Zoeken Menu

Website Netwerk Weerbaar Bestuur voor integriteit en veiligheid

21-02-2019

Intimidatie en agressie vormen een bedreiging voor de veiligheid en integriteit van politici en bestuurders. Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich in voor een weerbaar bestuur, waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. Sinds woensdag 13 februari 2019 heeft het netwerk een eigen website. Politieke ambtsdragers kunnen hier terecht met een concrete hulpvraag of voor extra informatie.

Integriteit en veiligheid

Netwerk Weerbaar Bestuur helpt politici en bestuurders verder op het gebied van integriteit met preventie en trainingen, screening en advies bij onderzoeken. Het netwerk ondersteunt politici en bestuurders door diverse handreikingen, protocollen, scans en persoonlijke ondersteuning aan te bieden. Ook kunnen er trainingen worden gevolgd bij verschillende partners.

Partners

Binnen het Netwerk Weerbaar Bestuur zijn veel partners verenigd. Ook het CAOP en het daarbij ondergebrachte Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers participeren in het netwerk. Daarnaast nemen organisaties zoals de VNG, de Kring van CdK’s en de bestuurdersverenigingen van politieke partijen deel.

Veiligheidspakket nieuwe burgemeester

Minister Kajsa Ollogren (BZK) heeft op 4 februari 2019 het eerste Veiligheidspakket voor burgemeesters uitgereikt aan de nieuwe burgemeester van het Gelderse Heerde, Jacqueline Koops-Scheele. Vanaf nu krijgt elke burgemeester dit pakket met daarin informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en wat te doen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging. Het pakket is een initiatief van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Meer informatie

Bezoek de website van het Netwerk Weerbaar Bestuur