Zoeken Menu

De professionele, lerende organisatie

Uw lerende organisatie bestaat uit professionals. Wat hebben de organisatie en de professionals nodig van elkaar?

  • De organisatie waardeert deze kundige, leergierige medewerkers in hun professie en dat doen de professionals zelf ook.
  • Organisatie en professional stellen zichzelf en elkaar voortdurend in staat zich aan te passen aan de veranderende omgeving.
  • De organisatie faciliteert ontwikkelactiviteiten. De individuele opbrengsten daarvan dragen bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel.
  • Initiatief, nieuwe ideeën en (gezamenlijke) ambities van medewerkers die aansluiten bij de organisatievisie, krijgen de ruimte.

Dat stelt eisen aan de organisatiecultuur:

  • Een gezond spanningsveld tussen autonomie, vertrouwen, afgesproken kaders en samenwerking.
  • Waardering voor de organisatievisie en voor collega’s als professionals.
  • Leergierigheid en leervermogen zijn vanzelfsprekend.
  • Er is ruimte om te experimenteren en in die ruimte mag je fouten maken.
  • Veranderbereidheid.
  • Uitwisseling in openheid. Collega’s op alle niveaus willen, kunnen en durven met elkaar het gesprek aan te gaan over onderwerpen als verandering, professionaliteit, ruimte en samenwerking.

Bouwstenen

Wat hebt u daarvoor nodig?
Het CAOP helpt u graag de juiste bouwstenen te kiezen, samen te stellen en in te zetten. Wij bieden geen voorgekookt traject, maar hebben een rijk scala aan praktijkvoorbeelden, methoden en instrumenten achter de hand. Voor advies op maat putten wij uit onze brede ervaring in verschillende branches, organisaties en sectoren.