Vertrouwd met arbeidszaken

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan tweehonderd opdrachtgevers in onder andere de rijksoverheid, onderwijs en zorg.

Wat betekent een 'moderne cao' voor mijn sector?

Door een verandering hebben we bij HRM behoefte aan een onafhankelijke beroeps- en bezwarencommissie.

Meer doen met minder mensen? Hoe houd ik mijn personeel vitaal?

Hoe ga ik als OR-lid om met het reorganisatievoorstel dat nu op tafel ligt?

Leerstoelen

Expertisecentra

Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector
Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Uitgelicht

Welke Europees commissaris is voor u van belang?

Lees meer


Meer verbinding nodig tussen landelijk en regionaal arbeidsmarktbeleid

 Lees meer


Werkbezoek secretaris–generaal OCW aan vernieuwend Picasso Lyceum

 Lees meer


RI&E als stimulans duurzame inzetbaarheid

Lees meer


‘Een toekomst zonder ministeries’ en ‘De keizer en de eunuch’
Afscheidscollege door prof. mr. Roel Bekker en prof. dr. mr. Roel Nieuwenkamp

 Lees meer

LinkedIn

LinkedIn

We zijn actief op LinkedIn.

 Volg ons via LinkedIn

LinkedIn
Twitter