Zoeken Menu

Wet normering topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft gevolgen voor de beloning van topfunctionarissen. Onder meer als gevolg van maatschappelijke onvrede over uitwassen zijn strikte spelregels ontwikkeld. Wat betekent dat voor uw organisatie?

In de WNT is opgenomen:

  • een richtlijn voor maximale beloningen in de publieke sector;
  • de verplichting om de beloningen van de topfunctionarissen openbaar te maken.

De WNT wordt periodiek geactualiseerd. Zo is de maximumbeloning in 2015 verlaagd naar 178.000 euro. Dat was in 2014 nog ruim 230.000 euro.

Verschillen per sector

In de toepassing onderscheidt de WNT sectorale verschillen. Ook zijn in de sectoren een aantal functionarissen uitgezonderd. Deze verschillen hebben als uitgangspunt gediend bij de invoering van de WNT, maar of ze in stand zullen blijven, is nog niet bekend.
Het CAOP houdt u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en wet- en regelgeving.

Vragen die opdrachtgevers ons regelmatig voorleggen:

  • zijn de beloningen van onze topfunctionarissen nog in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving?
  • hoe zit dat met (beoogde) ontslagvergoedingen?
  • vallen functionarissen in onze organisatie onder de uitzonderingen?

Hebt u andere vragen, of spelen in uw organisatie andere thema’s? Neem ook dan contact op; we leveren maatwerk.

Van advies tot praktische diensten

Onze dienstverlening is altijd maatwerk en sluit aan op uw behoefte. Of dat een klein onderdeel is, of een heel traject: alles is mogelijk. Wilt u eens - vrijblijvend - overleggen wat de gevolgen zijn van de nieuwe situatie voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op.