Inspiratiemodel nieuwe technologie biedt handvatten voor de praktijk