Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar