Zoeken Menu

Zorg

Thuis in uw sector: zorg en welzijn

De baan voor het leven bestaat niet meer, ook niet in zorg en welzijn. Werkgevers en werknemers worden geconfronteerd met fundamentele veranderingen. Gemeenten vervullen een essentiële rol en zorgverzekeraars beïnvloeden de organisatie van zorg en welzijn. Ook de keuzes van patiënten veranderen, bijvoorbeeld van tweede- naar eerstelijnszorg of van de eerste lijn naar preventie.

Van werkgevers en werknemers wordt verwacht dat zij scherpe keuzes maken over inzetbaarheid, vitaliteit, scholing en professionalisering en dat zij over de grenzen van hun eigen organisatie kijken. Werknemers wordt gevraagd de regie over de eigen loopbaan te nemen en zich te blijven ontwikkelen. Van werkgevers wordt verwacht dat zij dit ook mogelijk maken.
Is voor u al duidelijk wat dat voor uzelf of voor uw organisatie betekent?

Zorglandschap in beweging

Nog enkele ontwikkelingen die mogelijk uw manier van werken raken:

 • Concentratie van zorg: hoe zeldzamer, ingewikkelder, innovatiever een behandeling, hoe groter de noodzaak deze behandeling te concentreren in een paar (top-)ziekenhuizen.
 • Spreiding van zorg: met de focus op kwaliteit en doelmatigheid wordt de zorg optimaal georganiseerd, zo mogelijk dicht bij de patiënt.
 • Zelfredzaamheid: zorgen dat in plaats van zorgen voor is het devies.
 • Andere denkwijzen over gezondheid, waarbij het functioneren vaker centraal staat in plaats van de beperkingen, leiden tot:
  - integrale benadering van de burger, patiënt en cliënt;
  - ketensamenwerking tussen aanbieders in de regio;
  - technologische innovaties.

Anders organiseren en samenwerken

Van zorg- en welzijnsorganisaties vragen deze ontwikkelingen strategische wendbaarheid. Oude recepten, zoals traditioneel verandermanagement, hiërarchische structuren en top-down-benadering, werken niet meer.
De nieuwe tijd vergt een andere manier van het organiseren van werkzaamheden, bijvoorbeeld in:

 • kleine, resultaatgerichte eenheden;
 • zelfsturende teams;
 • samenwerkingsverbanden tussen eerste- en tweedelijnszorgverleners.

Inhoudelijke en organisatie-overstijgende samenwerking, maar ook samenwerking gedreven door efficiency worden steeds belangrijker.