Zoeken Menu

Lerarentekort in Duitsland en België dubbele oorzaak

9-10-2018

Ook Zweden, Duitsland, België en Frankrijk kennen een lerarentekort. De Telegraaf heeft er op 5 oktober een artikel aan gewijd. Nederlandse leraren in het buitenland vertellen over de tekorten daar en over oplossingen. In Zweden steekt de overheid bijvoorbeeld veel geld in versnelde lerarenopleidingen.

Frankrijk verhoogt weer de salarissen, na een aanzienlijk daling in de laatste jaren. Verder leggen Franse aankomende docenten in het voortgezet onderwijs een 'concours' op universitair niveau af. Om meer leraren aan te trekken, gaat de overheid mogelijk over op een examen op hbo-niveau.  De Vlaamse pedagoog en onderzoeker Pedro De Bruyckere vertelt dat in Vlaanderen de salarissen hoger dan bij ons liggen. Ook ontvangen docenten in het primair en voortgezet onderwijs er een gelijk salaris. En leraren in het basisonderwijs werken meer uren dan bij ons. Vanaf deze maand krijgen pas afgestudeerde docenten meteen een jaarcontract. Vlaanderen verwacht in 2025 een tekort aan 12.000 leerkrachten in het basisonderwijs.

Dubbele oorzaak: vergrijzing en leerlingengroei

CAOP-directeur Patrick Banis zegt in het artikel over de omvang van het lerarentekort in onze buurlanden: 'Dat België en overigens ook buurland Duitsland nóg grotere tekorten verwachten dan Nederland, is verklaarbaar. Wij hebben vooral te maken met docenten die stoppen omdat ze met pensioen gaan. In België en Duitsland is dat ook het geval, maar deze landen zitten ook nog eens met een leerlingengroei. Duitsland door voornamelijk de immigratie. Een dubbel probleem dus. Overeenkomst in alle drie de landen is de vrij late erkenning van dit probleem, terwijl de prognoses er lagen.'

Artikel 'Ook buitenland worstelt met nijpend lerarentekort' (De Telegraaf, 5 oktober 2018)