‘Post-coronatijd vraagt om verbindend leiderschap’