Skip naar content

Zijn OR-verkiezingen nodig als er evenveel kandidaten als zetels zijn? En wat als de achterban geen OR wil?