Zoeken Menu

Over het CAOP

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein.

Het CAOP is een onafhankelijke  stichting (1.8 MB) onder toezicht van de sociale partners. Zij zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.

Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling en voortdurend in beweging. En ook de arbeidsverhoudingen zijn niet meer te vergelijken met die van tien jaar terug.
Houdt u al die ontwikkelingen nog bij? Geen nood als u eens iets mist.

Wat doet het CAOP?

De specialisten van het CAOP signaleren, analyseren en dragen oplossingen aan.
Het CAOP:

  • houdt de actuele ontwikkelingen voortdurend in het oog en maakt ze inzichtelijk;
  • snijdt arbeidsvraagstukken aan en brengt discussies op gang;
  • deelt kennis in en tussen verschillende sectoren;
  • helpt oplossingen toepassen, bijvoorbeeld met behulp van praktijkvoorbeelden en praktische instrumenten.

Kennis en diensten

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Bij ons kunt u een beroep doen op de kennis en expertise van meer dan 200 professionals.
Samen met u:

  • werken wij aan de oplossingen voor problemen van morgen;
  • brengen wij arbeidsmarkttrends in kaart.

Desgewenst kunnen wij u ook adviseren en ondersteunen bij de praktische uitvoering van diverse taken.

Benut ons netwerk!

Het CAOP heeft in de loop der jaren een omvangrijk netwerk opgebouwd van wetenschappelijke en politiek-bestuurlijke relaties. Bovendien adviseren en ondersteunen wij ruim 200 opdrachtgevers in verschillende sectoren, waaronder de rijksoverheid en de sectoren onderwijs en zorg.
Ons netwerk levert een breed spectrum aan inzichten, praktijkervaringen, kennis en deskundigheid. Deze rijke bronnen zetten wij weer in voor onze relaties, dus ook voor u!

Kwaliteit

Wij werken dagelijks aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De wijze waarop een klant, opdrachtgever of andere belanghebbende door het CAOP wordt bejegend, maakt onderdeel uit van die dienstverlening. Een tevreden klant staat bij ons centraal.
Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
Als u ontevreden bent over het gedrag van een medewerker van het CAOP of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het CAOP, kunnen we hier iets aan doen. Daarom hebben wij een klachtenregeling  opgesteld.
 
Wij willen leren van klachten en daardoor steeds de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.
Iedereen die meent aanleiding te hebben om een klacht in te dienen over de wijze waarop het CAOP zich tegenover hem/haar heeft gedragen, kan dit doen aan de hand van de in de  Algemene Klachtenregeling Stichting CAOP (63 KB) beschreven procedure.