Vooruitblik op verkiezingen: autonomie, van werk naar werk en duurzaam ontwikkelen