Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt: onderzoek en publicaties