Skip naar content

Is het mogelijk dat schooldirecteuren soms minder verdienen dan leerkrachten?