‘Meer geld kan op lange termijn zorgen voor beter imago leraar’