Zoeken Menu

Geschiedenis

Het CAOP komt oorspronkelijk voort uit het secretariaat van het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken en de Advies- en Arbitragecommissie. In 1989 wordt het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) een zelfstandige organisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zes jaar later, op 1 januari 1995, wordt het CAOP een onafhankelijk dienstverlener, los van het ministerie.

Vandaag

Sinds de verzelfstandiging heeft het CAOP zijn werkterrein en activiteiten voortdurend uitgebreid. We houden ons al lang niet meer uitsluitend bezig met overheidspersoneel. Ook zijn de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen de afgelopen jaren sterk veranderd. Die veranderingen vragen voortdurend om inzichtelijke vertalingen naar trends en ontwikkelingen in arbeidszaken. Daarin voorziet het CAOP.
Daarnaast initieert het CAOP discussies over arbeidsvraagstukken. We zetten onze kennis en expertise in voor een grote vari√ęteit aan opdrachten en vraagstukken in het publieke domein. Met goede praktijkvoorbeelden, praktische instrumenten en andere oplossingen bevorderen we kennisdeling en -toepassingen.

Lange Voorhout 13

In 1842 kocht koning Willem II het pand Lange Voorhout 13 voor zijn dochter, prinses Sophie. Zij woonde in Duitsland en kreeg een pied-à-terre in Den Haag. Na de prinses bewoonden diverse personen en organisaties Lange Voorhout 13. Het CAOP, eerder gevestigd aan de Lange Houtstraat, betrok dit monumentale pand in 1995.