Zoeken Menu

Professionalisering en professionele ruimte

Vakmanschap (kennis en kunde), een belangrijke eigenschap van de professional, is geen vaststaand gegeven. Zeker bij de huidige arbeidsmarktontwikkelingen is het extra belangrijk dat u zich bewust bent van de veranderende verwachtingen van klanten, samenwerkingspartners, leerlingen of burgers.

Wat is de (nieuwe) kern van het vakmanschap?

Wat heeft de professional nodig om zijn vak te kunnen (blijven) uitoefenen? 

Hoe kan uw organisatie de professionele cultuur stimuleren?

Samenspel in lerende organisatie

Een vak uitoefenen is een samenspel tussen organisatie en professional. In de ideale situatie kenmerkt dit samenspel zich door:

  • verantwoordelijkheid, vertrouwen, zeggenschap en autonomie;
  • steeds opnieuw samen de optimale balans zoeken tussen sturing en ruimte;
  • de professional die de professionele ruimte invult, in een dynamische dialoog met leidinggevende en collega’s.

Uw praktijk

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de praktijk loopt u bijvoorbeeld aan tegen:

  • verschillende ideeën of wensen in het team om de professionele ruimte in te vullen;
  • de organisatiecultuur, van oudsher meer gericht op hiërarchische sturing dan op professionele autonomie.

Wat hebt u nodig om de professionele ruimte vruchtbaar te kunnen invullen? 
In overleg met u verkennen we graag de uitdagingen in úw organisatie.


Wat is uw uitdaging?


Aan de hand van uw vraag zoeken we naar de aanpak die voor u het beste werkt. Dat is altijd een aanpak op maat, waarbij we kunnen putten uit onze rijke ervaring in diverse sectoren. Zo komen we tot de optimale kruisbestuiving.


Vragen die opdrachtgevers ons regelmatig voorleggen:

  • Hoe kun je met professionals in kaart brengen wat de kern is van hun vakmanschap?
  • Hoe breng je de professionele dialoog in het team op gang?
  • Hebben jullie nieuwe ideeën om, in tijden van reorganisatie / decentralisatie, de personele vraagstukken aan te pakken?
  • Hoe kunnen wij professionalisering op gang brengen in onze dagelijkse praktijk?
  • Hoe creëren we, in de dagelijkse praktijk, ruimte voor reflectie en dialoog?

Hebt u andere vragen? Neem ook dan contact op. We leveren maatwerk.

Lees meer over de professionele, lerende organisatie
Lees meer over vakmanschap in transitie