Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt

Nieuws

Kennis

Beter imago leraren draagt bij aan kwaliteit onderwijs

Het maatschappelijk aanzien van leraren in het primair en voortgezet onderwijs is achteruitgegaan. Leraren in het primair onderwijs hebben minder… Meer

Nieuws

‘Geef leraren een grotestedentoeslag’

Leraren in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) moeten een hoger salaris krijgen dan hun collega’s… Meer

Nieuws

Basisscholen minder voorzichtig met begroting

Basisschoolbesturen hebben in 2018 veel minder geld opgepot dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Dienst Uitvoering… Meer

Nieuws

Toename zzp-docenten door groeiend lerarentekort

Het groeiende lerarentekort zorgt voor een toename aan zzp-docenten. Het aantal zzp’ers in het basis- en voortgezet onderwijs is de… Meer

Nieuws

Cörvers: ‘Oplossen lerarentekort vereist meer actie’

De acties om het lerarentekort in het primair onderwijs terug te dringen zijn onvoldoende. Dat zegt Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar… Meer

Kennis

Kansen en risico’s voor het onderwijs volgens de Staat van het Onderwijs…

Hoe kan de onderwijssector focus aanbrengen en goede keuzes maken om leerlingen gelijke kansen te bieden, segregatie tegen te gaan… Meer

Publicatie

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

Kennis

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Kennis

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Publicatie

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

Nieuws

Expertmeeting ‘Arbeidsverhoudingen in de publieke sector’

Hoe veranderen de arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in het bijzonder in het onderwijs? Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar… Meer

Nieuws

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

Nieuws

Innovaties en toerusting nodig voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Innovatie op de arbeidsmarkt is nodig, vooral in het veld tussen sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt. Het zou goed zijn… Meer

Nieuws

Is het mogelijk dat schooldirecteuren soms minder verdienen dan leerkrachten?

Verdienen directeuren van een basisschool soms echt minder dan de leerkrachten op hun school? In het item ‘Feit of fictie’… Meer

Nieuws

Langetermijnvisie arbeidsmarkt nodig om vacatures te vervullen

Er is een langetermijnvisie nodig voor de arbeidsmarkt om te voorkomen dat we in Nederland in economische voorspoed niet met… Meer

Nieuws

‘Buiten de Randstad zijn er leraren te veel.’ Maar hoe lang nog?

In de grote steden staan scholen te springen om leraren. Maar buiten de Randstad zijn er nog steeds leerkrachten die… Meer

Nieuws

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

Nieuws

‘Goed leraarschap moet beter beloond worden’

Betere carrièreperspectieven voor leraren moeten ervoor zorgen dat er nieuwe leraren bijkomen en zittende leerkrachten hun motivatie behouden. Met de… Meer

Nieuws

Cörvers: ‘Breng de school naar de leraar’

Het aantal leraren is ongelijk verdeeld over Nederland. Leraren wonen veelal buiten de grote stad, terwijl ze juist in de… Meer

Nieuws

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

Nieuws

‘Waarom niet van de krijgsmacht naar de klas?’

Doorstromen van het leger naar de zorg blijkt niet zo’n grote stap. Zo zijn militairen welkom bij zorginstelling ’s Heeren… Meer

Nieuws

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

Nieuws

Samenwerking sleutelwoord voor O&O-fondsen

O&O-fondsen spelen een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar de arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig en de… Meer

Nieuws

Practoraten geven impuls aan onderwijskwaliteit mbo

Bekijk dit artikel

Publicatie

‘Onderwijs aan het werk – 2018’. Publicatie over de uitdagingen op de…

‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Zo heet de nieuwe veelomvattende… Meer

Publicatie

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Nieuws

SER Brabant: meer samenwerking nodig voor toekomst arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt, huishoudens en het onderwijs in Brabant moeten slimmer samenwerken om het tekort aan vakmensen op te vangen. Dat… Meer

Publicatie

Naar een lerend bestel in het mbo

'In het mbo is er behoefte aan een proces van ‘gedelegeerde verantwoordelijkheid’. Medewerkers willen meer eigen zeggenschap en vragen om… Meer

Dit waren alle artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.