Zoeken Menu

Agenda

04-06-2019  

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de...
06-06-2019  

Training Wet op de ondernemingsraden (verdieping)

Hoe gaat u om met een advies- en instemmingsprocedure en weet u op welke wijze de OR zijn invloed...
18-06-2019  

Training Communicatie voor de OR

Bent u zich ervan bewust dat de achterban als eenheid niet bestaat, maar dat er onderscheidende...
24-06-2019  

Training Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving & RIenE (verdieping)

Tijdens de verdiepingstraining 'Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving en RI&E' gaat u in op de...
09-09-2019 - 13-01-2020  

Leergang HRM voor ondernemingsraden

Wat is de toegevoegde waarde van HRM op het ontwikkelen, motiveren en behouden van medewerkers?...
23-09-2019 - 16-12-2019  

Leergang Ambtelijk Secretaris bij de overheid

Een ambtelijk secretaris vervult een belangrijke rol in de medezeggenschap. Om uw taken en...
23-09-2019 - 18-11-2019  

Opleiding vertrouwenspersoon (4 dagen)

Deze brede opleiding bereidt u voor op de verschillende aandachtsvelden van het vertrouwenswerk:...
10-10-2019  

Training de OR en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) komt eraan. Als lid van de ondernemingsraad...
10-10-2019 - 07-11-2019  

Leergang Integriteitsmanagement (3 dagen)

Kennis, handvatten en inzichten om u integriteitsbeleid vorm te geven en het goede gesprek te...
29-10-2019  

Masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Wat verandert er en...

3 van 4 1234 << >>