Vertrouwd met arbeidszaken

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg.

Wat betekent een 'moderne cao' voor mijn sector?

Door een verandering hebben we bij HRM behoefte aan een onafhankelijke beroeps- en bezwarencommissie.

Meer doen met minder mensen? Hoe houd ik mijn personeel vitaal?

Hoe ga ik als OR-lid om met het reorganisatievoorstel dat nu op tafel ligt?

Leerstoelen

Expertisecentra

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Uitgelicht

‘Een toekomst zonder ministeries’ en ‘De keizer en de eunuch’
Afscheidscollege door prof. mr. Roel Bekker en prof. dr. mr. Roel Nieuwenkamp

 Lees meer


Factsheet: arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

pdfLees meer 186 KB


Lonen publieke sectoren blijven achter bij particuliere sector

Lees meer


Geef impuls aan duurzame inzetbaarheid, maak gebruik van de ESF-subsidie

Lees meer


CAOP adviseert TivoliVredenburg

Lees meer


Cao van (N)U: ‘Modernisering moet en kan sneller’

Lees meer


LinkedIn

LinkedIn

We zijn actief op LinkedIn.

 Volg ons via LinkedIn

LinkedIn
Twitter