De rol van het onderwijs in de verschillende verkiezingsprogramma’s