Zoeken Menu

Conflictmanagement steeds belangrijker voor organisaties

5-11-2018

‘Professionaliteit en ‘eigenaarschap’ – zelf de regie nemen over je loopbaan – zijn steeds belangrijker. Dat geldt bijvoorbeeld voor duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling, maar ook voor de relatie met je leidinggevende, collega’s en stakeholders. Conflictmanagement wordt daarom steeds belangrijker voor organisaties.’ Dat zegt Margriet Drent, mediator en jurist bij het CAOP, in het oktobernummer van het magazine HR Overheid. Samen met mediator Ellen van Gestel van adviesbureau Dialogue licht ze in het artikel de meerwaarde van conflictmanagement toe.

Mediaton als trend

‘De overheid regelt niet meer alles voor de burger, maar verwacht steeds meer dat burgers zelfredzaam zijn en initiatief nemen,’ zegt Drent. ‘Dus ook werkenden.’ Daarbij wijst het kabinet-Rutte III voor de omgang met conflicten in het regeerakkoord duidelijk in de richting van mediation.

Drent verwacht dat het door de veranderende rechtspositie van ambtenaren voor de overheid straks ook aantrekkelijker wordt om mediation in te zetten bij conflicten Als door de normalisering regelingen wegvallen, hoop ik dat overheidsorganisaties eerder gebruik maken van mediation. Dat helpt conflicten op te lossen vanuit het belang van een goede arbeidsrelatie en voorkomt juist dat partijen tegenover elkaar komen te staan. Het is ook nog eens financieel aantrekkelijker voor werkgever en werknemer.’

Emoties en behoeften

Mediator Ellen van Gestel vertelt in het artikel meer over de achtergrond van arbeidsconflicten en hoe mediation daarbij kan helpen. ‘ Waar het bij rechtszaken gaat over standpunten en eisen, komen bij mediation de zorgen, wensen en behoeften van partijen aan bod. Want daar komen uiteindelijk de emoties vandaan die tot een conflict leiden. Ik zie vaak dat partijen een monsterbeeld van elkaar hebben gecreëerd. Als de emoties en de achterliggende zorgen en behoeften op tafel komen, ontstaat een menselijker beeld. Ook zijn mensen vaak verrast over elkaars werkelijke intenties.’

Kosten arbeidsconflict

Volgens Drent en Van Gestel worden conflicten binnen organisaties nog te vaak als incidenten behandeld, terwijl ze vrijwel dagelijks voorkomen en een groot effect hebben op de kwaliteit, productie, cultuur en financiën van een organisatie. Daarnaast lopen de kosten van een conflict vooral op naarmate dat conflict langer voortduurt. Dat is duidelijk te zien in de  infographic over de kosten van een arbeidsconflict (2.2 MB), die het CAOP liet ontwikkelen.

Drent zegt hierover: ‘ Door conflicten vroegtijdig te signaleren en aan te pakken, kunnen organisaties kosten besparen. Goed conflictmanagement levert geld op en maakt organisaties en hun medewerkers gezonder en productiever.’

Vanuit visie investeren in conflictvaardigheden

Van Gestel vult aan: ‘Om effectief te kunnen omgaan met conflicten is er een integrale managementvisie nodig op conflictmanagement. Want conflictvaardigheden zijn echt basisvaardigheden voor iedere medewerker in een moderne organisatie. Een kleinere groep medewerkers, zoals managers en HRM-medewerkers zouden daarnaast over bemiddelingsvaardigheden moeten beschikken. Een volgende stap is dan om op basis van de managementvisie een organisatiestructuur voor conflictmanagement te ontwikkelen en concrete trainingsprogramma’s. Hier valt nog een wereld te winnen.’

Meer informatie

Samen met adviesbureau Dialogue biedt het CAOP een breed dienstenaanbod conflictmanagement. Hieronder vallen ook vaardigheidstrainingen, dialoogbijeenkomsten, onafhankelijke procesbegeleiding en mediation. Kijk voor het volledige aanbod op de pagina conflictmanagement.

Het artikel uit HR Overheid lezen? Dat kunt u  hier downloaden (4.3 MB).
Ga naar het artikel 'Mediation aantrekkelijker voor overheid'  (Binnenlands Bestuur, 12 november 2018)