Zoeken Menu

Sociale veiligheid

Verbale of fysieke agressie en pesten komt overal voor. Het is niet branchespecifiek maar een maatschappelijk probleem. Niet alleen op straat, bij evenementen, bij uw vereniging maar ook op het werk. Een veilige werkomgeving klinkt als iets vanzelfsprekends, maar helaas, in de praktijk blijkt dat regelmatig niet zo te zijn. De Arbowetgeving verplicht werkgevers een veilige werkomgeving te bieden aan hun werknemers.Werkplekken die onveilig zijn en/of onveilig voelen hebben grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat ongewenst gedrag tot enorme kostenposten voor organisaties leidt: meer ziekteverzuim, werkvermijding, minder productiviteit, minder betrokkenheid bij het werk, boze klanten (omdat ook op hen wordt afgereageerd) en slecht functionerende teams. Het is daarom belangrijk om werkplekken te creëren waar mensen zich veilig en geborgen voelen. Zonder pesten, intimidatie, discriminatie, diefstal, vernieling of niet-integer gedrag.Het CAOP beschouwt het creëren van sociaal veilige werkplekken als belangrijk voor werkgevers en werknemers en wil daaraan een bijdrage leveren. Zo heeft het CAOP de aanpak Veiligezorg® voor ziekenhuizen ontwikkeld om agressie-incidenten zoveel als mogelijk te voorkomen, te de-escaleren en/of de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Ook heeft het CAOP het expertisecentrum Veilige Publieke Taak mede vorm gegeven.Het CAOP onderscheidt zich van andere aanbieders van producten en diensten op het terrein van sociale veiligheid op de werkvloer door de positieve insteek en door de combinatie van interne en externe veiligheid. Onze focus ligt op het ondersteunen van werkgevers bij het creëren van psychologisch veilige werkomgevingen waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en organisaties optimaal kunnen presteren.

Wat biedt het CAOP:

  • Monitor ongewenst gedrag
  • Advies over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag
  • Ondersteuning bij het stellen van gezamenlijke normen
  • Trainingen voor vertrouwenspersonen, HRM, werknemers, managers en bestuurders
  • Opleidingen voor ondernemingsraden en medezeggenschap
  • Workshops
  • Procesbegeleiding naar een psychologisch veilige werkomgeving
  • Kennis- en informatie-uitwisseling met andere organisaties

Indien gewenst kunt u ook pakketten van diensten afnemen. Informeer naar de mogelijkheden!
 
Het CAOP voert ook diverse projecten uit voor organisaties werkzaam in de Zorg.

Meer informatie