Zoeken Menu

Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA)

Grondrechten gelden ook voor ambtenaren. Soms is het echter nodig de uitoefening daarvan te beperken. Denk bijvoorbeeld aan een psycholoog die verdachten van strafbare feiten moet onderzoeken en in de media uitlatingen doet over hun psychische kenmerken. Zo iemand belemmert niet alleen zijn eigen functioneren, maar ook dat van zijn werkgever. Daarvoor kan hij een disciplinaire straf krijgen, zoals een berisping, een inhouding op zijn salaris of een strafontslag. Om te voorkomen dat zo’n straf al te gemakkelijk wordt opgelegd, is de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (AGFA) opgericht. Werkgevers in de sectoren Rijk en Politie zijn verplicht deze commissie te raadplegen wanneer zij een ambtenaar een disciplinaire straf willen opleggen vanwege het gebruik dat hij heeft gemaakt van de vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering of betoging. De commissie adviseert dan of de ambtenaar een disciplinaire straf moet krijgen en zo ja, welke disciplinaire straf. Daarnaast adviseert de commissie overheidswerkgevers in de sectoren Rijk en Defensie over voorgenomen ontslagen van ambtenaren die hun vertrouwensfunctie niet meer mogen vervullen omdat de daarvoor benodigde verklaring van geen bezwaar is ingetrokken. De commissie beoordeelt dan of de werkgever voldoende heeft gedaan om de ambtenaar die moet worden ontslagen te herplaatsen binnen of buiten zijn eigen organisatie.

Meer informatie

Heeft u een inhoudelijke of procedurele vraag? Of bent u geïnteresseerd in de de adviezen van de commissie? Kijk dan op de website Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren