Zoeken Menu

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

13-08-2018

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2017 vertelt Jos Sanders, senior onderzoeker bij onderzoeksinstituut TNO, over de eerste ervaringen met het programma.

Motivatieveroudering

Net als de rest van de Nederlandse beroepsbevolking worden ambtenaren gemiddeld steeds ouder en verlaten ze op hogere leeftijd het arbeidsproces. Daarnaast gaan de technologische en organisatorische ontwikkelingen hard. Kennis en vaardigheden verouderen steeds sneller, wat productief doorwerken lastiger maakt. Naarmate hun leeftijd vordert, veranderen werknemers minder snel van baan en volgen ze minder opleidingen. Een belangrijke oorzaak hiervan is volgens Sanders ‘motivatieveroudering’. Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO het proces van motivatieveroudering om te keren en werknemers vitaler te maken.

Deelnemende ambtenaren vitaler

TNO experimenteert sinds 2015 met Vitaal Vakmanschap, samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Doc-Direct en de Nationale Politie. Van 887 ambtenaren die aan het programma hebben meegedaan zijn gegevens verzameld. Uit die gegevens concludeert Sanders dat het programma lijkt bij te dragen aan het omkeren van processen van motivatieveroudering. Hoewel lang niet alle metingen statistisch significant zijn, komen wel alle gemeten veranderingen de werknemers ten goede. Ook zijn de reacties van deelnemers positief. Waar de deelnemende ambtenaren werden vergeleken met een controlegroep, bleek dat de deelnemers er na het volgen van het programma veel beter voor stonden dan hun collega’s die het programma niet volgden. Ook is de verzuimprevalentie onder deelnemers significant gedaald.

STAD 2017

De vijf bijzondere leerstoelen van het CAOP brengen elke twee jaar de STAD uit. Daarin staan onafhankelijke en kritische beschouwingen over de ontwikkelingen in de overheid en worden wetenschappelijke analyses gecombineerd met ervaringen uit de praktijk. De  STAD 2017 (1.8 MB) – met de titel ‘De motiverende overheid’ - is tot stand gekomen met steun van BZK en het ABP. Sanders schreef hoofdstuk 7:  ‘Resultaten van experimenten met het actieprogramma ‘Vitaal Vakmanschap’ Omkeren van motivatieveroudering’ (191 KB).