Zoeken Menu

Sociaal plan opstellen

Gaat u als werkgever of werknemersorganisatie (samen) een sociaal plan opstellen? Hebt u behoefte aan advies? Schakel dan het CAOP in. Wij kunnen u helpen bij de opstelling van het sociaal plan, vooruitlopend op de inrichting van het medezeggenschapstraject en in de voorfase van een reorganisatie.