‘Drietrapsraket nodig voor eerlijke beloning in culturele sector’