Zoeken Menu

Hier leer je dingen waar je vroeger een hele carrière voor nodig had!

Sean Stevenson, onderzoeker

‘Het CAOP is net een snelkookpan. Hier kun je dingen leren waar je vroeger een hele carrière voor nodig had. Dat maakt het erg leerzaam en uitdagend. Wat het CAOP interessant maakt is dat het zich richt op de grote vraagstukken van deze tijd. Het publieke domein staat onder druk en verandert snel. Door te onderzoeken, mee te denken, te adviseren en te ondersteunen, biedt het CAOP haar partners handvatten om te anticiperen op die veranderingen en zelf de regie te voeren.

Het CAOP is bij uitstek een plek waar je een brede ervaring op kan doen. Van ondersteuning tot strategie en alles wat daar tussenin zit. Dat vraagt inlevingvermogen, flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid, veel plannen en projectmatig werken.

In mijn werkzaamheden binnen de afdeling Kennis en Internationale Zaken vind ik dezelfde verscheidenheid, bijvoorbeeld door zowel naar Nederland als naar het buitenland te kijken, of door te werken met kwalitatieve én kwantitatieve data. Veel werk is gebaseerd op persoonlijk contact en vertrouwen. De respectvolle manier waarop collega’s hier met elkaar omgaan vind ik erg fijn.’