Zoeken Menu

Onderwijs

Thuis in het onderwijs

Ons onderwijs staat altijd in de schijnwerpers. Of het nu gaat om jonge kinderen spelenderwijs de beginselen van taal en rekenen bijbrengen, pubers hun talenten te leren kennen of jongvolwassenen die zich klaarmaken voor de arbeidsmarkt. Het is voor hen, maar ook voor Nederland van het allergrootste belang dat iedereen goed onderwijs krijgt. En scholing stopt niet als we gaan werken. Ook dan is persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Hoe zorgen we voor genoeg goed gekwalificeerde leraren, die samen met hun collega’s het onderwijs steeds beter maken?

Gezonde onderwijsarbeidsmarkt


We helpen sectorraden en vakbonden om gezamenlijk te werken aan een gezonde onderwijsarbeidsmarkt, zowel landelijk als regionaal. We adviseren , onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo, hbo en wo heldere en afgewogen keuzes te maken. Ook werken we samen met onderwijsprofessionals aan concrete acties. Onze expertise reikt van vitaliteitsmanagement en professionele ruimte, tot mobiliteit en innovatieprogramma’s.
Uw vraag bepaalt onze aanpak. We vertalen uw visie en doelstellingen naar concrete handzame projecten die we samen met u en uw collega´s borgen binnen uw organisatie.

Zo houden we ons bezig met onder meer de vragen:

  • Hoe zorgen we voor voldoende gekwalificeerd personeel in het algemeen en goede docenten in het bijzonder die met plezier hun werk doen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het vak van leraar aantrekkelijk is en blijft?
  • Hoe lossen we de verschillende knelpunten op waar scholen in respectievelijk stedelijke gebieden en krimpgebieden tegenaan lopen?
  • Hoe krijgt de professional in het onderwijs meer ruimte voor zijn vakmanschap?

Kennis en expertise

We voeren regelmatig arbeidsmarktanalyses uit, duiden cijfermatige ontwikkelingen, maar zetten ook online enquêtes en interviews uit. Wij onderhouden intensieve contacten met onder andere het ministerie van OCW en DUO, en werken nauw samen met de A&O fondsen Arbeidsmarktplatform PO (Appo), Voion, SOM en SoFoKleS kamer WO. Het CAOP ondersteunt het Schoolleidersregister po en het Schoolleidersregister vo. Verder ondersteunen we de informatiebehoefte in het onderwijsveld via de databank Stamos en maken we kennis over het onderwijs voor een breed publiek toegankelijk.