‘Voeg extra onderwijsbudget vooral toe aan de lumpsum’