Zoeken Menu

Integriteit

Bent u op zoek naar een (specifieke) opleiding op het gebied van integriteit? Het CAOP organiseert verschillende basis- en vervolgopleidingen, zoals Integriteitsmanagement en de leergang voor vertrouwenspersonen.


Opleiding vertrouwenspersoon (4 dagen)

Deze brede opleiding bereidt u voor op de verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk: integriteit, ongewenste omgangsvormen, arbeidsgeschillen en klokkenluiden.
Lees meer

Leergang Integriteitsmanagement (3 dagen)

U bent of wordt (mede)verantwoordelijk gehouden voor het integriteitsdossier van uw organisatie. Onze leergang biedt een gedegen basis voor het opzetten of verder ontwikkelen van het integriteitsbeleid van uw organisatie.
Lees meer

Verdiepingsleergang Integriteitsmanagement (3 dagen)

De kennis van de deelnemers aan deze vervolgopleiding wordt verbreed door het inbrengen van eigen problemen en vraagstukken. Gezamenlijk wordt gefilosofeerd en gewerkt aan mogelijke oplossingen en de theoretische onderbouwing.
Lees meer

Integriteit en integriteitsinstrumenten – Train de trainer (2 dagen)

Hoe voer je een goed gesprek over integriteit? Welke elementen zijn relevant? En welke werkvormen passen daar goed bij? In de ‘train de trainer’ over integriteit krijgt u meer inzicht in het thema , maar u leert ook methoden en vaardigheden om een goed gesprek te voeren over integriteit.
Lees meer

Modules voor de vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen hebben vaak behoefte aan het opfrissen, het delen en het vergroten van hun kennis. Met onze modules voor de vertrouwenspersoon bieden wij een breed aanbod van verschillende thema’s binnen het vakgebied van de vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersonen

Elke organisatie is gebaat bij een vertrouwenspersoon. Dit aanspreekpunt draagt bij aan een plezierige, veilige en integere werkomgeving. Het CAOP biedt de mogelijkheid om externe vertrouwenspersonen aan te stellen voor uw werknemers en bestuurders. Zij zijn onafhankelijk en neutraal en bieden eerste opvang, advies en begeleiding bij een klacht of melding. De gesprekken met onze vertrouwenspersonen zijn vertrouwelijk.
Lees meer

Integriteit in korte sessies

Integriteit bevorderen kan ook met korte krachtige betaalbare sessies. In een seminar, webinar, filmbespreking, verrassingsruimte of dilemmatraining van twee of drie uur kunt u al een groot leereffect bereiken. Deze ‘speedsessies’ bieden vele mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • duiken in een specifieke actuele casus;
  • integriteitsrisico’s achterhalen;
  • bekijken hoe morele oordeelsvorming werkt in een casus dicht bij de praktijk van de medewerkers.

Afhankelijk van uw specifieke wensen stellen wij een kort en bondig programma samen. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden via integriteit@caop.nl