Wat is betekenisvol werk? Drie typerende kenmerken