Zoeken Menu

Complementariteit tussen mens en machine

8-04-2019

Je kunt de krant niet openslaan of je leest een artikel over een robot, zelfrijdende auto of nieuwe app die het leven nog gemakkelijker maakt. Soms wordt er negatief gesproken over deze nieuwe technologieën. Dan vormt de robot een bedreiging voor de werkgelegenheid. Maar soms zijn de artikelen ook positief. Zo verhogen intelligente bedden de kwaliteit van de zorg.

Wat betekent nieuwe technologie precies voor de medewerker? Of andersom, welke invloed hebben mensen op een succesvolle implementatie van nieuwe technologie? Het zijn precies deze vragen waar het CAOP voor en met klanten een antwoord op zoekt.

Kwalitatieve gevolgen technologie

In het maatschappelijk debat is er vooral aandacht voor de negatieve, kwantitatieve gevolgen van nieuwe technologie voor werknemers. Er verdwijnt werk en er vallen ontslagen. Maar ik vind dat ook de kwalitatieve gevolgen aandacht verdienen. Denk maar eens aan een robot die het eerste gesprek met een patiënt in het ziekenhuis voert. Wat betekent dat voor de inhoud van het werk? Is dat een verbetering of juist een verslechtering? Voor de motivatie van medewerkers zijn dit minstens zulke belangrijke vragen als de vraag of er sprake is van verlies aan werkgelegenheid. Een nieuwe technologie kan werk misschien wel efficiënter maken, maar wat is de ‘winst’ als medewerkers gedemotiveerd raken?

Robotisering en digitalisering

De belangrijkste vraag in het debat over robotisering en digitalisering spitst zich volgens mij dan ook toe op de complementariteit tussen mens en machine. Hoe zorgen we ervoor dat de mens ‘de machine’ succesvol laat zijn en dat ‘de machine’ het werk van de mens interessanter en boeiender maakt. Als we deze combinatie weten te vinden, en die zal in elke situatie anders zijn, hebben we de sleutel in handen voor een mooie toekomst. In mijn volgende blogs bespreek ik of en zo ja hoe we deze sleutel kunnen vinden.

Wilco Brinkman, projectleider Werk en Technologie