Zoeken Menu

Kennis

Blik naar de toekomst

Wie heeft er in 2020 nog een vaste baan? Nemen robots de weinige overgebleven banen over? Wat betekent dat voor de (jeugd)werkloosheid? Hoe zien de arbeidsverhoudingen eruit in 2020? Welk onderwijs hebben onze kinderen nodig voor de kenniseconomie van morgen? Op deze en andere interessante vragen zoekt het CAOP antwoorden, samen met sociale partners, beleidsmakers en wetenschappers.

Veranderende wereld

De snel veranderende omgeving werkt op allerlei manieren door in de wijze waarop wij onze arbeidszaken vormgeven:

  • Nieuwe technologieën: wat betekenen de veranderingen op de lange termijn voor de wereld van  het werk en het werk zelf?
  • Werkenden individualiseren, zijn steeds hoger opgeleid, mondiger en zelfstandiger. Maar niet iedereen.
  • Communicatietechnologie en toenemende internationale afhankelijkheden maken afstanden kleiner; tegelijkertijd richten we ons steeds meer op het ‘eigene’.

Wij volgen al deze ontwikkelingen op de voet en proberen de betekenis voor onze toekomstige arbeidsmarkt te duiden. 

Arbeidsvraagstukken

Hoe kunnen we in deze veranderende wereld optimale kansen op de arbeidsmarkt creëren zodat mensen slim, goed en met plezier kunnen blijven werken? Met mogelijkheden om zich levenslang te blijven ontwikkelen en met voldoende wendbaarheid en een passende werk-privé-balans?
Dat vergt moderne arbeidsverhoudingen, een effectieve sociale dialoog en een faciliterende overheid. Antwoorden op deze en andere vraagstukken zoeken we graag, samen met onze partners.

Onderzoek

Om sociale partners en de politiek beter in staat te stellen de cruciale keuzes te maken, kunnen we bijvoorbeeld:

  • trends analyseren en duiden;
  • feiten aandragen;
  • scenario’s benoemen;
  • comparatieve analyses uitvoeren.

Dat doen we op basis van relevant, evidence based onderzoek. Daarbij is de verbinding met vijf bijzondere leerstoelen voor ons een belangrijk middel.

CAOP leerstoelen

Het CAOP ondersteunt vijf bijzondere leerstoelen die onder de Stichting Bijzondere Leerstoelen vallen: