Corona-observatiemonitor maakt waardering voor vo zichtbaar