Skip naar content

Hindert ervaren werkdruk het bieden van kwalitatief goed onderwijs in het mbo?