Zoeken Menu

Leerstoelen en kennis

Van de leerstoelen die het CAOP ondersteunt, houdt voornamelijk de Albeda Leerstoel, met hoogleraren prof. Jaap Uijlenbroek en prof. Barend Barentsen, zich bezig met de normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Over dit thema organiseert de leerstoel regelmatig openbare bijeenkomsten.

Publicaties verschijnen in boekvorm en op sociale media. Zo beantwoordt de publicatie ‘Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe verder?’ vragen over de inrichting van het arbeidsvoorwaardenoverleg in de publieke sector. Deze publicatie is een vervolg op het rapport ‘Buitengewoon Normaal’, dat de werkgroep ‘Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel’ onder voorzitterschap van Hans Borstlap, heeft opgesteld op verzoek van het kabinet.

Meer informatie over de leerstoelen en de rapporten vindt u op de website www.deleerstoelen.nl