Zoeken Menu

Veel tijdelijke contracten voor werknemers met een beperking

13-09-2018

Werknemers met een beperking krijgen sinds de invoering van de Participatiewet veelal tijdelijke contracten en hebben weinig baanzekerheid. Voor mensen die via publieke detacheringsorganisaties werken en werknemers ‘nieuw beschut werk’ kunnen de arbeidsvoorwaarden soberder zijn dan bij veel reguliere werkgevers. Ook ontbreekt vaak een pensioenregeling. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek ‘Dienstverbanden en arbeidsvoorwaarden doelgroep Participatiewet’ dat in opdracht van SBCM, het A&O-fonds sociale werkgelegenheid, is uitgevoerd door het CAOP en onderzoeker Aukje Smit.

Huib van Olden, SBCM- voorzitter, vindt het ‘noodzakelijk om blijvend onderzoek te doen om te volgen of deze vaak kwetsbare groep mensen wel aan het werk blijft en zichzelf redt. Vaak werken zij volgens wettelijke normen jarenlang op tijdelijke basis en ontbreken arbeidsvoorwaarden om zich te blijven ontwikkelen, of mist een pensioenregeling’. In de Volkskrant van 13 september 2018 pleit hij voor ‘één landelijk geldend arbeidsvoorwaardenpakket dat duidelijkheid biedt aan werknemers en bedrijven’.

Uit het verkennend onderzoek blijkt ook dat de werknemers zelf graag een vast contract, meer uren werk en een rechtstreeks dienstverband willen hebben. Daarnaast staan zij positief tegenover het volgen van passende scholing.

Meer informatie

Hebt u ook interesse voor het laten uitvoeren van arbeidsmarktonderzoek en arbeidsmarktanalyses? Kijk dan voor meer informatie op de webpagina Onderzoek van het CAOP.