Leerstoel Productiviteit Publieke Sector (tot 1 december 2019)

Nieuws

Nieuws

Hoogleraren geven visie op herstel van vertrouwen tussen overheid en burger

De toeslagenaffaire, gaswinning, aanpak van de coronacrisis, Limburgse integriteitskwesties. Dergelijke gebeurtenissen zetten het vertrouwen tussen overheid en burger onder druk.… Meer

Nieuws

Nieuwe bijzondere leerstoel CAOP: Transities in de publieke sector

De stichting Bijzondere Leerstoelen van het CAOP heeft een nieuwe leerstoel ingesteld: Transities in de publieke sector. Deze wordt gevestigd… Meer

Nieuws

Amerikaanse minister van Arbeid benoemt voorzitter bestuur Leerstoelen in arbitragepanel

Prof. dr. Paul van der Heijden, hoogleraar internationaal arbeidsrecht Universiteit Leiden en voorzitter bestuur Leerstoelen van het CAOP, is door… Meer

Publicatie

‘Productiviteitsgroei publieke sector teleurstellend’

De overheid voert de afgelopen decennia een groot aantal hervormingen door in de publieke sector. Productiviteitsgroei staat hierbij centraal. De… Meer

Publicatie

Screening en screeningsinstrumenten zinvol in openbaar bestuur?

Een beetje integer bestaat wel degelijk. Want een politiek ambtsdrager die in de fout gaat, doet dat vaker door ongelukkig… Meer

Kennis

Onderzoek wijst uit: productiviteit onderwijs daalt nog steeds

IPSE Studies deed onderzoek naar de productiviteit in het onderwijs. De prestaties van de leerlingen groeien in meerdere onderwijssectoren niet… Meer

Kennis

Mens en techniek stellen alleen iets voor in relatie tot elkaar

De rijksoverheid moet zich vernieuwen en versnellen. Anders lukt het haar niet om de maatschappelijke impact van technologische ontwikkelingen te… Meer

Publicatie

Vierde industriële revolutie pas succesvol als technologische en sociale innovatie samengaan

De vierde industriële revolutie, gedreven door robotisering en kunstmatige intelligentie vereist dat een succesvol gebruik van technologie gepaard gaat met… Meer

Nieuws

‘Integriteit zou voor publieke functionarissen vanzelfsprekend moeten zijn’

Organisaties, zowel publieke als private, ‘vervrouwen’, verjongen en verkleuren. Ze worden ook diverser qua geaardheid, religie en oriëntatie van hun… Meer

Nieuws

‘Voeg extra onderwijsbudget vooral toe aan de lumpsum’

De Rijksoverheid trekt jaarlijks 6.700 euro uit voor elke basisschoolleerling. Dat geld komt niet in zijn geheel in de klas… Meer

Hoe kunnen ziekenhuizen failliet gaan?

Bekijk dit artikel

Nieuws

Trends over kosten en prestaties van de publieke sector nu voor iedereen…

Bekijk dit artikel

Nieuws

STAD 2019 in teken technologische en sociale innovatie overheid

De bijzondere Leerstoelen van het CAOP brengen op 4 juni 2019 de vijfde editie van de Staat van de Ambtelijke… Meer

Nieuws

Langer doorwerken met TNO-programma Vitaal Vakmanschap

Met het programma Vitaal Vakmanschap probeert TNO ambtenaren gezonder, gemotiveerder, competenter en productiever te laten doorwerken tot hun pensioen. In… Meer

Nieuws

Diversiteitsbeleid overheid is balanceren op spanningsveld

De overheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen voor culturele diversiteit. Dat is een goede ontwikkeling, stelt Sandra… Meer

Publicatie

‘Gebrekkige politieke aandacht voor openbaar bestuur is onverstandig’

De kabinetten Rutte I en Rutte II hebben sinds 2010 veel bezuinigd op het openbaar bestuur. Volgens Frits van der… Meer

Nieuws

Forse productiviteitsgroei netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen

De productiviteit van de netwerksectoren drinkwater, energie en spoorwegen is de afgelopen decennia fors toegenomen. Tussen 1980 en 2015 bedraagt… Meer

Dit waren alle artikelen!

Maar we gaan graag met je in gesprek. Neem contact op en wij koppelen je vrijblijvend aan één van onze experts.