de overheid. Wij hebben hem naar… Meer

Kun je iets doen aan de verschillen in arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten?

Kennis

'In onze organisatie werken uitzendkrachten van verschillende uitzendorganisaties. Als ondernemingsraad is het ons opgevallen dat er (te) grote verschillen zijn… Meer

Geheimhouding vragen aan OR mag alleen onder voorwaarden

Kennis

Soms komt het voor dat de bestuurder een OR geheimhouding vraagt. Let er dan als OR op dat je vooraf… Meer

HR-professionals zien meerwaarde van mediation in arbeidsverhoudingen

Nieuws

Van 19 tot en met 23 oktober was het de Week van de Mediation, een landelijk initiatief om de toegevoegde… Meer

Inspiratie om nieuwe technologie in de organisatie te integreren

Kennis

Hoe integreer je nieuwe technologie in de organisatie? Tijdens het webinar ‘Anderhalf jaar na STAD: technologische en sociale innovatie in… Meer

OR-regels rond mondkapje op het werk en quarantaine na vakantie

Kennis

Als een werkgever een mondkapje verplicht wil stellen, moet dan advies gevraagd worden aan de OR? En kan de werkgever… Meer

Inspiratiemodel nieuwe technologie biedt handvatten voor de praktijk

Kennis

Technologische innovaties veranderen ons werk en iedere organisatie en werkende krijgt daarmee te maken. De CAOP-denktank Technologie en werk ontwikkelde… Meer

Handreiking helpt docenten te werven voor tekortvakken voortgezet onderwijs

Kennis

Bij sommige vakken in het voorgezet onderwijs is een dringende behoefte aan leraren. Voor deze tekortvakken is een snelle aanpak… Meer

Dubbelrol van de overheid onder de loep bij eerste webinar nieuwe reeks

Nieuws

Naar aanloop van de verkiezingen op 17 maart 2021 zijn we gestart met de nieuwe webinarserie Op weg naar de… Meer

Ethisch leiderschap en dilemma’s in het Covid-19-tijdperk

Kennis

Covid-19 stelt leidinggevenden in het publieke domein voor nieuwe dilemma’s en uitdagingen. Hoe ga je om met ethiek en integriteit… Meer

Van werk naar werk: hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en…

Blog

In september zijn weer vele miljarden en plannen toegezegd vanuit Den Haag. Investerend de crisis uit, lijkt het credo van… Meer

Martin Sommer: ‘Herwaardering van de overheid?’

Blog

Journalist en columnist Martin Sommer van de Volkskrant kijkt met een kritische blik naar de overheid. Wij hebben hem gevraagd… Meer

CAOP begeleidde OM naar nieuwe procedure voor benoeming topfuncties

Nieuws

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen zomer de procedure aangepast voor benoemingen van functies in de topstructuur. Deze procedure is… Meer

Week van de mediation: gratis workshop mediationskills voor HR-professionals

Nieuws

Van 19 tot en met 25 oktober is het de Week van de mediation. De organisatie van deze week wil… Meer

Risico’s en kansen voor de arbeidsmarkt na de coronacrisis

Kennis

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt? Annemarie Goedvolk, directeur organisatiebureau LUSTR, Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en… Meer

Verdere aanpak van lerarentekort en werkdruk in het onderwijs

Nieuws

In 2021 gaat het kabinet het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs aanpakken via verschillende regelingen. Zo zijn er… Meer

Meer dan € 700 miljoen als reddingsboei voor de cultuursector

Nieuws

Het kabinet maakt aanzienlijke bedragen vrij om te cultuursector overeind te houden in de coronacrisis. De totale extra bijdrage aan… Meer

Pensioenafspraken over duurzame inzetbaarheid in 2021 verder uitgewerkt

Nieuws

Het kabinet werkt in 2021 de vernieuwing van het aanvullend pensioenstelsel verder uit in concrete wetsvoorstellen. Het streven is om… Meer

Defensie zet in 2021 verder in op verbetering sociale veiligheid

Nieuws

Defensie wil met verschillende maatregelen in 2021 de sociale veiligheid binnen de organisatie versterken. Zo komt er een (tijdelijk) meld-… Meer

Nieuwe ijkpunten funderend onderwijs na aflopen sectorakkoorden

Nieuws

Per 2021 lopen de sectorakkoorden uit 2014 in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) af. In deze sectorakkoorden… Meer

Integriteit bestuurders krijgt prioriteit van kabinet

Nieuws

Het kabinet wil in 2021 meer inzetten op de integriteit van bestuurders. Hiervoor zijn verschillende wetsvoorstellen in de maak. Zo… Meer

Verlenging steunmaatregelen en extra budget voor arbeidsmarkt

Nieuws

In de eerste maanden van de coronacrisis hebben maar liefst drie miljoen mensen gebruikgemaakt van de steunmaatregelen van het kabinet.… Meer

Op weg naar inclusievere arbeidsmarkt met wetsvoorstel Breed Offensief

Nieuws

Het moet voor mensen met een arbeidsbeperking eenvoudiger worden om te gaan werken en voor werkgevers eenvoudiger om hen in… Meer

Breed pakket aan maatregelen moet werken in de zorg aantrekkelijker maken

Nieuws

Er komt geen structurele salarisverhoging voor de zorgsector, zo blijkt uit de Miljoenennota 2021. Zorgprofessionals krijgen in 2021 wel een… Meer

Kabinet investeert in regelingen voor duurzaam ontwikkelen

Nieuws

In 2021 en daarna zet het kabinet nog sterker in op Leven lang ontwikkelen. In een veranderende arbeidsmarkt is het… Meer

Extra geld naar digitalisering zorg

Nieuws

Het kabinet gaat meer investeren in zorg op afstand, via digitale toepassingen. Hiervoor komt in 2020 € 77 miljoen extra… Meer

OCW trekt € 224 miljoen extra uit om leerachterstanden weg te werken

Nieuws

De coronacrisis heeft voor leerachterstanden en studievertraging in het onderwijs gezorgd. Om die achterstanden weg te werken en de vertraging… Meer

‘Nieuwe technologie moet de mens dienen en niet andersom’

Nieuws

In coronatijd hebben we het gemak ontdekt van nieuwe technologie, maar ook de nadelen. Wat doen we met die ervaring… Meer

‘Transparantie uiterst belangrijk bij communicatie coronamaatregelen’

Nieuws

Het draagvlak voor landelijke coronamaatregelen neemt af en bij steeds meer maatregelen is het lokaal bestuur aan zet. Meestal is… Meer

‘Investeer in anders organiseren van het werk in zorg en onderwijs’

Nieuws

‘Het kabinet kan de salarissen in de zorg niet verhogen, omdat er bij de kabinetsformatie harde afspraken zijn gemaakt.’ Dat… Meer

Inspiratiesessie biedt mooie voorbeelden van duurzaam ontwikkelen

Kennis

De publieke sector staat voor de opgave om continu te veranderen. Bij die verandering is aandacht voor duurzame ontwikkeling van… Meer

Leidt digitalisering in het voortgezet onderwijs tot lagere werkdruk?

Kennis

Met de inzet van ICT-middelen kun je de werkdruk in het voortgezet onderwijs verminderen, tenminste: onder bepaalde voorwaarden. Zo moet… Meer

Onderwijstijd: meer of minder?

Publicatie

Leerlingen in het primair onderwijs in Nederland volgen vergeleken met andere landen relatief veel lesuren. In opdracht van het ministerie… Meer

Digitalisering in het onderwijs: investeer in sociale ondersteuning

Blog

Is digitalisering van werkprocessen een oplossing voor het verminderen van werkdruk? Vaak lijkt dat zo. In de zorg zijn bijvoorbeeld… Meer

Manifest Vrije zones verschaft inzicht in disbalans economische opleidingen met arbeidsmarkt

Publicatie

Al geruime tijd maken de politiek en het hoger onderwijs zich zorgen over de aansluiting tussen economische mbo- en hbo-opleidingen… Meer

Mag de werkgever de loonsverhoging uitstellen?

Kennis

Door de coronacrisis komen sommige organisaties in financieel zwaar weer. Hierdoor kunnen bestuurders besluiten verschillende maatregelen te treffen om kosten… Meer

Amerikaanse minister van Arbeid benoemt voorzitter bestuur Leerstoelen in arbitragepanel

Nieuws

Prof. dr. Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht Universiteit Leiden en voorzitter bestuur Leerstoelen van het CAOP, is door… Meer

Hoe ga je om met kandidaatstelling voor de OR-verkiezing?

Kennis

Het organiseren van de OR-verkiezing is een tijdrovende bezigheid. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat in artikel 9… Meer

Coronacrisis zorgt voor omwenteling in publieke sector − of niet?

Kennis

Wat betekent de coronacrisis voor het werk bij de overheid? Zorgt die voor een omwenteling? Versterkt de crisis tendensen die… Meer

Corona zorgt voor dilemma’s in arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden

Kennis

De coronacrisis stelt zowel werkgevers als werknemers voor dilemma’s op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden en privacy. Wat zijn hun… Meer

‘Post-coronatijd vraagt om verbindend leiderschap’

Kennis

Leidinggeven aan een crisis, hoe doe je dat op een goede manier? Maar ook: wat betekenen de ontwikkelingen tijdens de… Meer

Boter bij de vis voor de vitale beroepen?

Blog

Enige tijd geleden schreef ik in al in een blog dat het spannend zou worden of we na een paar… Meer

De kansen voor goed werk

Blog

Begin 2020 verscheen het rapport ‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).… Meer

Hoe groot is de impact van de crisis op arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden?

Kennis

CAOP-directeur Patrick Banis en Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, gingen met elkaar in discussie op 26 mei 2020… Meer

Bonus om lerarentekort in Amsterdam op te lossen

Nieuws

Om het lerarentekort in Amsterdam op te lossen, komt er een bonus voor docenten die in de hoofdstad werken. De… Meer

Hoe kan de coronacrisis helpen tekorten in zorg en onderwijs op te…

Blog

Nu de coronacrisis over zijn hoogtepunt heen lijkt, is de vraag hoe we de samenleving opnieuw opstarten. Kunnen we op… Meer

Samenwerking Meldpunt Integriteit Defensie en CAOP nu officieel

Nieuws

Het Meldpunt Integriteit Defensie en het CAOP hebben op 8 juni 2020 officieel de samenwerkingsovereenkomst ondertekend in een digitale bijeenkomst.… Meer

Op weg naar lerende praktijken in de schuldhulpverlening

Kennis

In de schuldhulpverlening werken gemeenten steeds vaker samen met lokale partners om kennis te delen en van elkaar te leren… Meer

Corona, de ondernemingsraad en het arbobeleid

Kennis

De coronaperiode vergt nogal wat van je ondernemingsraad. Want als OR heb je een belangrijke rol als het gaat om… Meer

Heb je als OR inspraak op veranderende openingstijden?

Kennis

Wijzigt de werkgever de openingstijden? Dan worden ook de tijden waarop werknemers werken aangepast. Als ondernemingsraad heb je instemmingsrecht over… Meer

Vraag en antwoorden webinarserie Hoe werken we na de crisis?

Publicatie

Tijdens de webinarserie Hoe werken we na de crisis? bespreken we hoe groot de impact van de coronacrisis is op… Meer

Hoe voorkomen we dat de publieke sector de crisis betaalt?

Blog

Dinsdag 26 mei was ik spreker bij een online seminar van het CAOP, samen met hoogleraar Marc van der Meer.… Meer

‘Bied zorgpersoneel bescherming via compensatieregeling’

Nieuws

In de zorg is er niet alleen gebrek aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen corona, maar ook aan juridische bescherming.… Meer

Wat is de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt?

Nieuws

CAOP-adviseur Ruud van der Aa en Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland, gingen met elkaar in discussie tijdens… Meer

Hoe zorg je als OR voor gedragsverandering?

Kennis

Gedragsverandering is alleen mogelijk als elk OR-lid hierachter staat. Iedere ondernemingsraad heeft een aantal vaste gewoonten en routines. Lang niet… Meer

Zittingstermijn van de OR verlengen door coronaperiode?

Kennis

De zittingstermijn van de OR is vastgelegd in het OR-reglement. De kans is groot dat door de coronaperiode werkzaamheden van… Meer

Vakantie intrekken wegens coronacrisis, mag dat?

Kennis

Werknemers kunnen niet zomaar een vakantie intrekken als deze eenmaal is goedgekeurd door de werkgever. Natuurlijk kunnen werknemers wel een… Meer

OR, maak het arbobeleid thuiswerkproof

Blog

Zit je in de ondernemingsraad? Plaats het arbobeleid hoog op de agenda van de bestuurder. Dat is extra belangrijk nu… Meer

Het bevoegdhedenstelsel vo is toe aan vernieuwing

Nieuws

Het bevoegdhedenstelsel van het voortgezet onderwijs is complex en toe aan vernieuwing. Het stelsel moet zich meer richten op de… Meer

Succes en falen van hervormingen in de publieke sector

Blog

Een welvarende samenleving is afhankelijk van een publieke sector die presteert, betrouwbaar is en werkt volgens normen voor goed bestuur.… Meer

Ethisch leiderschap in coronatijd

Blog

We leven in een tijd waarin plotseling alles anders is. Werkenden in emotioneel zware beroepen maken lange dagen. Voor alle… Meer

Mag een ziek OR-lid de overlegvergadering bijwonen?

Kennis

Ben je ziek, maar wil je wel deelnemen aan de overlegvergadering? Ga dan eerst na wat het standpunt van de… Meer

Mogen vrijwilligers lid worden van de ondernemingsraad?

Nieuws

Als ondernemingsraad kun je de vrijwilligers uit je organisatie betrekken bij het medezeggenschapswerk. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt… Meer

Op weg naar het nieuwe normaal

Blog

De intelligente lockdown duurt nu vijf weken. Hele volksstammen werken thuis en we geven misschien ook nog en pensant thuisonderwijs… Meer

Attendeer leraren op mogelijkheid voor LOF-aanvraag

Nieuws

Samen met betrokken leraren van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) verzorgt het CAOP een nieuwe LOF-aanvraagronde. Met een LOF-aanvraag kunnen leraren in… Meer

Minicollege over overheidsmanagers in coronatijd

Kennis

Wat vraagt de huidige coronacrisis van overheidsmanagers? Zeger van der Wal, hoogleraar aan de Ien Dales Leerstoel van het CAOP… Meer

Veranderingen in werk door de coronacrisis: de vier A’s

Blog

Onder invloed van de coronacrisis zijn het werk en de arbeidsmarkt in Nederland er in korte tijd totaal anders uit… Meer

Taakzwaarte en werkdruk in het onderwijs

Nieuws

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Verzuim en burn-outs komen in het onderwijs dan ook vaker voor dan gemiddeld.… Meer

Beloning werknemers in cruciale beroepen

Nieuws

De overheid stelde in het begin van de coronacrisis een lijst op met alle cruciale beroepen. Hierbij kun je denken… Meer

Meer dan vitale beroepen

Blog

Ergens tijdens de coronacrisis kwam ineens het begrip vitale beroepen op tafel. Het ging niet meer over budgetten, of leuke… Meer

De overheidsmanager in het coronatijdperk

Kennis

De coronacrisis vraagt om een enorme inzet van overheidsmanagers om maatregelen snel en effectief te implementeren. Maar hoe pak je… Meer

Wat de coronacrisis ons leert over techniek en samenwerking

Blog

Videobellen, webinars, conference calls, online teamvergaderingen en onderwijs op afstand. Zelden werd techniek zo massaal ingezet als nu. Door technologie… Meer

Tips voor samenwerking vertrouwenspersoon en OR

Kennis

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is zowel voor de vertrouwenspersoon als de ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Een goede samenwerking van de OR… Meer

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen OR en PVT?

Kennis

Er is een aantal verschillen tussen de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Als PVT heb je net als de… Meer

Pensioenstelsel, hét middelpunt van onze overlegeconomie?

Kennis

Altijd als de overheid en sociale partners samenkomen, is het pensioenstelsel onderwerp van gesprek. Of het nou om de arbeidsmarkt,… Meer

Ethisch leiderschap, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Kennis

Ethisch leiderschap is niet alleen de verantwoordelijkheid van leidinggevenden, maar ook van de medewerkers. Het gaat om een sociaal proces,… Meer

Dienstverlening CAOP gaat door

Nieuws

Het kabinet heeft maatregelen genomen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, COVID-19. Deze maatregelen hebben een grote impact op… Meer

Kunnen docenten in een bacheloropleiding ook de masteropleiding ontwikkelen?

Kennis

Om een curriculum te ontwikkelen, hebben docenten verschillende competenties nodig. Zo is het belangrijk dat de docent het vak beheerst.… Meer

Studiereiskosten en beloningssysteem: heeft de OR instemmingsrecht?

Kennis

Het instemmingsrecht is een van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. Ben je benieuwd of je instemmingsrecht hebt over een… Meer

Betekenisvol werk: het verschil tussen de leraar en de politieagent

Blog

Hoe betekenisvol vinden werkenden in de zorg, het onderwijs, openbaar bestuur en veiligheid hun werk? Dat verschilt per sector, zo… Meer

Geschillencommissie Rijk officieel van start

Nieuws

De sociale partners binnen het Sectoroverleg Rijk ondertekenden vrijdag 6 maart 2020 bij het CAOP het reglement van de nieuwe… Meer

Certificaat ISO 9001 voor het CAOP

Nieuws

Het CAOP heeft het certificaat ISO 9001 ontvangen van Lloyd’s Register als bewijs dat de organisatie voldoet aan de norm… Meer

Zorginspirator biedt medewerkers zorg inspiratie voor loopbaan

Nieuws

Werknemers- en werkgeversorganisaties in de zorg lanceerden in februari 2020 Zorginspirator, een loopbaan- en ontwikkelingsplatform voor professionals die bezig willen… Meer

Wat maakt werk betekenisvol? Vier nieuwe inzichten

Blog

Door het huidige debat over personeelstekorten, werkdruk en salaris in de publieke sector, zouden we bijna vergeten dat medewerkers in… Meer

Arbodienst vervangt bedrijfsartsen, wat is de rol van de OR?

Kennis

Het arbobeleid en de keuze voor een arbodienst zijn belangrijke onderwerpen voor de ondernemingsraad. Als het gaat om het afsluiten… Meer

Eenzijdig wijzigingsbeding en arbeidscontracten

Kennis

Wil je bestuurder bestaande arbeidscontracten wijzigen met een eenzijdig wijzigingsbeding? Dat mag niet zomaar. Ook niet als je hier als… Meer

‘Onafhankelijke raad moet uitvoering overheidsbeleid onderzoeken’

Nieuws

Een onafhankelijke raad moet voortaan onderzoek doen naar de uitvoering van overheidsbeleid. Op dit moment doet de Tweede Kamer dat… Meer

Vraag gratis quickscan OR-reglement aan voor OR gemeenten

Nieuws

Op woensdag 11 maart 2020 worden de gemeentelijke OR-verkiezingen gehouden. Een ideale gelegenheid om de huidige opzet en werkwijze van… Meer

Als werkgeversvoorzitter in de speeltuin

Blog

Een tijdje geleden waren het lerarentekort en de kwaliteit van het basisonderwijs een groot item in het NOS Journaal. Nu… Meer

Creatieve manieren om de OR-achterban te betrekken

Kennis

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt dat iedere ondernemingsraad zijn achterban op de hoogte houdt van wat er besproken… Meer

Hoe je betekenisvolle relaties aangaat in de werkomgeving

Blog

Om betekenisvol werk te leveren, werken we meestal samen met anderen. Dat gebeurt op individueel niveau, bijvoorbeeld binnen een team,… Meer

Loyale tegenspraak onmisbaar bij goed functionerend openbaar bestuur

Nieuws

Recent zijn er een aantal bestuurlijke crises aan het licht gekomen, bijvoorbeeld rond de Belastingdienst, Justitie en Defensie. Wat ze… Meer

3 tips om betekenisvol werk te stimuleren

Blog

Als betekenisvol werk zo belangrijk is voor mensen en positieve gevolgen met zich meebrengt, rijst uiteraard de vraag hoe we… Meer

Actieonderzoek ‘Flexwerk in de zorg’ biedt richting voor politiek

Publicatie

De Tweede Kamer debatteerde donderdag 13 februari 2020 over flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg. Hierbij kwamen de eerste… Meer

Waarom is betekenisvol werk belangrijk?

Blog

De meeste mensen willen werk uitvoeren dat betekenisvol is. Maar waarom is het hebben van betekenisvol werk nu eigenlijk echt… Meer

Debat Betekenisvol werk: hoe stellen we de professional centraal?

Nieuws

Het gevoel hebben dat je nuttig werk doet en gebruikmaakt van de kennis en vaardigheden die je bezit. Door die… Meer

Wat is betekenisvol werk? Drie typerende kenmerken

Blog

Wat betekenisvol werk is, is heel persoonlijk. Wat voor de één betekenisvol is, hoeft dat voor de ander niet te… Meer

Technologie op de werkvloer gaat ten koste van empathie

Blog

De eHealth-monitor meet sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. Oftewel, in hoeverre ondersteunt de technologie… Meer

Hoe verander je leraren in onderwijsvernieuwers?

Nieuws

Steeds meer scholen merken de gevolgen van het lerarentekort. Maar je hoeft als school niet stil te zitten. Pak met… Meer

Commissie-Borstlap: betekenisvol werk en ontwikkeling belangrijk

Nieuws

De commissie-Borstlap presenteerde donderdag 23 januari 2020 haar voorstellen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Zoals duidelijkere regels die werkenden… Meer

Werkenden publieke sector beoordelen hun werk als betekenisvol

Publicatie

Uit het onderzoek ‘Samen werken aan betekenisvol werk’ van het CAOP blijkt dat ruim 90 procent van de werkenden in… Meer

Van leuk werk mag niemand ziek worden

Blog

De WRR bracht op 14 januari een baanbrekende publicatie uit met als titel ‘Het betere werk’. Dat klinkt of er… Meer

Steeds meer zzp-docenten in het onderwijs

Nieuws

Het aantal zelfstandige leraren is in 15 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het CBS berekende dat er momenteel bijna 60.000… Meer

Stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid voor uniformberoepen

Nieuws

Werk je in de uniformenkolom en heb je een nieuw idee om meer mensen te interesseren voor de organisatie waarvoor… Meer

Nieuwe cao primair onderwijs ondertekend

Nieuws

Het primair onderwijs (po) heeft een nieuwe cao. Op vrijdag 10 januari 2020 tekenden de cao-partijen het definitieve akkoord. Hierin… Meer

Overtuig je OR-achterban met framing

Kennis

Als OR is het uiteraard belangrijk dat jouw boodschap goed wordt opgepikt door je achterban. Maar wanneer komt een boodschap… Meer

Effecten van natuuronderwijs op ontwikkeling leerlingen

Kennis

Heeft buiten leren bij natuuronderwijs effecten op de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd? En zo ja, wat zijn die… Meer

Wnra en integriteit: een ongemakkelijke waarheid?

Blog

Zo was het altijd: ambtenaren lieten zich beter bij de les houden. Een scala van disciplinaire straffen konden worden opgelegd… Meer

CAOP levert externe vertrouwenspersonen

Kennis

Elke organisatie is gebaat bij een vertrouwenspersoon. Dit aanspreekpunt draagt bij aan een plezierige, veilige en integere werkomgeving. Het CAOP… Meer

‘Scholen zullen het lerarentekort steeds meer zelf oplossen’

Kennis

Het lerarentekort vraagt om inventieve oplossingen. Het kabinet levert vooralsnog niet genoeg oplossingen om de lerarencrisis af te wenden. Scholen… Meer

Bodycams in de zorg: wel of geen goed idee?

Kennis

Bodycams worden al enige tijd ingezet in de overheidssector. En met succes, want agressie tegen politieagenten is fors afgenomen. Ook… Meer

Wat zijn effectieve maatregelen om het lerarenkort aan te pakken?

Kennis

Welke maatregelen zijn effectief om het lerarentekort in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te verminderen? Onderzoekers van het CAOP… Meer

Regels OR-verkiezingen bij onderbezetting of weinig kandidaten

Kennis

Wat te doen als door ziekte en vertrek van OR-leden de OR in de praktijk nog maar uit één persoon… Meer

Integriteit vaker onderdeel van normale bedrijfsvoering

Publicatie

Burgemeesters, commissarissen van de Koning en voorzitters van waterschappen gebruiken uiteenlopende instrumenten om integriteitsschendingen te voorkomen en integriteit te agenderen,… Meer

Hoe bewegen we meer mensen naar het onderwijs?

Nieuws

De jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw werden gekenmerkt door overschotten aan leraren. Tegenwoordig kampen veel scholen met… Meer

Creatieve oplossingen voor het lerarentekort

Nieuws

Scholen verplaatsen naar de rand van de stad, meer kinderen per leraar en leraren breder opleiden. Het zijn creatieve maatregelen… Meer

‘De normalisering lijkt redelijk geruisloos te gaan verlopen’

Kennis

Weigerambtenaren, superaantrekkelijke lok‐cao’s, het grijze gebied tussen vakbond en ondernemingsraad. Ze kwamen voorbij tijdens een drieluik over actuele onderwerpen die… Meer

Estland klaar voor toekomst door leiderschap

Nieuws

Estland ontwikkelt zich na de onafhankelijkheidsverklaring in 1991 in hoog tempo. Het onderwijsstelsel en het gebruik van ICT zijn voorbeelden… Meer

Wat is duurzame ontwikkeling en hoe geef je dat vorm?

Blog

Van betekenis blijven op een arbeidsmarkt waarop de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Dat is een uitdaging waar ook jouw… Meer

Draag spelenderwijs bij aan betekenisvol werk in je werkomgeving

Blog

Als we het hebben over betekenisvol werk, gaat het meestal om het effect dat je werk heeft voor de ontvanger.… Meer

Steunpunt deelt visie op integriteit met Tweede Kamer

Nieuws

In de Tweede Kamer is er op 28 november 2019 een algemeen overleg over integrteit in het openbaar bestuur. Ter… Meer

Heeft de OR instemmingsrecht bij aanstelling bedrijfsarts?

Publicatie

Samen met de werkgever, bedrijfsarts en preventiemedewerker is de ondernemingsraad (OR) belast met de uitvoering van de Arbowetgeving. Zo heeft… Meer

Beperkt politiek primaat ondernemingsraden?

Publicatie

De ondernemingsraden bij de overheid hebben geen adviesrecht bij politieke besluiten. Dit komt door het primaat van de politiek, dat… Meer

‘Meer geld kan op lange termijn zorgen voor beter imago leraren’

Nieuws

De lerarenstaking op woensdag 6 november 2019 gaat na veel onduidelijkheid toch door. Frank Cörvers, hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt bij het CAOP… Meer

Moet Defensie wijziging in roosterbeleid eerst voorleggen aan medezeggenschap?

Kennis

Het College voor geschillen medezeggenschap Defensie heeft een geschil behandeld tussen de Medezeggenschapscommissie en het Hoofd van de Eenheid bij… Meer

‘Het politieke spel kunnen spelen, dat is het belangrijkste’

Kennis

Wat hebben Jack de Vries, Thom de Graaf en Ard van der Steur gemeen? Het zijn allemaal 'gevallen' bewindslieden −… Meer

Onderwijsreis 2020 naar vernieuwend High Tech High in San Diego

Nieuws

Het CAOP organiseert samen met Alexandra Bronsveld in april 2020 een studiereis naar High Tech High in San Diego voor… Meer

‘Productiviteitsgroei publieke sector teleurstellend’

Publicatie

De overheid voert de afgelopen decennia een groot aantal hervormingen door in de publieke sector. Productiviteitsgroei staat hierbij centraal. De… Meer

OR-vragen over functiegebouw en status ambtelijk secretaris

Kennis

Bij een organisatie die in verandering is, vraagt de OR de bestuurder om een formatie op functieniveau. Zo wil de… Meer

Integriteit in een netwerksamenleving

Kennis

De wijze waarop de overheid zich tot de samenleving verhoudt, is aan verandering onderhevig. Overheidsorganisaties vragen nadrukkelijk initiatief van burgers,… Meer

Tips voor proactieve aanpak OR bij technologisering

Kennis

Technologisering heeft niet alleen gevolgen voor het aantal banen, maar ook voor de inhoud van het werk en voor de… Meer

Samenwerking en innovatie centraal op Mobiel in uniform

Nieuws

Op het congres Mobiel in uniform op 26 september 2019 kwamen werkenden van de politie, brandweer, douane, defensie en Dienst… Meer

Beter imago leraren draagt bij aan kwaliteit onderwijs

Kennis

Het imago van leraren in het primair en voortgezet onderwijs is achteruitgegaan. Leraren in het primair onderwijs hebben minder aanzien… Meer

Het effect van unitonderwijs ten opzichte van klassikaal onderwijs

Kennis

Ondanks dat er weinig onderzoek is naar het effect van unitonderwijs op taal- en rekenprestaties van basisschoolleerlingen, zijn er wel… Meer

De kwetsbaarheid van ombudspolitiek en van lokale partijen

Nieuws

Het OM is een onderzoek begonnen naar twee Haagse wethouders van de politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.… Meer

Dag van de Integriteit: ‘Ga de dialoog aan’

Kennis

Het is donderdag 26 september 2019, de Dag van de Integriteit. Ruim 150 integriteitsprofessionals zitten in Stadion Galgenwaard klaar voor… Meer

‘Geef leraren een grotestedentoeslag’

Nieuws

Leraren in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) moeten een hoger salaris krijgen dan hun collega’s… Meer

Zes simpele interventies die duurzame ontwikkeling ondersteunen

Blog

Vraag een groep HR-beleidsmakers uit verschillende sectoren wanneer zij tevreden zijn over de ontwikkeling die medewerkers in de organisatie laten… Meer

Basisscholen minder voorzichtig met begroting

Nieuws

Besturen van basisscholen hebben in 2018 veel minder geld opgepot dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van… Meer

‘Wij proberen de medezeggenschap vooruit te helpen’

Nieuws

Heeft jouw medezeggenschap een vraag over bijvoorbeeld advies- of instemmingsrecht, verkiezingen of arbeidsvoorwaarden? Het CAOP beantwoordt sinds 2013 OR-vragen in… Meer

Adviesrecht OR bij belangrijke investeringen

Kennis

Moet de bestuurder met de ondernemingsraad (OR) overleggen bij een wijziging van een kwaliteitssysteem? En valt een mobiel van de… Meer

Hoe kan HR bijdragen aan duurzame ontwikkeling?

Publicatie

We leven en werken langer en tijdens de loopbaan verandert de inhoud van het werk. Om in te kunnen spelen… Meer

Gestructureerde aanpak nodig voor doorbraak in duurzaam ontwikkelen

Nieuws

Een gestructureerde aanpak is nodig om duurzaam ontwikkelen echt van de grond te krijgen. Daar wil het CAOP graag de… Meer

Arbeidsomstandigheden in de vierde industriële revolutie

Blog

Na de stoommachine, lopende band en automatisering van de productie staan we nu aan het begin van de zogenaamde vierde… Meer

Toename zzp-docenten door groeiend lerarentekort

Nieuws

Het groeiende lerarentekort zorgt voor een toename aan zzp-docenten. Het aantal zzp’ers in het basis- en voortgezet onderwijs is de… Meer

Dag van de liefdadigheid: mogelijkheden genoeg

Nieuws

De Internationale Dag van de Liefdadigheid staat in het teken van naastenliefde. De dag roept in herinnering dat er nog… Meer

Cörvers: ‘Oplossen lerarentekort in primair onderwijs vereist meer actie’

Nieuws

De acties om het lerarentekort in het primair onderwijs terug te dringen zijn onvoldoende. Dat zegt Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar… Meer

Kansen en risico’s voor het onderwijs volgens de Staat van het Onderwijs…

Kennis

Hoe kan de onderwijssector focus aanbrengen en goede keuzes maken om leerlingen gelijke kansen te bieden, segregatie tegen te gaan… Meer

Nieuwe technologie en betekenisvol werk gaan hand in hand

Blog

Wat vinden we belangrijk in ons werk? Uit groot internationaal onderzoek van de gerenommeerde Amerikaanse onderzoeks- en adviesorganisatie Gallup blijkt… Meer

De route naar fair pay in de podiumkunsten

Om fair pay in de culturele en creatieve sector de norm te maken, is een brede gedrags- en cultuurverandering nodig.… Meer

OR-vragen over opzet MTO en openbaar maken notulen

Kennis

Is instemming van de ondernemingsraad (OR) nodig als het medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) anders wordt georganiseerd? En is het verplicht de OR-notulen… Meer

Pensioenakkoord: belangrijke taak O&O-fondsen

Nieuws

Het op 5 juni 2019 gesloten pensioenakkoord maakt het mogelijk om vitaler met pensioen te gaan. Enerzijds omdat mensen eerder… Meer

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Publicatie

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

Vitaler met pensioen door pensioenakkoord

Nieuws

Op 5 juni 2019 sloten het kabinet, werkgevers en vakbonden een nieuw pensioenakkoord. Wat valt op in dit akkoord? Michiel… Meer

Steeds meer zij-instromers uit financiële sector in het onderwijs

Nieuws

Onder personeel in de bankensector is er veel belangstelling om over te stappen naar het onderwijs. Dat zegt Cor van… Meer

Pensioenakkoord: wat betekent het voor jou?

Nieuws

Het pensioenakkoord domineerde in de maand juni de nieuwsrubrieken. Na negen jaar onderhandelen is er een polderakkoord over het pensioen:… Meer

WAB wijzigt ontslagrecht, ketenbepaling, flexwerk en WW-premie

Nieuws

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De wet gaat per 1 januari 2020… Meer

De kwaliteit van de publieke dienst: een permanente zorg

Kennis

De kwaliteit van de publieke dienst wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van onze publieke professionals en… Meer

Samen aan de slag met opleiden en ontwikkelen in Zorg en WJK

Nieuws

Opleiden en ontwikkelen is een actueel thema binnen de sectoren Zorg en WJK (Welzijn, Jeugd en Kinderopvang). Ook door de… Meer

OR-vragen over ontslag bestuurder en regels rond de 50-grens

Kennis

Wat zijn de rechten van de OR bij het voorgenomen ontslag van een bestuurder? En maakt het voor de instelling… Meer

De effecten van anders organiseren in het voortgezet onderwijs

Publicatie

Een andere manier van organiseren in het voortgezet onderwijs heeft een positief effect op de tevredenheid van zowel docenten als… Meer

4 manieren om technologie succesvol op de werkvloer te implementeren

Publicatie

Er is vaak weinig aandacht voor de kwalitatieve gevolgen van de implementatie van technologie op de werkvloer. Juist de kwantitatieve… Meer

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

Kennis

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Basisscholen proberen parttimers te verleiden meer te werken

Nieuws

Steeds meer basisscholen doen door het oplopende lerarentekort een beroep op parttimers om meer dagen aan de slag te gaan.… Meer

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

Kennis

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Weerbaarder tegen ondermijning

Blog

Het is onweersproken. Als het om integriteitsbevordering gaat, is vrijwel elke preventieve inspanning effectiever dan alle repressieve onderzoeken en maatregelen… Meer

Techniek rules, or not?

Blog

De komst van blockchain zou een grotere impact hebben dan de komst van het internet. Althans, dat beweren verschillende deskundigen.… Meer

Kun je zowel preventiemedewerker als OR-lid zijn?

Kennis

Kan een preventiemedewerker lid worden van de OR? En heeft een OR recht op inzage van de financiële cijfers van… Meer

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

Publicatie

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

Hoe ga je als leraar om met emoties in het speciaal basisonderwijs?

Kennis

Emotie speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Leraren kunnen positieve emoties ervaren, bijvoorbeeld wanneer leerlingen hun doelstellingen behalen. Maar… Meer

Event ‘Samen werken aan betekenisvol werk’: een onderwerp dat raakt

Nieuws

Wat is betekenisvol werk en hoe stimuleer je dat binnen een organisatie? Of voor jezelf? Tijdens het evenement ‘Samen werken… Meer

‘Drietrapsraket nodig voor eerlijke beloning in culturele sector’

Nieuws

Met de komst van de Fair Practice Code is er in de culturele en creatieve sector een brede discussie op… Meer

Als OR onderhandelen over arbeidsvoorwaarden? Zo kan het!

Publicatie

In het bedrijf Pon Logistics heeft de OR een belangrijke rol bij de totstandkoming van de arbeidsvoorwaarden. CAOP-trainer Harry Hartmann… Meer

‘Tweede Kamer zelf verantwoordelijk voor integriteit leden’

Nieuws

De Tweede Kamer werd de afgelopen jaren meerdere keren op de vingers getikt door GRECO, de integriteitswaakhond van de Raad… Meer

Draagt een schoolleidersopleiding bij aan beter functionerende schoolleiders?

Kennis

Scholing van schoolleiders draagt op diverse manieren bij aan het functioneren van schoolleiders. Het heeft bijvoorbeeld een positief effect op… Meer

Provincies huren integriteitsbureaus in voor screening nieuwe bestuurders

Nieuws

Uit onderzoek van Trouw blijkt dat veruit de meeste provincies speciale integriteitsbureaus inhuren om nieuwe bestuurders tegen het licht te… Meer

Nathalie Smeets wint Ien Dales Integriteitsaward 2019

Nieuws

Nathalie Smeets van de Nationale Politie heeft op 18 april 2019 van Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij BZK, de… Meer

Ben jij klaar voor de Wnra?

Nieuws

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Overheidswerkgevers, ondernemingsraden en HR-specialisten hebben nog ruim… Meer

De januskop van de onderwijsarbeidsmarkt

Nieuws

Voldoende personeel vinden blijft een uitdaging, zowel in het primair, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs. Door in de arbeidsmarktcommunicatie in te… Meer

Cao-onderhandelingen: pleidooi voor meer dialoog en minder debat

Nieuws

In 2018 kwamen veel cao’s in de publieke sector met het nodige rumoer tot stand of ze werden in het… Meer

Complementariteit tussen mens en machine

Blog

Je kunt de krant niet openslaan of je leest een artikel over een robot, zelfrijdende auto of nieuwe app die… Meer

Transparantie draagt bij aan geloofwaardigheid politieke bestuurders

Nieuws

‘Transparantie helpt bij het laten zien dat bestuurders niets te verbergen hebben en draagt bij aan de geloofwaardigheid van iemand’.… Meer

Unitonderwijs is leren in een mini-maatschappij

Nieuws

‘Unitonderwijs: megaklas of oase voor schoolkinderen?' luidt op 13 maart 2019 een reportage van EenVandaag op de Basisschool Woutertje van… Meer

Positie vertrouwenspersoon onder druk

Nieuws

Wat is de positie van de vertrouwenspersoon en in hoeverre staat die positie onder druk? Deze vraag stond centraal tijdens… Meer

Telt uitzendkracht mee voor aantal zetels OR?

Kennis

Tellen uitzendkrachten mee in het bepalen van het aantal zetels voor de OR? ‘Om te bepalen of uitzendkrachten tot de… Meer

Diversiteit en ethisch leiderschap: nieuwe uitdagingen

Nieuws

Diversiteit op de werkvloer en in de top van organisaties neemt in de komende jaren toe. Dit stelt andere eisen… Meer

Kennisforum Integriteit #MeToo: verklaring van gedrag en groepsdruk

Nieuws

Kennisforum Integriteit #MeToo: verklaring van gedrag en groepsdruk. Hoe blijf je je jezelf in een onveilige omgeving? Meer

Relatie tussen type kwaliteitszorg en onderwijskwaliteit niet duidelijk

Nieuws

Het is niet duidelijk of kwaliteitszorgsystemen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in het vo, mbo en hbo. Ook… Meer

Whitepaper met vergelijking cao’s publieke sector

Kennis

Welke afspraken vallen op in cao’s die in 2017-2018 zijn afgesloten in de publieke sector? Waar was de loonstijging het… Meer

CAOP-evenement 14 mei: Samen werken aan betekenisvol werk

Nieuws

Wat is het belang van betekenisvol werk voor professionals en voor organisaties? En hoe kunnen we met elkaar medewerkers in… Meer

Website Netwerk Weerbaar Bestuur voor integriteit en veiligheid

Nieuws

Intimidatie en agressie vormen een bedreiging voor de veiligheid en integriteit van politici en bestuurders. Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant… Meer

Convenant Aan de slag voor de klas voor overstap financiële sector naar…

Nieuws

Terwijl het personeelstekort in het onderwijs oploopt, kampt de financiële sector met een overschot aan personeel. Banken en verzekeraars willen… Meer

Innovatief Athene voorbeeld voor Nederlandse publieke sector

Nieuws

Welke innovaties ontstaan er in een land in crisis? Wat kunnen we daar in Nederland van leren? Wat betekent het… Meer

Aanbevelingen commissie Tilburg Chroom-6 opgevolgd

Nieuws

De onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 is blij dat het college van B&W van Tilburg en de NS de aanbevelingen overnemen… Meer

Mag de werkgever verlof intrekken?

Publicatie

De werkgever kan de mogelijkheid tot verlof niet eenzijdig intrekken. Dat zegt CAOP-adviseur Harry Hartmann in het OR/Magazine van februari… Meer

Afsluiting CFTO met symposium ‘School en schaal’

Nieuws

Op 1 januari 2019 is de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) opgeheven, als vervolg op het materieel ophouden van de fusietoets… Meer

Minister Ollogren reikt eerste Veiligheidspakket uit aan nieuwe burgemeester

Nieuws

Minister Kajsa Ollogren (BZK) heeft op 4 februari het eerste Veiligheidspakket voor burgemeesters uitgereikt aan de nieuwe burgemeester van het… Meer

Scholen willen meer uit leerlingen halen met leerpleinen

Nieuws

Klassikaal onderwijs is in het primair onderwijs nog vaak de norm, maar een deel van de scholen stapt over op… Meer

Essay: De (on)zin van screening

Publicatie

Integriteit van politieke ambtsdragers zal weer een belangrijk thema zijn bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart… Meer

‘Rol vertrouwenspersoon diamant met vele facetten’

Kennis

De opleiding Vertrouwenspersoon van het CAOP bereidt vertrouwenspersonen voor op verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk: integriteit, ongewenste omgangsvormen, arbeidsgeschillen en… Meer

‘Ontslagrecht is weer spannend’

Kennis

Heeft een langdurig zieke werknemer het recht om ontslagen te worden? Hoe waterdicht zijn de regels van het cocktailontslag? En… Meer

Expertmeeting ‘Arbeidsverhoudingen in de publieke sector’

Nieuws

Hoe veranderen de arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in het bijzonder in het onderwijs? Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar… Meer

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Nieuws

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

Wat doe je bij een 5? Ophalen of laten vallen?

Kennis

Blog van Joke Dekker en Wilco Brinkman over het mensbeeld achter ontwikkeling. Op sommige momenten in je schoolloopbaan heb je… Meer

Wanneer heeft een bedrijf recht op een Europese OR?

Kennis

Ons bedrijf is eigenaar geworden van een bedrijf in Europa. Hebben we nu recht op een Europese OR? CAOP-adviseur Harry… Meer

Heeft een oud-werknemer voorrang bij nieuwe vacatures?

Nieuws

Stel dat een bedrijf medewerkers moet ontslaan door een reorganisatie. Hebben die medewerkers dan het recht om als eerste te… Meer

Van #MeToo naar #WeDo

Nieuws

Hoe verklaar je het gedrag waardoor sprake is van #MeToo en hoe maak je het bespreekbaar? Wat ging er aan… Meer

‘Spreek innerlijke motivatie jongeren aan’

Kennis

Gemeenten hebben te maken met een vergrijzend en onevenwichtig personeelsbestand. Dat betekent dat de instroom van jongeren steeds belangrijker wordt.… Meer

Idee ‘Hack de Procedure Dag’ van team #Wetoo wint Hackathon ‘Jouw kracht…

Nieuws

‘Hack de Procedure Dag’ is het winnende idee van het team van zorgmedewerkers en werkgevers ‘#Wetoo’ van de hackathon ‘Jouw… Meer

Waar moet een mentor van een internationale schakelklas aan voldoen?

Kennis

De diversiteit en problematiek van leerlingen in internationale schakelklassen (ISK) is groot. De onderwijsbehoefte en individuele begeleiding wijkt fors af… Meer

Meer balans in je piramide

Blog

Bekijk dit artikel

‘Voeg extra onderwijsbudget vooral toe aan de lumpsum’

Nieuws

De Rijksoverheid trekt jaarlijks 6.700 euro uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet in zijn geheel in de klas… Meer

Ik werk. Dus ben ik gelukkig?

Nieuws

Blog van Joke Dekker en Wilco Brinkman Meer

Integriteit in 2025: Wat zijn de nieuwe vraagstukken?

Nieuws

Bekijk dit artikel

CAOP medeorganisator masterclass dr. Jay Marino

Nieuws

Het CAOP is medeorganisator van de masterclass van dr. Jay Marino, die plaatsvindt op 26 november 2018 in Spant te… Meer

Conflictmanagement steeds belangrijker voor organisaties

Nieuws

‘Professionaliteit en ‘eigenaarschap’ – zelf de regie nemen over je loopbaan – zijn steeds belangrijker. Dat geldt bijvoorbeeld voor duurzame… Meer

Hoe kunnen ziekenhuizen failliet gaan?

Bekijk dit artikel

‘Overheid organiseert participatie op manier die voor hoogopgeleiden meest toegankelijk is’

Nieuws

Bestuurders willen dat burgers participeren in besluitvormingsprocessen, maar moeten ook het algemeen belang in de gaten houden. Burgers willen meedenken… Meer

Trends over kosten en prestaties van de publieke sector nu voor iedereen…

Nieuws

Bekijk dit artikel

Angelien Eijsink nieuwe voorzitter bestuursraad CAOP

Nieuws

Bekijk dit artikel

Hindert ervaren werkdruk het bieden van kwalitatief goed onderwijs in het mbo?

Nieuws

Ongeveer driekwart van de docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ervaart een hoge werkdruk. In hoeverre dit docenten hindert in… Meer

Vijf integriteitslessen die we kunnen trekken uit de Vindicat-affaire

Nieuws

Bestuursleden van de Groningse studentenvereniging Vindicat krijgen niet langer financiële ondersteuning van de universiteit en hogeschool. Het is de vereniging… Meer

Lerarentekort in Duitsland en België dubbele oorzaak

Nieuws

Ook Zweden, Duitsland, België en Frankrijk kennen een lerarentekort. De Telegraaf heeft er op 5 oktober een artikel aan gewijd.… Meer

Grenzen van integriteit verkend tijdens Dag van de Integriteit 2018

Nieuws

Bekijk dit artikel

Wanneer wel/geen adviesrecht medezeggenschap bij verhuizing marinierskazerne

Nieuws

Het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD) heeft het geschil behandeld tussen de Tijdelijke reorganisatie medezeggenschapscommissie (TRMC) Verhuizing MARKAZ en… Meer

Interessant blijven op de arbeidsmarkt: zo bereid je je voor op een…

Nieuws

Blog van Joke Dekker Meer

Innovaties en toerusting nodig voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nieuws

Innovatie op de arbeidsmarkt is nodig, vooral in het veld tussen sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt. Het zou goed zijn… Meer

Is het mogelijk dat schooldirecteuren soms minder verdienen dan leerkrachten?

Nieuws

Verdienen directeuren van een basisschool soms echt minder dan de leerkrachten op hun school? In het item ‘Feit of fictie’… Meer

Veel tijdelijke contracten voor werknemers met een beperking

Nieuws

Werknemers met een beperking krijgen sinds de invoering van de Participatiewet veelal tijdelijke contracten en hebben weinig baanzekerheid. Voor mensen… Meer

Langetermijnvisie arbeidsmarkt nodig om vacatures te vervullen

Nieuws

Er is een langetermijnvisie nodig voor de arbeidsmarkt om te voorkomen dat we in Nederland in economische voorspoed niet met… Meer

‘Buiten de Randstad zijn er leraren te veel.’ Maar hoe lang nog?

Nieuws

In de grote steden staan scholen te springen om leraren. Maar buiten de Randstad zijn er nog steeds leerkrachten die… Meer

Volg na de zomer een training bij het CAOP

Nieuws

De zomer- en vakantietijd is het ideale moment om na te denken over uw eigen ontwikkeling en de trainingen die… Meer

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

Nieuws

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

Dien uw voordracht in voor de Ien Dales Integriteitsaward 2019

Nieuws

Wie verdient de Ien Dales Integriteitsaward 2019 en wordt de opvolger van de provinciale Werkgroep Integriteit Limburg? Tot 14 december… Meer

‘Goed leraarschap moet beter beloond worden’

Nieuws

Betere carrièreperspectieven voor leraren moeten ervoor zorgen dat er nieuwe leraren bijkomen en zittende leerkrachten hun motivatie behouden. Met de… Meer

Cörvers: ‘Breng de school naar de leraar’

Nieuws

Het aantal leraren is ongelijk verdeeld over Nederland. Leraren wonen veelal buiten de grote stad, terwijl ze juist in de… Meer

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Nieuws

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

‘Waarom niet van de krijgsmacht naar de klas?’

Nieuws

Doorstromen van het leger naar de zorg blijkt niet zo’n grote stap. Zo zijn militairen welkom bij zorginstelling ’s Heeren… Meer

CAOP wil bijdragen aan betekenisvol werk en impact

Nieuws

‘Mensen die voor publieke en maatschappelijke organisaties werken, doen dat vaak vanuit de instrinsieke motivatie om het verschil te willen… Meer

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

Nieuws

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

Medezeggenschapsopleidingen CAOP opnieuw erkend door Cedeo

Nieuws

De medezeggenschapsopleidingen van het CAOP hebben opnieuw een Cedeo-accreditatie ontvangen. Dit is een erkenning van kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid, zowel… Meer

Samenwerking sleutelwoord voor O&O-fondsen

Nieuws

O&O-fondsen spelen een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar de arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig en de… Meer

Practoraten geven impuls aan onderwijskwaliteit mbo

Nieuws

Bekijk dit artikel

Fuseren met een OR-loos bedrijf

Nieuws

Moet de medezeggenschap worden aangepast bij een fusie met een bedrijf van twintig medewerkers zonder ondernemingsraad? Dat ligt eraan of… Meer

Publieke debat over integriteit noodzakelijk voor voorkomen verrassingen over normen

Nieuws

'Onderschat het belang van het publieke debat over integriteit niet.’ Want normen over goed bestuur verschuiven in de tijd en… Meer

Integriteit en duurzame inzetbaarheid: hoe bevorder je een veilige en gezonde werkplek?

Nieuws

Op 27 juni is tijdens het Kennisforum Vertrouwenspersonen (KV) het thema duurzame inzetbaarheid in relatie tot integriteit en de rol… Meer

‘Onderwijs aan het werk – 2018’. Publicatie over de uitdagingen op de…

Publicatie

‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Zo heet de nieuwe veelomvattende… Meer

Opleiding op maat maakt zij-instromer in een jaar vakbekwaam voor gehandicaptenzorg

Nieuws

Onderwijs op maat voor zij-instromers in de gehandicaptenzorg. Dat bieden zorginstellingen ’s Heeren Loo en ASVZ na de zomer samen… Meer

Hoe snel moet een or met advies of instemming komen?

Publicatie

Mag een ondernemingsraad afwijken van een advies- of instemmingstermijn die met de bestuurder is afgesproken? En kan een leidinggevende een… Meer

Kernwaarden ambtelijk vak verankeren in cao?

Nieuws

De overgang naar een genormaliseerde ambtelijke rechtspositie vormt een goede aanleiding om aandacht te besteden aan de kernwaarden van het… Meer

Geen hogere gemeentelijke uitgaven aan risicogroepen binnen de publieke gezondheidszorg

Nieuws

Gemeenten geven binnen de publieke gezondheidszorg niet aantoonbaar meer uit aan risicogroepen. Dat blijkt uit recent onderzoek van IPSE Studies… Meer

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

Publicatie

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Actieprogramma Werken in de Zorg sluit aan op de Arbeidsmarktagenda 2023 Aan…

Nieuws

Het op 14 maart 2018 gelanceerde actieprogramma Werken in de Zorg van VWS sluit aan op de ‘Arbeidsmarktagenda 2023 Aan… Meer

Integriteit en arbeidsconflicten: een labyrint voor vertrouwenspersonen

Nieuws

Op 15 maart 2018 is tijdens het Kennisforum Vertrouwenspersonen (KV) het thema arbeidsconflict en de rol van een vertrouwenspersoon nader… Meer

Hoe blijf je employable? CAOP-adviseur geeft tips

Kennis

Om employable te blijven, helpt het om een toekomstbeeld van je eigen functie of beroep te krijgen, schreef CAOP-adviseur Joke… Meer

Mogelijkheden voor eigen cao’s gemeenten na invoering Wnra

Nieuws

Ontwikkelen gemeenten straks allemaal hun eigen cao, als de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht wordt? Of blijven ze… Meer

#WOEST: De publieke professional en de ‘boze burger’

Kennis

Om beter om te kunnen gaan met boze en agressieve burgers volgen (publieke) professionals vaak trainingen. Hoe belangrijk het ook… Meer

‘Tijd voor overheidsmanager die dynamische teams stimuleert’

Nieuws

De jonge overheidsmanager van vandaag straalt zelfvertrouwen uit en weet de weg op sociale platforms. Hij trekt deskundigen uit hun… Meer

Nieuwe publicatie. ‘Ieder kindcentrum een eigen verhaal’

Publicatie

‘Voor het integraal kindcentrum bestaat geen blauwdruk en dat is maar goed ook’, luidt de openingszin van het boek ‘Integrale… Meer

Houd met mediation grip op conflicten

Nieuws

Tijdens een operatie ontstaat een complicatie en de patiënt dient een klacht in. Karakters op de afdeling botsen met elkaar… Meer

Wel of geen GOR? En maximumtermijn OR-leden in reglement of niet?

Kennis

Wanneer er binnen een bedrijf meerdere ondernemingen zijn, kan een gemeenschappelijke or (GOR) zinvol zijn. In het OR/Magazine van februari… Meer

Enquête: Tijdelijke arbeidskrachten in de zorg doen structurele werkzaamheden

Kennis

Tijdelijke arbeidskrachten voeren volgens zorgprofessionals vaak structurele werkzaamheden uit. Dit blijkt uit een enquête onder artsen, paramedici en andere hoogopgeleide… Meer

Jonge academici: Contractneutraal stelsel voor een gelijk speelveld vast/flex

Nieuws

Je volledig kunnen richten op de kennis en vaardigheden van de sollicitanten, en vervolgens de meest geschikte kiezen. Of het… Meer

Onderwijs in units stimuleert ‘de lerende organisatie’ en maatwerk geven

Nieuws

Steeds meer scholen experimenteren met lesgeven aan grotere groepen leerlingen (in units) door meerdere professionals tegelijk. Dat stimuleert ‘de lerende… Meer

‘Investeer in je toekomst op de arbeidsmarkt, werk aan je employability’

Nieuws

Werk en werksituaties veranderen snel. De baan voor het leven bestaat niet meer. Meer dan voorheen moeten werkenden zelf voor… Meer

Toerusten & Innoveren: meer samenwerking arbeidsmarkt nodig

Nieuws

De arbeidsmarkt, huishoudens en het onderwijs in Brabant moeten slimmer samenwerken om het tekort aan vakmensen op te vangen. Dat… Meer

Huis van Thorbecke: ‘Overheid moet anders worden ingericht’

Nieuws

Hoe toekomstbestendig is het openbaar bestuur in Nederland? Sluit de traditionele scheiding tussen het rijk, provincies en gemeenten nog wel… Meer

Naar een lerend bestel in het mbo

Publicatie

Medewerkers willen meer eigen zeggenschap en vragen om een nieuw systeem van zelf organiseren. Bij de veranderingen in de arbeidsmarkt,… Meer

Naar een organisatie met meer diversiteit op de werkvloer

Nieuws

Veel overheidsorganisaties worstelen met hun diversiteitsbeleid. Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers met een niet-westerse achtergrond, met… Meer

Forse productiviteitsgroei netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen

Nieuws

De productiviteit van de netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen is de afgelopen decennia fors toegenomen. Tussen 1980 en 2015 bedraagt… Meer

Dit waren alle recente artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.