WAB wijzigt ontslagrecht, ketenbepaling, flexwerk en WW-premie