Zoeken Menu

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)

De Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) is in 1984 opgericht. Zij heeft tot taak te adviseren, te bemiddelen en arbitrale uitspraken te doen in geschillen welke zich kunnen voordoen in het georganiseerd overleg tussen werkgevers en werknemers in de publieke sector.

Meer informatie

Heeft u een inhoudelijke of procedurele vraag? Of bent u geïnteresseerd in de de adviezen van de commissie? Kijk dan op de website Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst