Skip naar content

Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt

Nieuws

Onderwijsministers presenteren nieuwe plannen om lerarentekort tegen te gaan

Nieuws

Onderwijsministers Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) en Dijkgraaf (OCW) presenteren in de kamerbrief Lerarenbeleid 2022 hun plannen om het lerarentekort… Meer

Meld je aan voor het brede gesprek (mede)zeggenschap en governance

Nieuws

Hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit? Hoe verhouden die zich tot elkaar? En hoe… Meer

Is het een probleem om wereldkampioen deeltijdwerken te zijn?

Blog

Binnenkort begint het WK-voetbal in Qatar. Het is nog maar de vraag of wij met ons Oranje de wereldbeker omhoog… Meer

Hoogleraren kritisch over kabinetsplannen

Nieuws

Ongestructureerd, te laat, te veel ad hoc, crisismanagement: de hoogleraren van het CAOP en Sardes zijn kritisch over de plannen… Meer

‘Geef medezeggenschap een sterkere positie binnen de overheid’

Nieuws

De overheid is in transitie en de positie en rol van ambtenaren veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor loyale tegenspraak… Meer

Tim Huijts benoemd op nieuwe leerstoel Positive Health at Work

Nieuws

De Universiteit Maastricht heeft prof. dr. Tim Huijts per 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Positive Health… Meer

Studenten hechten meer waarde aan een toets als de prestatie meetelt voor…

Kennis

CAOP-onderzoekers onderzochten namens de Kennisrotonde het antwoord op de vraag ‘Wat is het effect van een resultaatverplichting versus een deelnameverplichting… Meer

Steeds minder werkenden besteden aandacht aan hun duurzame ontwikkeling. Hoe brengen we…

Nieuws

Mensen met een baan besteedden de afgelopen jaren minder aan (bij)scholing. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau… Meer

Europese Raad adviseert om meer in te zetten op individuele leerrekeningen

Nieuws

Onlangs adviseerde de Europese Raad de EU-lidstaten om meer in te zetten op opleidingen voor volwassenen, ofwel individuele leerrekeningen. De… Meer

Onderwijsministers willen ‘onorthodoxe maatregelen’ om lerarentekort tegen te gaan

Nieuws

Minister Dijkgraaf van OCW en minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs hebben in de Kamerbrief Lerarenstrategie de noodklok geluid… Meer

Vertrouwen tussen burger en overheid blijft schommelen

Nieuws

Het vertrouwen tussen burger en overheid blijft maar schommelen. Wat zijn de oorzaken en wat is nodig om het structureel… Meer

Onderzoek naar tekort aan wiskundeleraren: een jaar later

Nieuws

In opdracht van het ministerie van OCW deed het CAOP een jaar geleden onderzoek naar tekortvakken in het voortgezet onderwijs,… Meer

Ambtenaren zijn nog steeds niet normaal

Nieuws

Heeft de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in januari 2020 effect gehad op de rechtspraak over ambtenaren?… Meer

CAOP en Kennisland gaan samen verder

Nieuws

Per 1 april 2022 fuseert het CAOP met Kennisland, een stichting die net als wij werkt aan maatschappelijke vraagstukken in… Meer

Demissionaire ministers positief over borging kwaliteit en continuïteit onderwijs

Nieuws

Demissionaire ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) kijken in een kamerbrief terug op het… Meer

Onderzoek naar verschillen in personeelstekorten tussen scholen en wijken in gemeente Den…

Publicatie

De gemeente Den Haag kampt met een groot tekort aan leraren in het primair onderwijs (po), waardoor de kwaliteit van… Meer

Wat is de status van het lerarentekort in het onderwijs?

Nieuws

Voor veel scholen is het op het moment moeilijk om vacatures te vervullen. Volgens het Ministerie van Onderwijs loopt het… Meer

Bouwen aan vertrouwen in sector onderwijs

Nieuws

Tussen overheid en onderwijs heerst wantrouwen. Daarom is er teveel wet- en regelgeving en te weinig vrijheid voor docenten. ‘De… Meer

Hoogleraren geven visie op herstel van vertrouwen tussen overheid en burger

Nieuws

De toeslagenaffaire, gaswinning, aanpak van de coronacrisis, Limburgse integriteitskwesties. Dergelijke gebeurtenissen zetten het vertrouwen tussen overheid en burger onder druk.… Meer

Versterk maatschappelijke dienstverlening met onderwijsprogramma’s in het hoger onderwijs

Kennis

Waarom gaat er zoveel mis bij uitvoeringsorganisaties van de overheid? Die vraag stond centraal tijdens de parlementaire enquête van afgelopen… Meer

‘Investeer in anders organiseren van het werk in zorg en onderwijs’

Nieuws

‘Het kabinet kan de salarissen in de zorg niet verhogen, omdat er bij de kabinetsformatie harde afspraken zijn gemaakt.’ Dat… Meer

Manifest Vrije zones verschaft inzicht in disbalans economische opleidingen met arbeidsmarkt

Publicatie

Al geruime tijd maken de politiek en het hoger onderwijs zich zorgen over de aansluiting tussen economische mbo- en hbo-opleidingen… Meer

Amerikaanse minister van Arbeid benoemt voorzitter bestuur Leerstoelen in arbitragepanel

Nieuws

Prof. dr. Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht Universiteit Leiden en voorzitter bestuur Leerstoelen van het CAOP, is door… Meer

Coronacrisis zorgt voor omwenteling in publieke sector − of niet?

Kennis

Wat betekent de coronacrisis voor het werk bij de overheid? Zorgt die voor een omwenteling? Versterkt de crisis tendensen die… Meer

Hoe groot is de impact van de crisis op arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden?

Kennis

CAOP-directeur Patrick Banis en Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, gingen met elkaar in discussie op 26 mei 2020… Meer

Vraag en antwoorden webinarserie Hoe werken we na de crisis?

Publicatie

Tijdens de webinarserie Hoe werken we na de crisis? bespreken we hoe groot de impact van de coronacrisis is op… Meer

Hoe voorkomen we dat de publieke sector de crisis betaalt?

Blog

Dinsdag 26 mei was ik spreker bij een online seminar van het CAOP, samen met hoogleraar Marc van der Meer.… Meer

Het bevoegdhedenstelsel vo is toe aan vernieuwing

Nieuws

Het bevoegdhedenstelsel van het voortgezet onderwijs is complex en toe aan vernieuwing. Het stelsel moet zich meer richten op de… Meer

Beloning werknemers in cruciale beroepen

Nieuws

De overheid stelde in het begin van de coronacrisis een lijst op met alle cruciale beroepen. Hierbij kun je denken… Meer

Pensioenstelsel, hét middelpunt van onze overlegeconomie?

Kennis

Altijd als de overheid en sociale partners samenkomen, is het pensioenstelsel onderwerp van gesprek. Of het nou om de arbeidsmarkt,… Meer

Kunnen docenten in een bacheloropleiding ook de masteropleiding ontwikkelen?

Kennis

Om een curriculum te ontwikkelen, hebben docenten verschillende competenties nodig. Zo is het belangrijk dat de docent het vak beheerst.… Meer

‘Scholen zullen het lerarentekort steeds meer zelf oplossen’

Kennis

Het lerarentekort vraagt om inventieve oplossingen. Het kabinet levert vooralsnog niet genoeg oplossingen om de lerarencrisis af te wenden. Scholen… Meer

Hoe bewegen we meer mensen naar het onderwijs?

Nieuws

De jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw werden gekenmerkt door overschotten aan leraren. Tegenwoordig kampen veel scholen met… Meer

Creatieve oplossingen voor het lerarentekort

Nieuws

Scholen verplaatsen naar de rand van de stad, meer kinderen per leraar en leraren breder opleiden. Het zijn creatieve maatregelen… Meer

Beter imago leraren draagt bij aan kwaliteit onderwijs

Kennis

Het imago van leraren in het primair en voortgezet onderwijs is achteruitgegaan. Leraren in het primair onderwijs hebben minder aanzien… Meer

‘Geef leraren een grotestedentoeslag’

Nieuws

Leraren in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) moeten een hoger salaris krijgen dan hun collega’s… Meer

Basisscholen minder voorzichtig met begroting

Nieuws

Besturen van basisscholen hebben in 2018 veel minder geld opgepot dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van… Meer

Toename zzp-docenten door groeiend lerarentekort

Nieuws

Het groeiende lerarentekort zorgt voor een toename aan zzp-docenten. Het aantal zzp’ers in het basis- en voortgezet onderwijs is de… Meer

Cörvers: ‘Oplossen lerarentekort in primair onderwijs vereist meer actie’

Nieuws

De acties om het lerarentekort in het primair onderwijs terug te dringen zijn onvoldoende. Dat zegt Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar… Meer

Kansen en risico’s voor het onderwijs volgens de Staat van het Onderwijs…

Kennis

Hoe kan de onderwijssector focus aanbrengen en goede keuzes maken om leerlingen gelijke kansen te bieden, segregatie tegen te gaan… Meer

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Publicatie

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

Kennis

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

Kennis

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

Publicatie

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

Expertmeeting ‘Arbeidsverhoudingen in de publieke sector’

Nieuws

Hoe veranderen de arbeidsverhoudingen in de publieke sector, in het bijzonder in het onderwijs? Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar… Meer

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Nieuws

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

Innovaties en toerusting nodig voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nieuws

Innovatie op de arbeidsmarkt is nodig, vooral in het veld tussen sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt. Het zou goed zijn… Meer

Is het mogelijk dat schooldirecteuren soms minder verdienen dan leerkrachten?

Nieuws

Verdienen directeuren van een basisschool soms echt minder dan de leerkrachten op hun school? In het item ‘Feit of fictie’… Meer

Langetermijnvisie arbeidsmarkt nodig om vacatures te vervullen

Nieuws

Er is een langetermijnvisie nodig voor de arbeidsmarkt om te voorkomen dat we in Nederland in economische voorspoed niet met… Meer

‘Buiten de Randstad zijn er leraren te veel.’ Maar hoe lang nog?

Nieuws

In de grote steden staan scholen te springen om leraren. Maar buiten de Randstad zijn er nog steeds leerkrachten die… Meer

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

Nieuws

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

‘Goed leraarschap moet beter beloond worden’

Nieuws

Betere carrièreperspectieven voor leraren moeten ervoor zorgen dat er nieuwe leraren bijkomen en zittende leerkrachten hun motivatie behouden. Met de… Meer

Cörvers: ‘Breng de school naar de leraar’

Nieuws

Het aantal leraren is ongelijk verdeeld over Nederland. Leraren wonen veelal buiten de grote stad, terwijl ze juist in de… Meer

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Nieuws

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

‘Waarom niet van de krijgsmacht naar de klas?’

Nieuws

Doorstromen van het leger naar de zorg blijkt niet zo’n grote stap. Zo zijn militairen welkom bij zorginstelling ’s Heeren… Meer

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

Nieuws

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

Samenwerking sleutelwoord voor O&O-fondsen

Nieuws

O&O-fondsen spelen een belangrijke rol in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Maar de arbeidsmarkt is aan verandering onderhevig en de… Meer

Practoraten geven impuls aan onderwijskwaliteit mbo

Nieuws

Bekijk dit artikel

‘Onderwijs aan het werk – 2018’. Publicatie over de uitdagingen op de…

Publicatie

‘Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.’ Zo heet de nieuwe veelomvattende… Meer

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

Publicatie

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Toerusten & Innoveren: meer samenwerking arbeidsmarkt nodig

Nieuws

De arbeidsmarkt, huishoudens en het onderwijs in Brabant moeten slimmer samenwerken om het tekort aan vakmensen op te vangen. Dat… Meer

Naar een lerend bestel in het mbo

Publicatie

Medewerkers willen meer eigen zeggenschap en vragen om een nieuw systeem van zelf organiseren. Bij de veranderingen in de arbeidsmarkt,… Meer

Dit waren alle recente artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.