‘Meer geld kan op lange termijn zorgen voor beter imago leraren’