Zoeken Menu

Maatschappelijk verantwoord

Maatschappelijk verantwoord

Het CAOP staat midden in de maatschappij. Onze opdrachtgevers komen veelal uit de (semi-)publieke sector. Wij werken, vaak samen met andere organisaties, aan een veelheid van (actuele) thema’s, zoals:

 • integriteit;
 • goede arbeidsverhoudingen;
 • veilige publieke taak.

Het CAOP is zich bewust van de effecten van zijn ondernemen op de omgeving. Daarom zetten we ons in voor maatschappelijk relevante thema’s en nemen we onze verantwoordelijkheid op de volgende speerpunten:

 • duurzaamheid, energie en milieu;
 • inclusief HR-beleid en social return;
 • werkgerelateerde maatschappelijke activiteiten.

Duurzaamheid, energie en milieu

Op het gebied van duurzaamheid, energie en milieu voldoen wij aan de richtlijnen van de overheid. De voor het CAOP relevante eisen hebben betrekking op de productgroepen:

 1. Automatisering en telecommunicatie.
 2. Energie.
 3. Grond-, weg- en waterbouw.
 4. Kantoorfaciliteiten en diensten.
 5. Kantoorgebouwen.
 6. Transport en vervoer.

Dit betekent dat we onder meer de volgende activiteiten heeft opgezet om hieraan te voldoen:

 • We werken met apparatuur die voldoen aan de gestelde eisen, zoals: laptops, notebooks, beamers en kopieerapparaten.
 • We gebruiken groene energie.
 • Voor ons tuinonderhoud maken we geen gebruik van chemische onkruidbestrijding.
 • De aangeboden catering en koffie bestaat voor minimaal 50% uit duurzame producten.
 • Onze leveranciers van drukwerk en papier voldoen aan de FSC-milieueisen.
 • In 2011 hebben onze panden een energiewaardelabel gekregen.
 • Het CAOP schakelt bijvoorbeeld al enige tijd FietsXpress in, als alternatief voor koeriersdiensten per auto.

Inclusief HR-beleid en social return

Naast de bovengenoemde meer bedrijfsmatige aspecten hecht het CAOP aan ‘mensgericht ondernemen’, zoals:

 • continu aandacht besteden aan duurzame inzetbaarheid, diversiteit en vitaliteit;
 • mogelijkheden voor een goede balans in werk en privé door tijd- en plaatsongebonden werken;
 • aandacht en gelegenheid voor scholing en ontwikkeling (een leven lang leren);
 • de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.

Werkgerelateerde maatschappelijke activiteiten

Niet alleen inhoudelijk, ook maatschappelijk staat het CAOP midden in de (Haagse) samenleving. Vanuit dat perspectief stimuleren wij vrijwilligerswerk door onze medewerkers en ondersteunen wij verschillende goede doelen, zoals Plan Nederland en stiching AAP.

In ons werk streven wij na dat het CAOP een betekenisvolle organisatie is. De organisatie en de medewerkers zijn steeds alert op (nieuwe) mogelijkheden om die betekenis vorm te geven.