Zoeken Menu

Transitie en implementatie

De normalisering van de rechtspositie zorgt voor veranderingen voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in contract(vorm)en, in de arbeids- en rechtspositie, in het gesprek tussen werknemer en werkgever en in de (invulling) van de medezeggenschap ik organisaties. Het CAOP kan een was-wordt analyse maken en samen met u een stappenplan formuleren. Dit omvat zowel de overgangsfase als de nieuwe situatie. Ook kan het CAOP reflecteren op uw plan of als externe adviseur een second opinion uitvoeren. Met kennis van de ervaringen bij andere organisaties, zoals bij uitvoeringsorganisaties, kan het CAOP uw partner zijn in de verandering. Hoe gaat u om met ‘overgangsgevallen’? Hoe borgt u bestaande rechten? Hoe zorgt u voor een gelijk speelveld? Hoe gaat u om met zorgen en vragen over de normalisatie?

Wilt u de normalisering verbinden met andere verandertrajecten binnen uw organisatie, bijvoorbeeld met de vernieuwing van arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid of flexibilisering. Het CAOP denkt graag met u mee om verschillende veranderingen op een slimme manier te combineren.

Leergang HRM

Bent u professional op het gebied van personeelszaken/HRM? Speciaal voor u organiseert het CAOP een tweedaagse leergang over de normalisering. Alle relevante aspecten van de wet komen aan bod: van arbeidsrecht, medezeggenschap en ontslagrecht tot pensioenen. Deze opleiding helpt u om vragen te beantwoorden van medewerkers in uw organisatie.

U kunt zich voor deze leergang aanmelden via opleidingen@caop.nl.