Zoeken Menu

Agenda

18-04-2019  

Congres Integriteit 2025: de nieuwe vraagstukken

Nieuwe tijden, nieuwe integriteitsdilemma's. De grenzen tussen werk en privé vervagen, de...
14-05-2019  

Training Wet op de ondernemingsraden (basis)

Wat zijn de belangrijkste begrippen en bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden? Hoe kunt u...
14-05-2019  

Masterclass “Genormaliseerd arbeidsrecht voor ambtenaren”

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)? Wat verandert er en...
14-05-2019  

Evenement Samen werken aan betekenisvol werk

Wat is het belang van betekenisvol werk voor professionals en voor organisaties? En hoe kunnen we...
16-05-2019  

'Veranderende samenleving, veranderende overheid', vier debatten op uitnodiging

Wat staat ons te doen? Een veranderende samenleving heeft effect op de burger, de overheid en de...
27-05-2019  

Training Arbeidsomstandighedenwet en regelgeving (basis)

Als u deelneemt aan de basistraining ‘Arbeidsomstandighedenwet en regelgeving’, dan doet u kennis...
04-06-2019  

STAD 2019. Technische en sociale innovatie

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de...
06-06-2019  

Training Wet op de ondernemingsraden (verdieping)

Hoe gaat u om met een advies- en instemmingsprocedure en weet u op welke wijze de OR zijn invloed...
18-06-2019  

Training Communicatie voor de OR

Bent u zich ervan bewust dat de achterban als eenheid niet bestaat, maar dat er onderscheidende...
24-06-2019  

Training Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving & RIenE (verdieping)

Tijdens de verdiepingstraining 'Arbeidsomstandighedenwet, regelgeving en RI&E' gaat u in op de...

2 van 3 123 << >>